Yardım Merkezi & Destek

Size yol gösterir ve kesintisiz destek olur.

Temel CRM Çözümleri

Kontak Yönetimi

Kontak yönetimi çözümümüz her sektörden her büyüklükte firmaya kolaylıkla uyarlanabilen ölçeklenebilir, özelleştirilebilir, kapsamlı ve hazır bir çözümdür. 3 kullanıcıdan 10.000+ kullanıcıya kadar bir çok farklı sektörden müşterimiz kontak yönetim çözümünü şu an kullanmaktadır.

ERM Kontak Yönetimi çözümü, ERM CRM programının Temel CRM çözümü altında yer almaktadır.  Müşterilerin en çok tercih ettiği son derece güçlü bir yönetim aracıdır. ERM kontak yönetim çözümünü popüler yapan temel fonksiyonlar şunlardır:

 • Form tasarım sihirbazı ile müşteri kartına işletmenizin ihtiyaçlarına özel dilediğiniz kadar data alanı ekleyebilir ve müşteri iletişim formunu şirketinize özel özelleştirebilirsiniz.
 • Müşteriye kişi ve firma iliştirerek sadece müşteriyi değil ilişkiler ağını da tek bir yerden izleyebilir ve yönetebilirsiniz.
 • Müşteri tekilliği sihirbazıyla mükerrer müşteri kayıtlarını tespit eder ve girilmesini engellersiniz.
 • Müşteri verilerini toplu olarak excel ile yükleyebilirsiniz.
 • Mobil CRM ile çalışanlarınız 7/24 müşteri bilgilerini görebilir, güncelleyebilir veya yeni müşteriler ekleyebilir.
 • Müşteri verilerinizi merkezi bir veritabanında toplamanın yanında yetkilendirme fonksiyonuyla çalışanlarınızın müşteri verilerine erişimini kurallara bağlayabilirsiniz.
 • Tüm müşteri bilgilerinize izleme listeleri yardımıyla kolayca erişir, verileri süzer, sınıflandırır, excele aktarabilirsiniz.
 • Müşterilerinizle ilgili tüm etkinlikleri ve iliştirilen dokümanları tek bir yerden müşteri tarihçesinden takip edebilirsiniz.

ERM CRM programımız 20+ yıllık bir süreçte farklı büyüklükteki ve sektörlerdeki firmaların gerçek sorunlarını çözerek altyapısını ve güvenliğini güçlendirmiş kapsamlı ve hazır çözümler platformudur. Sisteme giriş aşamasındaki güvenlik kontrolleri ve CRM programı içindeki verilere erişimin yetkilendirilmesine kadar bir çok fonksiyon içermektedir. Bunun yanında son derece güçlü müşteri tekilliği sihirbazımız ile mükerrer müşteri girişleri toplu veya tekli girişlerde tespit edilmektedir. Ayrıca, müşteri veri girişlerinde alan tipine göre kontroller yapılarak veri kalitesi iyileştirilmektedir.

ERM Kontak Yönetimi, 20+ yıllık tecrübeyle oluşturulmuş kapsamlı ve hazır bir çözümdür. Şirketinizin ihtiyaçlarına özel olarak özelleştirebilirsiniz. Kontak yönetim çözümünü uygulamaya almak taşınacak verilerin karmaşıklığı ve müşteri kartlarında yaratılacak yeni alanların sayısı ve niteliğine göre değişkenlik arz eder. Bununla birlikte, müşteri verileriniz sade ise ve çalışmalarınız hazır ise çok hızlı bir şekilde birkaç günlük bir uyarlama çalışmasıyla kontak yönetim çözümümüzü hızlıca kullanmaya başlayabilirsiniz.

Kontak yönetimi, müşteriler ve potansiyel müşterilerle olan ilişkileri yönetmek için kullanılan bir süreçtir. İşletmeler bu süreci temelde müşteri verilerini ve iletişim bilgilerini düzenli ve etkili bir şekilde yöneterek yapar. Kontak yönetimi, CRM programlarının en temel ve merkezi fonksiyonudur. CRM yazılımı içindeki diğer tüm modüller ve çözümler kontak yönetimi altyapısını kullanmak zorundadır.

CRM, müşteri ilişkilerinin güçlendirilmesi, satışların artırılması ve müşteri memnuniyetinin sağlanması için önemli bir araçtır. Kontak yönetimi, müşterilerle olan tüm etkileşimleri ve iletişimi izleyerek, müşteri bilgilerini güncel tutmayı, potansiyel müşterileri belirlemeyi ve müşteri taleplerine hızlı ve etkili şekilde yanıt vermeyi amaçlar. Bu süreç, müşteri deneyimini iyileştirirken, şirketin müşteri tabanını genişletme ve sadık müşteri ilişkileri kurma stratejilerini destekler.

Temel CRM

“Temel CRM” sınıflandırması diğer CRM programlarında çok rastlanmayan bir uygulamadır. Sektöründen ve büyüklüğünden bağımsız olarak her işletmenin kurulur kurulmaz icra edeceği ortak faaliyetleri vardır. Örneğin, her işletmenin müşterisi vardır ve müşterileriyle iletişim etkinliklerinde bulunur. İşletme sahibinin kendi ve çalışanlarının iş ve görevleri vardır, bunlar takip edilmek ister. İşte en temel düzeyde tüm şirketler için ortak olan faaliyetler esas alınarak geliştirilmiş çözümlere biz “Temel CRM” diyoruz.

ERM CRM’in en önemli farklılığı müşterilerine ihtiyaçlarına uygun çözümleri seçebilme ve oluşturma esnekliği sağlamasıdır. “İhtiyacın kadar kullan ve ihtiyacın kadar öde” temel iş prensibimizdir. ERM CRM olarak biz modül değil çözüm satıyoruz. Her işletmenin satış, servis veya pazarlama çözümlerine ihtiyacı bulunmaz.

Temel CRM çözümlerimizin işletmenize sağladığı katkıları şu şekilde özetleyebiliriz:

 • Müşteri verilerini düzenler ve merkezileştirir.
 • İş verimliliğinizi artırır.
 • Müşteri iletişiminizi geliştirir.
 • İş görevlerinizi düzenler ve etkili takip etmenizi sağlar
 • Zaman yönetiminizi iyileştirir.
 • Dokümantasyonu kolaylaştırır.
 • Toplantı verimliliğinizi artırır.
 • Proje izleme ve yönetme kolaylığı sağlar.
 • Müşteri memnuniyetini ve sadakatini artırır.
 • Tahsilat sürecinizi etkinleştirir.
 • Personel izin ve masraf yönetimini düzenler.
 • Ürün sevk sürecinin yönetimini geliştirir.
 • Çalışanlarınıza iş uygulamaları için güçlü yardım masası çözümü sunar.
 • Varlık ve zimmet takibini kolaylaştırır.

Temel CRM çözümlerimizi özel ve farklı yapan temel özellikler şunlardır:

 • Çok fazla çözüm seçeneğinin olması
 • ERM CRM’in kapsamlı çözümleriyle tek bir platform üzerinde bütünleşik çalışması
 • Günlük uygulamalarınıza ve yaygın kullanılan ERP yazılımlarına kolaylıkla entegre olması
 • Firmanızın özel ihtiyaçlarına göre hızlıca uyarlanabilmesi ve size özel süreçlerin tasarlanabilmesi
 • Dashboard, raporlama ve veri izleme altyapısının gelişmiş olması
 • Kullanımının kolay olması
 • 20+ yıldır her sektörden her büyüklükte firmada çalışıyor olması ve sürekli geri bildirimlerle fonksiyonel derinliğinin artırılması

Evet, çözümlerimiz kullanıma hazırdır. Yapacağımız sadece şirket ihtiyaçlarınıza göre temel CRM çözümlerimizi kısa süre içinde size uyarlayıp özelleştirmektir.

Etkinlik Yönetimi

Etkinlik yönetimi çözümümüz her türlü etkinliğinizi yönetmeniz için özelleştirilebilme esnekliğine sahiptir. En popüler etkinlikler şunlardır: Müşteri toplantıları, seminerler, konferanslar, fuarlar, çevrimiçi eğitimler, müşteri eğitimleri, ürün lansmanları, bayi toplantıları, ödül törenleri, şirket içi etkinlikler vs..

Etkinlik yönetimi, bir etkinliğin oluşturulması ve yürütülmesi sürecidir. Bu süreç, planlamanın en başından etkinlik sonrası strateji belirlemeye kadar uzanır. Bunlar büyük veya küçük ölçekli etkinlikler olabilir ve iş kongreleri, eğitim seminerleri, endüstri konferansları, ticari fuarlar, törenler, partiler, konserler, festivaller, webinarlar, toplantılar ve basın konferanslarını içerebilir.

