Şirketlerin cihazları kiralamak suretiyle müşterilerinin kullanıma sunduğu durumda cihaz kiralama yönetimi süreci başlar. Bu yönetim sistemi, cihazların kiralanması, kurulumu, bakımı, takibi ve geri dönüşümü gibi adımları içerir. Kiralama süreci genellikle belirli bir süre için yapılır ve işletmelerin ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş sözleşmelerle düzenlenir. Bu süreçte, kiralama sözleşmelerinin yönetimi, cihazların kullanım durumunun izlenmesi, ödemelerin takibi ve kiralanmış cihazların sona erdiğinde iade veya yenilenmesi gibi işlemler de yer alır.