ERM CRM Etkinlik Yönetimi Çözümümüz, müşterilerinizle etkileşim kurma, satış fırsatlarınızı artırma, yeni müşteriler kazanma ve müşteri ilişkilerinizi güçlendirme amacıyla etkinliklerinizi etkili ve verimli bir şekilde yönetmenizi sağlar. Etkinlik sürecinizi kolaylaştırır, etkinlik faaliyetlerinizi uçtan uca planlamanıza ve izlemenize katkıda bulunur.

Etkinlik yönetimi çözümümüz her sektörden her büyüklükte firmaya kolaylıkla uyarlanabilen ölçeklenebilir, özelleştirilebilir, kapsamlı ve hazır bir çözümdür.

Kurumsal E-Posta Yönetimi

Öncelikle belirtelim ki çözümümüz bir e-posta istemcisi (e-mail client software) uygulaması değildir. Şirketinizde günlük hayatınızda kullandığınız e-posta uygulamanızı (Microsoft Outlook, Gmail, vs.) hazır servislerimizle ERM CRM platformuna çift yönlü entegre ederek çözümümüzün fonksiyonlarından ve avantajlarından hemen yararlanmaya başlarsınız.

Microsoft Outlook uygulaması başta olmak üzere tüm e-posta uygulama servisleriyle entegre ve çift yönlü çalışmaktadır.

Kurumsal e-posta yazışmalarınızı ERM CRM platformu içinde yönetmeye başladığınızda her e-posta iletisi bir müşteri kaydının, bir CRM fonksiyonunun, bir çözüm sürecinin parçası haline gelmektedir. Şirketinizin kurumsal e-posta yazışmalarını yetkilendirme kuralları dahilinde tek bir yerden izleyebilmek, onlara kolayca erişebilmek ve müşteri kartlarında ve müşteri tarihçeleri içinde izini sürebilmek, bu yazışmalar üzerinden kolaylıkla CRM çözüm süreçlerini tetikleyebilmek eşine az rastlanır bir konfordur.  Biri bin yapma sihridir. Kurumsal hafızayı güçlendirme ve farklı uygulamaların sinerjisini yüksek bir değere dönüştürmedir.

Önde gelen avantajlarını özetlersek:

 • Kurumsal e-posta yazışmalarınızı tek bir uygulama içinden yapar ve yönetirsiniz.
 • Kurumsal e-postalarınızı kullanarak dilediğiniz CRM çözüm süreçlerini tetikleyebilir ve e-postaları bu süreçlerin bütünleşik bir parçası haline getirebilirsiniz. CRM programı kullanmadan önce e-posta kutunuzda sadece tek başına bir değer ifade eden mesaj içeriğiniz şimdi sinerjinin gücüyle onlarca fonksiyonun bütünleşik bir unsuru olma imkanına kavuşur.
 • Önemli kurumsal e-posta yazışmalarınızı merkezi bir veri tabanında saklarsınız. Bunlara tek bir yerden sorgular ve kolayca erişirsiniz.
 • Kurumsal e-posta yazışmalarınızı güvenle korursunuz.
 • Kurumsal e-postalarınızı müşterilerle ve iş süreçlerinizle ilişkili olarak geçmişe yönelik olarak izleyebilirsiniz.
 • Sık kullandığınız e-postalarla ilgili şablonlar oluşturarak her seferinde benzer mesaj içeriği hazırlamakla uğraşmazsınız.
 • E-posta yazışmalarında zamandan ve maliyetlerden tasarruf eder, önemli müşteri yazışmalarının kaybolma riskini sıfırlayarak ticari risklerinizi ortadan kaldırırsınız.

Kurumsal e-posta yönetimi çözümümüz her sektörden her büyüklükte firmaya kolaylıkla uyarlanabilen ölçeklenebilir, özelleştirilebilir, kapsamlı ve hazır bir çözümdür.

İş ve Görev Takibi

Bu çözüm şirketteki herkesin kullanacağı temel bir fonksiyondur. Herkes kendi iş listesini bu çözüm yardımıyla etkili bir şekilde yönetir. Şirkette herkes aynı anda hem görev tamamlayan hem de görev atayan pozisyondadır. Ayrıca, temel işletme yönetimi için gerekli bir CRM çözümü olduğundan her büyüklükte ve her sektörden şirket bu çözüme ihtiyaç duyar ve kullanır.

İş ve görev takibi çözümü, işlerinizi ve görevlerinizi organize etme ve başlangıçtan kapanışa kadar izleme ve yönetme sürecidir.

Çoğunlukla, şirketler CRM programına yatırım yaptıklarında, esas olarak bunun müşteri deneyimi ve satış tarafına odaklanırlar. Ancak CRM programları, şirketlerin kendi iç işlerindeki üretkenliklerini ve etkinliklerini artırmalarına da yardımcı olan çok güçlü çözümler içerir. Onlardan biri de iş ve görev takibi / yönetimi çözümüdür. Bu çözümle müşteri ve tedarikçilerinize de görevler atayabilirsiniz ancak çoğunlukla bu fonksiyon şirket içi işler ve görevlerde kullanılır.

Kendi kişisel zamanınızı ve görevlerinize yönetmenize yardımcı olan güçlü bir çözümdür. Bundan daha önemlisi ekibinizin ve sorumlu olduğunuz tüm organizasyonun iş süreçlerini ve görevlerini etkili ve verimli bir şekilde bütüncül bir bakış açısıyla kolaylıkla yönetmenize yardımcı olur. Bu, görevlerinizi tamamlamak için daha fazla zaman harcamanıza ve onları yönetmek için daha az zaman harcamanız anlamına gelmektedir.

Proje yönetiminde ekip üyelerine bir zamana bağlı olarak atanan görevler başta olmak üzere ERM CRM platformunun diğer tüm çözümleriyle (temel CRM, satış, servis ve pazarlama çözümleri) entegre çalışması bu çözümü merkezi ve vazgeçilmez yapar.

 • İşleri ve görevleri düzenlemenize, atamanıza ve önceliklendirmenize yardımcı olur.
 • İş ve görevlerin ilerleme aşamalarını izlemenizi kolaylaştırır.
 • Hedefler belirlemenize, çıktıları takip etmenize ve son teslim tarihlerini yönetmenize olanak tanır.
 • İş akışlarını kolaylaştırmak için kapsamlı, özelleştirilebilir seçenekler sunar.
 • Tüm görevleri kendi başınıza hatırlama ihtiyacını ortadan kaldırır ve zamanında hatırlatmalarla sizi takipte tutar.
 • Ekip iş birliğini güçlendirir. İş ve görevler için ekip üyelerinin gelişim alanlarını tespit etmenize ve etkili geri bildirim vermenize imkan tanır.
 • Aksayan iş ve görevlerle ilgili riskleri yönetmenize yardımcı olur.
 • İş ve görevleri tamamlama aşamalarında şirket çalışanlarının elde ettiği deneyimlerin yazılı olarak kaydedilmesine ve bunların analiz edilmesine altyapı sağlar. Kurumsal hafızayı güçlendirir.

Zimmet Yönetimi

Zimmet yönetimi çözümü, işletmelerin fiziksel envanterini (demirbaş, cihaz, ekipman, bilgisayar, cep telefonu, şirket araçları, ofis malzemeleri vb.) daha etkili bir şekilde izlemelerine, kaydetmelerine, yönetmelerine ve denetlemelerine yardımcı olan bir yazılım veya sistemdir. Zimmet, bir varlığın atanmış kişi veya departman tarafından kullanılmasını veya sorumluluğunu temsil eder. Zimmet yönetimi, şirketlerin bu varlıkların doğru kişilere tahsis edilmesini, kullanımını izlemelerini, kaybolmasını veya kötüye kullanılmasını önlemelerini sağlar.

Zimmet Yönetimi Çözümümüzün sağladığı faydaları şu şekilde özetleyebiliriz:

Varlık İzleme: İşletmenizin tüm varlıklarını kaydetme ve izleme yeteneği sağlar.

Zimmet Atama: Her varlığın sorumlusu veya kullanıcısı belirlenir ve zimmetlenir. Bu şekilde varlıklarınızın zayi olma riski azalır.

Yasal Koruma: Varlıklarınızın sorumlularını belirleyerek, kullanıcı kaynaklı bir zarar oluşması durumunda yasal olarak rücu etme imkanını kolaylaştırır.

Zimmet Geri Alma: Bir varlığın kullanımı sona erdiğinde veya bir kişi şirketten ayrıldığında, zimmetin geri alınmasını sağlar.

Raporlama ve Analiz: Varlıkların kullanımı hakkında raporlar oluşturur ve verileri analiz eder, böylece organizasyonlar daha iyi kararlar almanızı sağlar.

Güvenlik: Varlıkların izinsiz kullanımını önlemek için güvenlik kontrolleri sağlar.

Bakım ve Tamir: Varlıkların bakım ve tamir süreçlerini izler ve yönetir.

İş Sürekliliği: Varlıkların eksiksiz ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlayarak iş sürekliliğini destekler.

 • Fiziksel varlıklar kayıt formunun firmalara göre uyarlanabilmesi
 • Zimmetleme süreci için onay akışı işletilmesi
 • Zimmete konu fiziksel varlığın satın alınmasından tekrar satılması veya ıskartaya çıkartılması anına kadar olan tüm aşamaların geçmişe yönelik olarak izlenebilmesi
 • Doküman yönetim sistemi altyapısının kullanılması

Her şirketin faaliyetlerini sürdürmesi için ekipman, cihaz ve demirbaş kaynaklarına ihtiyacı vardır. Bu yüzden zimmet yönetimi çözümümüz her şirketin kullanacağı temel bir CRM uygulamasıdır. Bunun yanında çok fazla sayıda fiziksel varlığa sahip şirketler için zaruri bir ihtiyaçtır.

Şirket İçi Helpdesk

Şirket içi helpdesk (yardım masası) çözümü, bir şirketin çalışanlarından gelen teknik destek, bilgi talebi ve sorun çözme isteklerini tek bir platform üzerinden yönetmesine yardımcı olan bir yazılım sistemidir. Bu tür bir çözüm, şirketin içerisinden gelen çağrılara yanıt vererek sorunların veya taleplerin hızlı bir şekilde çözülmesini sağlar.

Şirket içi helpdesk (yardım masası) çözümümüzün şirketlere sağladığı önde gelen faydaları şu şekilde özetleyebiliriz:

Çalışan Memnuniyeti: Şirket içi helpdesk çözümümüz, çalışan sorunlarını hızlı ve etkili bir şekilde çözmeyi sağlar. Çalışanlar, ihtiyaçlarına hızlı bir şekilde yanıt aldıklarında daha memnun olurlar ve daha mutlu çalışırlar.

Verimlilik Artışı: Helpdesk (Yardım Masası) çözümümüz, sorguları, sorunları ve talepleri organize eder ve izler. Bu, çalışanların daha verimli bir şekilde çalışmalarına ve işlerini daha hızlı tamamlamalarına yardımcı olur.

İş Sürekliliği: Arızaların veya sorunların hızlıca çözülmesi, iş sürekliliğini destekler. Bu şekilde organizasyonlar, iş aksamalarını minimumda tutabilirler.

Raporlama ve Analiz: Helpdesk (yardım masası) çözümümüz, organizasyonlara kullanıcı aktivitesi, performans istatistikleri ve diğer önemli veriler hakkında bilgi sağlar. Bu veriler, karar verme süreçlerini geliştirmek ve zayıf noktaları tespit etmek ve iyileştirmek için kullanılır.

Dokümantasyon ve Bilgi Tabanı Oluşturma: Helpdesk (yardım masası) çözümümüz, çalışan sorunlarına ve çözümlerine dair kapsamlı bir veri tabanı oluşturur. Bu, gelecekte benzer sorunlarla karşılaşıldığında çözümleri daha hızlı ve kolay bir şekilde bulmayı ve hayata geçirmeyi sağlar.

İş Güvenliği: Helpdesk (yardım masası) çözümümüz, kullanıcıların yetkisiz erişimine karşı koruma sağlar. Bu da, organizasyonun hassas verilerini koruma açısından önemlidir.

Maliyet Azaltma: Helpdesk çözümümüz, manuel iş süreçlerinin otomasyonu ve verimli iş akışları sayesinde organizasyonların işletme maliyetlerini düşürmesine yardımcı olabilir. Eski usulde e-posta yoluyla takip edilen sorun çözme süreçleri Helpdesk çözümümüz ile dijital bir platform ve sistem içinden takip yönetilmeye evrilir.

Yetkinlik ve Eğitim: Helpdesk çözümümüz, çalışanların gelişim alanlarının ve eğitim eksikliklerinin tespit edilmesine ve bu şekilde yetkinlik ve becerilerinin gelişimine yol gösterir.

Ölçerek Yönetme: İş süreçlerini izlemek ve ölçmek, organizasyonların performanslarını sürekli olarak değerlendirmelerine yardımcı olur.

Rekabet Avantajı: Müşteri hizmetleri ve teknik destek kalitesi, organizasyonların rakiplerinden öne çıkmasına katkıda bulunur.

 • Çözümümüz kullanımı kolay olup e-posta tabanlıdır.
 • Web ve mobil altyapısıyla kullanıcılar her yerden 7/24 erişilip destek çağrısı açabilir ve destek alabilir.
 • Açılan çağrılar hem çözüm içinden hem de e-posta yazışmaları üzerinden kolaylıkla takip edilebilir.
 • Çözüm bekleyen destek çağrılarının görsel Dashboard ekranlarından 360 derece izlenebilir.
 • Detaylı çağrı formları oluşturulabilmesi, sürecin şirket ihtiyaçlarına göre esnek bir şekilde tasarlanabilmesi çözümümüzün güçlü yönlerindendir.
 • Memnuniyet anket özelliği, dokümantasyon ve bilgi tabanı altyapısı, gelişmiş raporlama ve analiz araçları çözümümüzün popülaritesini güçlendirmektedir.
 • Hatırlatma bildirimleri ile çözüm hızının artırılmasına katkıda bulunur.

Şirket İçi Helpdesk çözümümüzü her sektörden her büyüklükte işletme kullanabilir. Bununla birlikte, çalışan sayısının fazla olduğu, farklı lokasyonlarda iş birimleri olan, yazılım veya teknolojik cihaz kullanımı yoğun olan şirketler için temel bir ihtiyaçtır.

Proje Yönetimi

Proje yönetimi, kararlaştırılan parametreler dahilinde proje kabul kriterlerine göre belirli proje hedeflerine ulaşmak için süreçlerin, yöntemlerin, becerilerin, bilginin ve deneyimin uygulanmasıdır. Proje yönetimi, sınırlı bir zaman çizelgesi ve bütçe ile sınırlandırılmış nihai çıktılara sahiptir. Zaman, maliyet ve kalite her projenin yapı taşlarıdır. Bir iş sürecini iyileştirmek için yazılım geliştirmek, bir otoyol inşa etmek, yeni bir ürün tasarlamak, yeni bir organizasyon oluşturmak- bunların hepsi proje örnekleridir.

Proje yönetimi çözümü, projenin planlanması, yürütülmesi, izlenmesi ve kontrol edilmesini sağlayan aynı zamanda proje yöneticilerinin ve ekiplerinin proje hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olan bir yazılımdır.

Proje yönetimi çözümümüz işletmelerin projelerini daha verimli ve etkin bir şekilde yönetmelerine yardımcı olur. Bunu yaparken sağladığı temel faydaları şu başlıklar altında özetleyebiliriz:

 • Projelerin başarılı olma olasılığını artırır ve riskleri azaltır.
 • Proje maliyetlerini düşürür.
 • Projelerin zamanında ve bütçe dahilinde tamamlanmasına katkıda bulunur.
 • Ekipler arası iletişimi ve iş birliğini güçlendirir.
 • Belgelendirme ve deneyim bilgi tabanı oluşturur.
 • İzlenebilirliği ve şeffaflığı artırır.

 

Proje yönetimi çözümümüz modern proje yönetimi metodolojilerinden ilham alınarak tasarlandı. CRM platformunun harika özellikleriyle ve çözümleriyle (form tasarım sihirbazı, iş ve görev takibi, toplantı yönetimi, aktivite yönetimi, dokümantasyon yönetimi, takvim ve planlama, hatırlatma ve eskalasyon, dashboard, raporlama ve analiz araçları vs.) güçlendirildi. Şirketinize özel dashboard ekranları tasarlanarak her projenin ilerleme durumunun tam bir görünümünü elde edebilirsiniz. Tüm projelerin gerçekleşen çıktılarını arşivleyebilirsiniz.

 

Gelişme ve değişme dinamiğine sahip olan her şirket proje çalışmaları yapar. Bir şirkette proje çalışmaları varsa proje yönetimi de olacaktır. Proje yönetimi varsa bunu kolaylaştıran bir çözüme de ihtiyaç her zaman vardır. Çok sık proje yapan, aynı anda birden fazla projeyi yürüten, büyük bir proje yöneten ve proje yönetimini önemseyen şirketler için çözümümüz temel bir ihtiyaçtır.

Akıllı Sekretarya

Akıllı sekretarya çözümümüz temelde müşteri telefonlarını karşılan şirket çalışanının müşteri ile olan etkileşimini daha kaliteli hale getirir. Şirketlerin sanal veya bulut santrallerini ERM CRM platformuna entegre ettikten sonra sistem ERM CRM müşteri kartında tanımlı telefon numarasından müşteriyi tanır ve müşteriye kişiselleştirilmiş deneyimler yaşatır.

Örneğin, müşteri telefonla aradığında sesli yanıt sisteminde ismiyle karşılanır. Müşteriyi karşılayan şirket çalışanının ekranına müşterinin tüm bilgileri, geçmişi, bekleyen işleri otomatik olarak açılır. Müşteri ikinci kez sorununu ve talebini iletmez.  First – level çözümler ERM CRM’in hazır araçları ve entegrasyonları sayesinde anında müşteriye sunulur. Müşterinin önemli talep ve bildirimleri ERM CRM platformu içinden yönetilmeye başlanır. Müşteriler şirketi arayıp da bir yetkiliye ulaşamadığında bu tür kaçan çağrıları toplu olarak listelenir ve tek bir yerden kolayca yönetilerek müşteriye geri aramalar yapılır.

Akıllı sekretarya çözümümüz hazır olduğundan küçük işletmeler, sınıfının en iyi şirketleri gibi müşteri iletişimlerini zahmetsizce ve profesyonelce yönetmeye başlarlar. Müşterilerine beklentilerini aşan bir iletişim deneyimi sunarlar. Yönetilemeyen telefon çağrılarından dolayı kaçan iş fırsatları olmaz. Müşteri memnuniyeti ve sadakati gelişir.

Akıllı sekretarya çözümümüzün tüm imkanlarından yararlanabilmeniz için sanal, bulut veya IP santrale sahip olmanız gerekir. Söz konusu santralinizin ERM CRM platformumuza kısa bir entegrasyon uyarlama çalışması yapıldıktan sonra çözümümüzü tam kapasite kullanmaya başlayabilirsiniz.

1 kişilik şirketten 1.000 kişilik şirkete kadar her büyüklükte şirket için çözümümüz katma değerli sonuçlar üretir.

ERM CRM bir santral çözüm değildir. ERM CRM platformunu mevcut santralinize entegre ederek müşterilerinize kişiselleştirilmiş hizmetler sunabilirsiniz. Örneğin, sesli yanıt sisteminde müşteriye kişiselleştirilmiş mesaj okutmak istediğiniz zaman ERM CRM kendi veri tabanında kayıtlı olan müşteri bilgilerini santral çözümüne iletir. Bu mesajların seslendirilmesi ve sesli yanıt sistemine yerleştirilmesi santral çözümü içinde gerçekleştirilir.

Randevu Yönetimi

Randevu yönetimi, işletmelerin ve profesyonellerin müşteri randevularını, toplantıları ve etkinlikleri düzenlemek, takip etmek ve optimize etmek amacıyla kullanılan bir yönetim süreci veya yazılım çözümüdür. Bu yönetim süreci veya yazılım, randevu almak, randevuları planlamak ve takvimlendirmek, müşteri ilişkilerini yönetmek, personel ve kaynakları organize etmek ve randevu verimliliğini artırmak için kullanılır.

Randevu yönetimi çözümümüzün ana katkılarını şu şekilde özetleyebiliriz:

 • Müşteri randevularını detaylı bir şekilde kaydetmek, planlamak, takvimlendirmek, doğru ekip üyesine tahsis etmek
 • Hem müşterilere hem de ekip üyelerine zamanında otomatik bilgilendirme ve hatırlatmalar yapmak
 • Yaklaşan randevuları etkili bir şekilde yönetmek
 • Randevu iptallerini önceden belirlemek ve kaynak verimliliğini artırmak
 • Randevu iptallerinin neden analizlerini kaydetmek
 • Randevu sonrası müşteriye sağlanan hizmetin kalitesini ve memnuniyetini hazır anketlerle ölçmek ve puanlamak
 • Randevu sürecini optimize etmek ve randevu karmaşasını etkili bir şekilde yönetmek

Randevu yönetimi, bir dizi farklı endüstri ve işletme türü için önemlidir. Doktor ofisleri, spor ve fitness merkezleri, güzellik ve estetik merkezleri, eğitim kurumları, hukuk ve finans danışmanları, hastaneler, müşteri hizmetleri ofisleri müşterilerin randevularını düzenlemek ve takip etmek amacıyla randevu yönetimi yazılımları kullanırlar.

Gelen Giden Kargo Yönetimi

Gelen-giden kargo yönetimi, bir işletmenin veya organizasyonun gelen ve giden kargoları etkili bir şekilde yönetmek, izlemek ve düzenlemek amacıyla kullanılan bir süreç veya yazılım sistemidir. Bu yönetim sistemi, işletmelerin kargo süreçlerini optimize etmelerine, kaynakları daha iyi kullanmalarına ve müşteri memnuniyetini artırmalarına yardımcı olur.

Gelen – giden kargo yönetimi çözümümüzün işletmelere ana katkıları şunlardır:

 • Gelen giden kargo kayıtlarını defterde tutmak yerine dijitalleştimek suretiyle yetkililer tarafından izlenebilirliğini sağlamak.
 • Kargo detaylarıyla ilgili rapor ve analize veri sağlayacak şekilde kapsamlı kayıtlar girmek.
 • Şube ve ofisler arası kargo trafiğini izlemek ve yönetmek
 • Otomatik bilgilendirme ve hatırlatma mesajlarıyla manuel işlemleri ve gereksiz telefon trafiğiniz azaltmak
 • Kargo tedarikçileriyle muhasebe mutabakatlarını kolaylaştırmak
 • Kargo maliyetlerini ve sirkülasyonunu detaylı kırılımlarda analiz etmek ve iyileştirmeler yapmak
 • Kargo gönderilerinde olası kayıplara karşı hesap verebilirliği mümkün hale getirmek
 • Kargo gönderilerinde kaybolma ve gecikmeleri azaltarak olası müşteri ihtilaflarının ve ticari risklerin önüne geçmek

Gelen – giden kargo yönetimi çözümümüz hazır olup şirket sektöründen ve büyüklüğünden bağımsız olarak tüm işletmeler için uygun temel bir CRM uygulamasıdır. Özellikle çoklu ofis ve şubelere sahip şirketler için ve yoğun gelen – giden kargo trafiğine sahip işletmeler için karmaşayı yönetme ve günlük hayatı kolaylaştırma anlamında önemli bir ihtiyaçtır.

Ortak Doküman Yönetimi

Ortak Doküman Yönetimi, belgelerin oluşturulmasından, depolanmasından, erişilmesinden, paylaşılmasından, korunmasından ve imha edilmesinden sorumlu olan bir dizi süreç ve uygulamadır. Bu yönetim sistemi, iş birliğini artırmayı, belge güvenliğini sağlamayı ve verimliliği artırmayı hedefler.

Ortak doküman yönetim çözümümüzüm şirketlere sağladığı temel faydalar şunlardır:

 • Google Drive ile entegre çalışır. Sunucularınızda doküman yönetimi için kaynak ayırmanıza gerek olmaz.
 • Değerli ve sık kullanılan dokümanlarınızın iş süreçleriniz için ortak kullanımını sağlar.
 • ERM CRM’in web ve bulut tabanlı teknolojik altyapısı sayesinde çalışanlarınız dünyanın her yerinden ve her zaman dizüstü bilgisayar, tablet ve mobil telefonları ile dokümanlara kolaylıkla erişip paylaşabilirler.
 • Dokümanlarınızın dijitalleştirilmesine, güvenle saklanmasına ve ortak kullanımına yardımcı olur.
 • Yetkilendirme yoluyla dokümanlarınızın ve verilerinizin gizliliğini korur.
 • Ekip halinde bir doküman üzerinde çalışmaya imkan sağlar.
 • Doküman aramaya harcanan zamandan veya ortak ve sık kullanılan dokümanları e-posta yoluyla paylaşma operasyonlarından tasarruf etmenizi sağlar.

Ortak doküman yönetimi çözümümüz hazır ve temel bir uygulamadır. Her büyüklükte şirket için katma değer sağlayan gerekli bir çözümdür.

Tahsilat Yönetimi

Tahsilat veya alacak yönetimi, bir işletmenin satış sonrası müşterilerinden alacaklı olduğu miktarı zamanında planlı bir şekilde tahsil etme sürecini ifade eder. Bu süreç, işletmelerin müşterilerinden tahsil edilmesi gereken alacakları izlemelerini, yönetmelerini ve tahsilat süreçlerini optimize etmelerini sağlar.

Tahsilat yönetiminin temel amacı, işletmelerin likiditesini artırmak, nakit akışını düzenlemek ve finansal istikrarlarını korumaktır. Bu süreç, müşterilere yapılan satışların karşılığında beklenen ödemelerin zamanında ve eksiksiz olarak alınmasını sağlamayı ve sürdürülebilir büyümeyi hedefler.

Tahsilat yönetimi genellikle aşağıdaki unsurları içerir:

 • Tahsilat politikalarının belirlenmesi
 • Fatura ve tahsilat takibi
 • Ödeme hatırlatmaları
 • Gecikmiş ödemelerin incelenmesi ve çözüm politikaları
 • Müşteri ilişkileri yönetimi

Tahsilat veya alacak yönetimi çözümümüzün şirketlere temel faydaları şunlardır: 

 • ERP sistemlerinden anlık müşteri borç bilgisini alır ve tahsilat listeleri oluşturur.
 • Excel ile takibi yapılacak tahsilat listesi yükleyebilirsiniz.
 • Tahsilat aramaları için otomatik ve manuel görevlendirmeler oluşturur.
 • Sanal pos entegrasyonuyla hızlı tahsilat gerçekleştirebilirsiniz. Bu şekilde muhasebe işlemlerinde operasyonel verimlilik sağlar. Müşteriye ve muhasebe biriminde çalışanlarınıza zaman kazandırır.
 • Otomatik bilgilendirme ve hatırlatmalarla tahsilat sürecini hızlandırıp daha etkili takip etmenize katkıda bulunur.
 • Müşterilerinizin tüm ödeme geçmişlerini ve tahsilat aktivitelerini tarihçe içinde takip edebilirsiniz. Bu şekilde kurumsal hafıza oluşturur.
 • Tahsilat süreçlerinizin etkinliğini ve verimliliğini katlar.
 • Müşterilerinizle olan iletişiminizi güçlendirir. Verimsiz iletişimi ve iletişim kazalarını önler.

Hazır ERP entegrasyonlarımızdan birini (Logo, Netsis, Mikro, Uyumsoft, IFS, ETA vb.) kullanıyorsanız tahsilat yönetimi çözümümüzü hemen kullanmaya başlayabilirsiniz. Bunların dışında bir muhasebe yazılımı kullanıyorsanız bir uyarlama entegrasyonu yapmamız gerekir veya excel üzerinden alacak listelerini yükleyerek çözümümüzü kullanabilirsiniz.

Tahsilat yönetimi çözümümüz temel bir CRM uygulamasıdır. Hemen hemen her şirketin vadesi gelmemiş alacağı vardır. Tahsilat süreci olan her şirket için çözümümüz uygundur. Bunun yanında müşteri sayısı fazla, alacak döngüleri yoğun ve tahsilat sorunu belirgin olan firmalar için çözümümüz temel bir ihtiyaçtır.

Bildirim ve Şikayet Yönetimi

Bildirim ve şikayet yönetimi, bir işletmenin müşterilerinden gelen bildirimleri ve şikayetleri almayı, yanıtlamayı veya bunlara uygun çözümler üretmeyi sağlayan bir süreçtir.
Bu süreç, temelde şikayetlerin ve bildirimlerin hızlı ve verimli bir şekilde ele alınmasını, müşteri memnuniyetinin artırılmasını, marka itibarının korunmasını ve işletmelerin müşteri geri bildirimlerinden öğrenme ve gelişmesini amaçlar.

Bildirim ve şikayet yönetimi çözümümüzün öne çıkan faydaları şunlardır:

 • Müşterilerinizin işletmenize temas ettiği bütün nokta ve kanallardan bilgi toplamanızı ve onları etkili bir şekilde dinlemenizi sağlar.
 • Müşteri bildirim ve şikayetlerinizi tek bir yerden yönetmenizi, hızlı bir şekilde cevap ve çözüm üretmenizi kolaylaştırır.
 • Ekiplerinizin etkili iş birliği yapmasını güçlendirir.
 • Ekiplerinizin ürettiği çözümlerin kalitesini denetler.
 • Otomasyon araçları sayesinde size zamandan ve emekten tasarruf sağlar, manuel ve tekrarlı işlemleri azaltır.
 • Bildirim ve şikayet süreçlerinizin verimliliğini ve etkinliğini iyileştirir.
 • Marka itibarınızı korur ve müşterilerinizin sadakatini güçlendirir.
 • Müşteriden öğrenmenizi kolaylaştırır, ürün ve hizmetlerinizi geliştirmenize yardımcı olur.

Küçük işletmeler için çözümümüz kullanıma hazırdır. Orta ve büyük işletmeler için ise onların ihtiyaçlarına özel uyarlamalar yapılarak kısa sürede tasarlanabilir durumdadır.

Müşteri bildirimlerini ve şikayetlerini önemseyen ve bunları etkili bir şekilde yönetmek isteyen her işletme için temel bir çözümdür.

Çözümümüz, ERM CRM’in kapsamlı özellikleri ve araçlarıyla (form tasarım sihirbazı, iş akışı sihirbazı, memnuiyet anketi özelliği, süreç otomasyon araçları, e-posta entegrasyonu, iş ve görev takibi, dashboard ve raporlama araçları vb.) desteklenerek şirket ihtiyaçlarına özel olarak hızlıca tasarlanabilir.

Toplantı Yönetimi

Etkili toplantı yönetimi, işletmelerin toplantıları daha üretken, odaklı ve sonuç odaklı bir şekilde yönetmelerini sağlayan bir dizi iyi uygulama ve stratejiyi içerir. İşte etkili toplantı yönetimi için bazı temel prensipler:

 • Amaç ve hedef belirleme
 • Doğru katılımcı seçimi
 • Gündem oluşturma ve önceden paylaşma
 • Zaman yönetimi
 • Katılım ve iletişim
 • Tartışmaları yönetme
 • Not tutma ve kararlar alma
 • Toplantı sonrası eylem adımları ve takip
 • Toplantı değerlendirmesi

Toplantı yönetimi yazılımımızın güçlü yönleri şunlardır:

 • Microsoft Outlook ve Google Takvim ile çift yönlü entegrasyonun olması ve tüm toplantı planlarının bu uygulamalar üzerinden organize edilebilmesi
 • Toplantı gündeminin katılımcılarla birlikte dinamik bir şekilde belirlenebilmesi
 • Toplantı çıktıları için ERM CRM içinden görevlendirme yapılması ve sonuçlarının takip edilmesi
 • Tüm toplantı aktivitelerinin, karar ve aksiyonlarının arşivinin tutulması, raporlanabilmesi ve analiz edilmesi
 • Toplantı öncesinde ve sonrasında tüm sürecin otomatik bildirim ve hatırlatmalarla yönetilmesi
 • Toplantı verimliliğinin anketler yoluyla ölçülmesi

Toplantı yapan ve toplantı kararlarının takibini önemseyen her şirket için harika bir çözümdür. Özellikle rutin ve büyük toplantıların sekretaryasını takip eden çalışanların işlerini kolaylaştırmakta ve zamandan tasarruf sağlamaktadır.

Satın Alma Talep Yönetimi

Satın alma talep yönetimi çözümü, bir işletmenin şirket içindeki satın alma süreçlerini daha verimli, şeffaf ve yönetilebilir hale getirmeyi amaçlayan bir sistem veya yazılımdır. Bu çözüm, işletmenin malzeme, hizmet veya diğer kaynakları satın alırken ortaya çıkan taleplerin oluşturulmasından başlayarak, onay süreçlerini, izleme, raporlama ve performans ölçümünü kapsar. Bu çözümler, işletmelerin talepleri toplamak, onaylamak, tedarikçilere iletmek, teklifleri değerlendirmek, siparişleri vermek ve siparişleri takip etmek gibi görevlerini kolaylaştırır.

Satın alma talep yönetimi çözümleri genel faydalarını şu şekilde özetleyebiliriz:

Süreç Standardizasyonu: Tüm satın alma talepleri aynı süreçlere tabi tutularak standartlaştırılır.
Şeffaflık ve İzlenebilirlik: Taleplerin durumu, aşamaları ve geçmişi kolayca takip edilir.
Onay Süreçlerinin Hızlanması: Elektronik ortamda yapılan işlemler, onay süreçlerini hızlandırır ve zaman kazandırır.
Maliyet ve Bütçe Kontrolü: Satın alma talepleri üzerinde yapılan izleme, bütçe yönetimi sağlar ve gereksiz satın almaları azaltarak maliyetleri düşürmeye yardımcı olur.
Performans Analizi: Sürecin performansı ölçülerek iyileştirme fırsatları ortaya konur.

Çözümümüz hazır olup, şirketlerin kendi özgü iş kurallarına göre kolaylıkla uyarlanabilir.

Her işletme faaliyetlerini yürütmek için satın alma operasyonları yürütür. Satın alma operasyonları uzun süren ve çok aşamadan geçen şirketler için çözümümüz temel bir ihtiyaçtır.

Şirket Araçları Yönetimi

Şirket araçları yönetimi, bir işletmenin sahip olduğu veya kiraladığı araçların etkin bir şekilde planlanması, izlenmesi, bakımı ve yönetilmesidir. Bu süreç, araçların satın alınmasından veya kiralanmasından, bakımına ve satışına kadar tüm aşamaları kapsar. Bu yönetim süreci genellikle şunları içerir:

 • Araç Tahsisi ve Planlama
 • Takip ve İzleme
 • Bakım ve Servis Yönetimi
 • Yakıt ve Masraf Yönetimi
 • Yasal Uyum ve Sigorta İşlemleri
 • Verimlilik ve Performans Analizi

Şirket araçları yönetim çözümünün işletmelere sağladığı temel faydaları şu şekilde özetleyebiliriz:

 • Araçların kullanımı izlenerek yakıt tüketimi, bakım masrafları, sigorta ve diğer operasyonel giderler üzerinde kontrol sağlanır.
 • Araçların etkin kullanımı ve tahsisi ile gereksiz araç kullanımları azaltılır ve işletmenin kıymetli varlıkları korunur.
 • Araçlar, GPS veya benzeri teknolojilerle izlenerek güvenlik sağlanır ve araçların nerede olduğu sürekli olarak takip edilebilir. Ayrıca, satış personelinin saha operasyonları üzerinde takip sağlanır.
 • Araçların bakım ve servis vadeleri atlanmadan zamanında yerine getirilir.
 • Araçlarla ilgili yasal zorunluluklar (vergi, sigorta vb.) zamanında yerine getirilir.
 • Araç kullanımıyla ilgili verilerin kaydedilmesi, raporlanması ve analiz edilmesi, işletmenin gelecekteki stratejilerini geliştirmesine yardımcı olur.

Çözümümüz hazır olup, şirketlerin kendi özgü iş kurallarına göre hızlıca uyarlanabilir. Ayrıca, muhasebe sistemleri ve araç takip sistemleriyle kolaylıkla entegre edilebilir.

Çalışanlarının kullanımına araç tahsis eden her şirket çözümümüzün faydalarından yararlanabilir. Özellikle, fazla sayıda araç parkuruna sahip şirketler veya ortak araç havuzundan çalışanlarına çok sık araç kullandıran şirketler için çözümümüz temel bir ihtiyaçtır.

Personel Masrafları Yönetimi

Personel masraf yönetimi, bir işletmenin personel tarafından yapılan harcamaların kontrol altında tutulması ve verimli bir şekilde yönetilmesi için kullanılan bir süreçtir. Bu süreç, çalışanların yemek, ulaşım, akaryakıt, eğitim, seyahat ve diğer masraflarını kapsar.

Personel masraf yönetimi çözümleri, işletmelerin personel tarafından yapılan harcamaları daha etkin bir şekilde izlemesine, yönetmesine ve raporlamasına yardımcı olan yazılım veya sistemlerdir. Bu çözümler genellikle özel bir yazılım veya mobil uygulama aracılığıyla çalışanların harcamalarını takip etmeyi, onay süreçlerini yönetmeyi ve harcamaların raporlanmasını kolaylaştırır.

Bu çözümlerin ana faydaları şunlardır:

 • Onay süreçlerini ve masrafların giderleştirilmesini hızlandırırlar.
 • Çapraz etkin kontroller sayesinde muhasebe hatalarını azaltırlar.
 • Personel masraflarında şeffaflığı sağlarlar.
 • Bütçe kontrolünü kolaylaştırırlar.
 • Operasyon verimliliğini artırırlar.
 • Raporlama ve analiz araçlarıyla doğru karar alma süreçlerini desteklerler.

ERM CRM’in mobil responsive ekranları sayesinde şirket çalışanları kendi mobil cihazlarından dijital masraf formu doldurup masraf belgelerinin fotoğraflarını çekerek onay sürecini başlatabilirler ve sonraki aşamaları sistemin otomatik bilgilendirme mesajlarıyla takip edebilirler. Bu şekilde manuel ve fiziksel takiplerden kurtulurlar. Kendi asıl işlerine odaklanırlar.

Ayrıca, ERM CRM’in yüksek entegrasyon esnekliği sayesinde masraf formlarına girilen bilgiler muhasebe sistemlerine aktarılarak kolaylıkla ve daha az hatayla kayda dönüştürülebilir ve masraf ödemeleri daha hızlı bir şekilde çalışanların hesabına geçilir.

Personel İzin Yönetimi

Personel izin yönetimi, bir işletmenin çalışanlarının ücreti veya ücretsiz her türlü izinlerini planlamasını, izlemesini ve yönetmesini sağlayan bir süreçtir.

Personel izin yönetimi çözümleri, bir işletmenin çalışanlarının izinlerini dijital ortamda planlamasına, izlemesine ve yönetmesine yardımcı olan yazılım veya sistemlerdir. Bu çözümler, izin taleplerinin elektronik ortamda yapılmasını, izin süreçlerinin otomatikleştirilmesini ve izin politikalarının daha etkin bir şekilde uygulanmasını sağlar.

İşletmelere sağladığı temel faydalar şunlardır:

 • İzin çakışmaların önlenmesi
 • İş yasalarına uyum sağlamak ve yasal risklerden korunmak
 • Hak kayıplarının önüne geçilmesi, çalışan memnuniyeti
 • Şeffaflık, izlenebilirlik ve muhtemel ihtilafların önlenmesi
 • Onay süreçlerinin elektronik ortama taşınmasıyla sağlanan verimlilik
 • Raporlama ve analiz kolaylığı

Personel izin yönetimi çözümümüz İnsan Kaynakları modülü kadar kapsamlı olmasa da temelde çalışanlarınızın izin onay süreçlerinin dijitalleşmesine katkıda bulunur. Ayrıca, yıllık izinlerin önceden planlanarak yönetilmesini kolaylaştırır.

Tedarikçi İlişkileri Yönetimi

Tedarikçi İlişkileri Yönetimi (Supplier Relationship Management – SRM), bir işletmenin tedarik zinciri içindeki tedarikçileriyle olan ilişkilerini stratejik ve etkili bir şekilde yönetme sürecidir. Bu süreç, tedarikçilerin seçimi, değerlendirmesi, yönetimi ve geliştirilmesi ile ilgili faaliyetleri içerir. Tedarikçi İlişkileri Yönetimi, tedarikçilerle olan iletişimi geliştirmeyi, iş birliği içinde çalışmayı ve karşılıklı fayda sağlayacak uzun vadeli ilişkilerin oluşturulmasını hedefler.

Tedarikçi ilişkileri yönetimi çözümümüzün sağladığı faydaların konu başlıklarını şu şekilde özetleyebiliriz:

 • Tedarikçi verilerinin merkezi yönetimi
 • Daha iyi tedarikçi seçimi
 • Sipariş ve teklif yönetimi
 • Sözleşme yönetimi
 • İş birliği ve iletişi geliştirme
 • Tedarikçi performansının izlenmesi
 • Maliyet ve verimlilik

Ürün ve hizmet üretiminde çok sayıda tedarikçi ile iletişime geçen, tedarikçi ağı geniş olan işletmeler için çözümümüz yüksek katma değer sunmaktadır.

Pazarlama İçin CRM Çözümleri

Pazarlama İçin CRM

Pazarlama için CRM çözümleri, pazarlama ekiplerinin müşteri verilerini toplaması, yönetmesi ve analiz etmesi için kullanılan bir yazılımdır. Bu veriler, müşteri segmentasyonlarını oluşturmak, hedefli kampanyalar yürütmek, daha fazla müşteri kazanmak, marka bilinirliğini artırmak ve müşteri deneyimini iyileştirmek için kullanılır.

CRM Pazarlama çözümlerimizin işletmeniz için önde gelen avantajlarını şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Hedefli ve kişiselleştirilmiş kampanyalar yürütmenizi, pazarlama faaliyetlerinizin daha verimli olmasını sağlar.
 • Daha kaliteli leadler (muhtemel fırsatlar) yakalamanızı sağlar.
 • Daha kaliteli satış fırsatları ile satış döngünüzü kısaltır.
 • Müşteri verilerinizi merkezi bir yerde toplamanızı ve yönetmenizi sağlar.
 • Veri analizleri ile pazarlama ekiplerini daha kaliteli kararlar almasına yol gösterir.
 • Müşteri ilişkilerini ve sadakatini güçlendirmenize yardımcı olur.
 • Tekrarlı satışları artırır.
 • Marka bilinirliğinizi artırır.

CRM pazarlama çözümlerimizi özel ve farklı yapan temel özellikler şunlardır:

 • ERM CRM’in kapsamlı çözümleriyle tek bir platform üzerinde bütünleşik çalışması
 • Günlük uygulamalarınıza kolaylıkla entegre olması,
 • Firmanızın özel ihtiyaçlarına göre hızlıca uyarlanabilmesi ve size özel süreçlerin tasarlanabilmesi
 • Dashboard, raporlama ve veri izleme altyapısının gelişmiş olması
 • Kullanımının kolay olması

Evet, CRM satış çözümlerimiz kullanıma hazırdır. Yapacağımız sadece şirket ihtiyaçlarınıza göre çözümlerimizi size uyarlayıp özelleştirmektir.

Pazarlama Kampanyaları Yönetimi

Pazarlama kampanyaları yönetimi; işletmelerin belirli bir hedefe ulaşmak için kampanyalar planlama, yürütme, takip etme ve analiz/optimize etme sürecidir.

Bu süreç, belirli bir süre içinde gerçekleştirilen pazarlama faaliyetlerini içerir ve genellikle belirli bir ürün, hizmet veya teklifi tanıtmayı, müşteri ilgisini artırmayı, marka bilinirliliğini sağlamayı ve satışları teşvik etmeyi amaçlar.

Pazarlaman kampanyalarının ana aşamaları genelde şu şekildedir.

 • Strateji ve Planlama
 • Hedef Kitle Belirleme
 • Kanal Seçimi
 • Takvim ve Zaman Çizelgesi
 • Mesaj ve İçerik
 • Yaratıcı İşler ve Tasarım
 • Uygulama
 • Takip ve İzleme
 • Optimizasyon

Çözümümüzün temel faydası, şirketlerin ERM CRM platformunun tüm sofistike altyapısını bütünleşik bir tarzda kullanarak pazarlama kampanyalarını verimli bir şekilde yönetmelerini kolaylaştırmasıdır.

Bunun yanında pazarlama ekiplerinin, kampanya planlama ve yürütmeyi daha küçük görevlere ayırarak etkili bir şekilde yönetmesine, bu görevleri doğru sorumlulara atamasına ve yürütme sırasında kampanyanın ilerleme aşamalarını izlemesine yardımcı olur.

Tele-marketing, e-posta pazarlama, SMS pazarlama, mektup gönderimi, etkinlik pazarlama, numune ve katalog gönderimi başta olmak üzere sosyal mecralarda icra edilen kampanyalar da dahil her türlü pazarlama kampanyalarının yönetimini destekler.

Müşteri ilgisini çekmek, ürün ve hizmetleriyle ilgili farkındalık oluşturmak, müşteri tabanını genişletmek, satışlarını teşvik etmek, marka bilinirliliğini artırmak isteyen her şirket için güçlü bir çözümdür.

Saha Pazarlama Yönetimi

Saha pazarlama yönetimi, işletmelerin potansiyel ve mevcut müşterileri ile yüz yüze etkileşime girmesine imkan tanıyan pazarlama stratejilerini yönetme sürecidir. Bu yaklaşım, ürünlerin veya hizmetlerin hedef kitlesiyle daha yakından bağ kurmayı amaçlar.

Mağaza içinde tanıtımları, numune dağıtımları, etkinlikler, fuarlar, konferanslar, hedefli doğrudan satış promosyonları, deneyimsel pazarlama, saha araştırmaları, saha denetimleri, yüz yüze müşteri görüşmeleri, webinarlar, eğitim ve bilgilendirme aktiviteleri önde gelen saha pazarlama faaliyetleri arasında yer almaktadır.

Çözümümüzün temel faydası, şirketlerin ERM CRM platformunun tüm sofistike altyapısını bütünleşik bir tarzda kullanarak saha pazarlama faaliyetlerini etkili bir şekilde yönetmelerine yardımcı olmasıdır.

Bunun yanında çözümümüz pazarlama ekiplerinin, saha pazarlama faaliyetlerini daha küçük görevlere ayırarak verimli bir şekilde yönetmesine, bu görevleri doğru sorumlulara atamasına ve görevlerin ilerleme aşamalarını izlemesine yardımcı olur.

Saha pazarlama çözümümüzle geçmişe yönelik tüm pazarlama faaliyetlerinizi inceleyebilir ve kaydedilen deneyimlere erişebilirsiniz. Her bir faaliyet kurumsal deneyim havuzunda yol gösteren bir iç görü oluşturur.

Genel olarak, saha pazarlama yönetimi çözümümüz, müşteri odaklı olup fiziksel etkileşimlere dayalı pazarlama stratejilerini benimseyen her şirket için uygundur.

Lead Yönetimi

Bir “lead”, potansiyel bir müşteri adayını temsil eder ve genellikle işletmenin ürün veya hizmetine ilgi gösteren, iletişim bilgilerini paylaşmış, daha fazla bilgi almak isteyen veya belirli bir aksiyonu tamamlamış kişiyi tanımlar. “Lead”ler (muhtemel fırsatlar), genellikle web siteleri, sosyal medya platformları, e-posta pazarlama kampanyaları ve diğer pazarlama faaliyetleriyle elde edilir. Lead’ler, işletmelerin satış sürecinin ilk aşamasındadır ve işletmenin bu potansiyel müşterileri ürün ve hizmetlerini almaya ikna ederek aktif müşteriye dönüştürmesi gerekir.

Muhtemel fırsatta potansiyel müşteri adayı, işletmenin ürün veya hizmetine ilgisini ortaya koyar, iletişim bilgisini paylaşır, bilgi almak istediğini gösterir. İşletme bunun üzerine muhtemel fırsat ile daha yakından ilgilenir ve onun ürün veya hizmetlerini satın alma ihtimalini yüksek görürse muhtemel fırsatı, satış fırsatı aşamasına geçirir.

Müşteri fırsat (lead) yönetimi, müşteri adaylarını (potansiyel müşteriler) çekmek, kaliteli olanlarını tespit edip segmente etmek ve onları müşteriye dönüştürmek için stratejiler geliştirme ve uygulama sürecidir.

İyi yapılandırılmış bir muhtemel fırsat yönetimi güçlü bir CRM yazılımı ile desteklendiğinde aşağıdaki kazanımlar ortaya çıkar:

 • Dönüşüm oranları (conversion rates) artar.
 • Hangi kampanya, pazarlama faaliyetleri ve kanallarının daha kaliteli leadler ürettiği tespit edilir.
 • Potansiyel müşterilerle daha kişiselleştirilmiş iletişim (içerik ve teklifler) ve daha etkili etkileşim sağlar.
 • Satış ekiplerinin daha nitelikli muhtemel fırsatlara (leads) odaklanmasını sağlar. Gereksiz zaman ve kaynak harcamaları azalır.
 • Müşteri sadakati ve memnuniyetini artırır.
 • Uzun vadeli müşteri ilişkilerini güçlendirir.

Muhtemel fırsat (lead) yönetimi genelde 7 aşamadan oluşur:

 1. Lead’ler (muhtemel fırsat) yaratma
 2. Kalifiye leadleri ayırma ve segmente etme
 3. Lead’ler ile ilgilenme ve ilişkiyi besleme
 4. Leadleri önceliklendirme ve puanlama
 5. Belli puanın üzerindeki leadleri uygun satış ekibine tahsis etme
 6. Lead’leri dönüştürme (satış kapatma)
 7. Müşteriye dönüşen leadleri izleme ve ilişkiyi kalıcı kılma

Muhtemel fırsat (lead) yönetimi çözümümüz sizi güçlü araçlarla ve harika çıktılarla donatır. Bunlardan önde gelenleri şunlardır:

 • Çözümümüz, ERM CRM platformunun tüm çözümleriyle bütünleşik çalışır ve tüm çözümler birlikte harika sonuçlar üretir.
 • Özelleştirebilir form tasarım alanlarıyla iş dinamiğinize ve hedeflerinize uygun çok katmanlı muhtemel fırsat kayıt formları oluşturabilirsiniz.
 • Çözümümüz yaygın ERP uygulamalarıyla çift yönlü hızlıca entegre olur. Bu, merkezi veri yönetiminde muazzam bir sinerji yaratır.
 • Tüm muhtemel fırsatlarınızı tek bir merkezi uygulama üzerinde toplar, dağınıklığı, mükerrer ve manuel işlemleri ortadan kaldırırsınız.
 • Web sitenizi ve sosyal medya gibi online kanallarınızı çözümümüze entegre ederek gelir getiren muhtemel fırsatlar (leads) yaratabilirsiniz.
 • Çözümümüzü kullanarak muhtemel fırsatlarınızı sınıflandırır, önceliklendirir, puanlar ve segmente edebilirsiniz. Böylece muhtemel fırsatlar üzerinde odaklı ve hedefli çalışır, satış döngünüzü hızlandırır ve dönüşüm oranlarınızı artırırsınız.
 • Dashboard, izleme menüleri ve raporlama araçlarıyla muhtemel fırsatların yaşam döngülerini bütüncül izler, analiz eder ve kıymetli iç görüler edinirsiniz.

Genel olarak, muhtemel fırsat yönetimi çözümümüz, potansiyel müşteri adaylarını takip etmek, onları ilişkilerini geliştirmek ve satış süreçlerini daha etkili hale getirmek isteyen her sektörlerden tüm şirketler için uygundur.

Veri taşıması (migration) yapmanız gerekiyorsa veya karmaşık ya da büyük miktarda taşınacak veriniz varsa çözümümüzü uygulamaya alma süreniz uzayabilir. Daha önce hiç müşteri fırsat yönetimi yapmamış şirketler için uygulama neredeyse hazırdır. Başlamadan önce ayarlamanız gereken şeyler kayıt formu ve yetki uyarlamalarıdır.

Ürün Katalog Yönetimi

Ürün katalog yönetimi, bir işletmenin ürün verilerini merkezi bir dijital katalog halinde düzenleme, oluşturma ve bakımının yapma sürecidir. Bilgi doğruluğunun tüm satış kanallarında mevcut olmasını sağlamak için açıklamalar, resimler, fiyatlar ve diğer ayrıntılar gibi içeriklerin oluşturulmasını, düzenlenmesini, güncellenmesini ve yayınlanmasını içerir.

Stok kodu ve stok adı belli bir standarda göre oluşturulmalı, sınıflandırmalar doğru bir şekilde yapılmalı, gerekiyorsa ürünün teknik özellikleri ve farklı dillerdeki açıklamaları yazılmalı, fiyat ve maliyet bilgileri girilmelidir. Duruma göre paket ölçüleri, paket miktarları, ağırlıkları vs. gibi detay bilgileri girilmelidir. Yasal zorunluluk gereği yer alması gereken içerikler mutlaka dahil edilmelidir. Verilerin eksiksiz, doğru, güncel ve tutarlı olması son derece önemlidir. Bu bilgileri bazen birden fazla kişi sağlayabileceği için, buna uygun bir iş akışı oluşturulmalı ve son olarak bir kontrol ve onaydan geçirildikten sonra stok kartı aktif hale getirilmelidir. Tüm bunlara ek olarak tüm bu işlemler tek bir uygulama üzerinden yapılmalıdır. Ana verilerin birden fazla uygulama üzerinde güncellenmesi veri tutarsızlığına neden olacaktır.

Çözümümüz ürün çeşitliliği fazla olan, fiyat güncellemeleri dinamik olan, stok ve envanter yönetimi sofistike olan, saha satış promosyon kampanyaları sık olan, e-ticaret işiyle uğraşan, mağazalara, şubelere ve bayi dağıtım ağlarına sahip olan şirketler için idealdir. Bununla birlikte ürün ağaç yapısını CRM içinde yönetmek isteyen her şirket için uygundur.

Çözümümüz hazır olup şirketinizin ürün ağaç yapısına göre hızlıca uyarlanıp konfigüre edilebilir. Şirketinize özel iş akışı ve onay mekanizmalarının oluşturulması için geliştirme uyarlaması gerekir. Mevcut ürünleriniz ERP sisteminiz veya toplu excel ile ERM CRM içine kolaylıkla çekilebilir.

Tasarım Onay Yönetimi

Tasarım onay yönetimi, bir tasarımın geliştirilmesi ve uygulanması sırasında çeşitli paydaşların görüşlerini ve geri bildirimlerini toplamak için kullanılan ve proje süreci içerisinde tasarımın farklı aşamalarında yapılan değişikliklerin ve onayların yönetilmesini sağlayan bir süreçtir. Bu süreç, tasarımın kalitesini ve kullanılabilirliğini iyileştirmeye, tasarımın hedeflerine ulaşmasını sağlamaya ve tasarımın ilgili tüm paydaşlarla uyumlu olmasını sağlamaya yardımcı olur.

Tasarım onay yönetimi aşağıdaki unsurları içerir:

 • Paydaşların belirlenmesi
 • Geri bildirim toplama
 • Geri bildirimin analizi
 • Geri bildirimin tasarıma uygulanması
 • Onay süreci
 • Takip ve dokümantasyon

Bu faydaları şu şekilde özetleyebiliriz:

 • Düzenli ve Kontrollü Süreçler
 • Verimlilik ve Zaman Tasarrufu
 • Hata Azaltma
 • İletişim ve İşbirliğini Güçlendirme
 • Dokümantasyon ve Takip
 • Maliyet ve Kaynak Verimliliği

Farklı ekiplerin çok sayıda tasarım üzerinde iş birliği halinde çalıştığı şirketler için çözümümüz yüksek katma değer sunmaktadır.

Ürün Numune Yönetimi

Ürün numune yönetimi, bir işletmenin ürettiği veya satmak istediği ürünlerden örneklerin (numunelerin) toplanması, yönetilmesi, takibi ve dağıtılmasını içeren süreçtir. Bu süreç, genellikle pazarlama, satış, Ar-Ge veya kalite kontrol departmanları gibi çeşitli işlevler arasında gerçekleşebilir.

Çözümümüzün şirketlere sağladığı faydaları şu başlıklar altında özetleyebiliriz:

 • Hızlı ve doğru numune dağıtımı
 • Satış fırsatlarının artırılması
 • Pazarlama stratejilerinin geliştirilmesi
 • Ürün geliştirme sürecinde AR-GE departmanlarına geri bildirim sağlama
 • Müşteri ilişkilerinin güçlendirilmesi
 • Müşterilerden ürün numuneleriyle ilgili geri bildirimlerin toplanması

Çözümümüz, ürün geliştirmeye önem veren AR-GE odaklı şirketler için ve müşterinin satın alma kararında ürün numunelerini denemenin önemli olduğu sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler için temel bir ihtiyaçtır.

Dijital Pazarlama Yönetimi

Dijital pazarlama yönetimi, bir işletmenin dijital kanalları (internet, mobil cihazlar, sosyal medya, e-posta vb.) kullanarak hedef kitlesine ulaşmak, etkilemek, dönüştürmek, ürün ve hizmetlerini tanıtmak, pazarlamak ve bu platformlardaki etkileşimi yönetmek için kullandığı stratejiler, taktikler ve araçlardan oluşan bir süreçtir.

Bu yönetim sürecinde şu başlıklar yer alır:

 • Hedef Kitle Analizi
 • Strateji ve Hedefleri Oluşturma
 • Kanal Belirleme
 • Dijital Pazarlama Araçlarının Kullanımı
 • İçerik Yönetimi
 • Kampanyalar Oluşturma ve Yürütme
 • Analiz ve Ölçüm
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM)

Çözümümüzün temel faydalarını şu başlıklar halinde özetleyebiliriz:

 • Dijital kanallardan form yoluyla lead toplamak ve bunları satış fırsatlarına dönüştürmek
 • Sosyal medya kanallarına bırakılan müşteri yorumlarını cevaplamak
 • Belirlenen hedef kitleye yönelik E-posta pazarlamaları yapmak

Dijital kanallar üzerinden müşterileri ile etkileşime geçmek isteyen her sektörden her büyüklükte şirketler için uygun bir çözümdür.

Satış İçin CRM Çözümleri

Satış İçin CRM

Satış için CRM çözümleri, satış fırsatlarınızı daha etkili yönetmenize, tekliflerinizi ve sözleşmelerinizi daha hızlı ve profesyonel hazırlamanıza, satış süreçlerinizi optimize etmenize ve satış gücünüzün performansını analize edip güçlendirmenize ve müşterilerinizle olan etkileşimlerinizi takip etmenize, müşteri verilerinizi yönetmenize yardımcı olan yazılım ve araçlardır.

CRM satış çözümlerimizin işletmenize sağladığı katkıları şu şekilde özetleyebiliriz:

 • Satış süreçlerinizi optimize eder.
 • Daha hızlı ve profesyonel teklif ve sözleşme hazırlamanızı sağlar.
 • Müşteri ve bayi ilişkilerinizi güçlendirir.
 • Satış fırsatlarınızın satışa dönme oranını artırır.
 • Satış gücünüzün iş birliği ve koordinasyonunu kolaylaştırır.
 • Müşteri verilerinizi merkezi bir yerde tutar.
 • Satış performansınız için güçlü analiz ve raporlama araçları sunar.
 • Daha iyi satış tahminleri yapmanıza yardımcı olur.
 • Saha ekiplerinizin mobil ve web tabanlı çözümlerimizle operasyonlarını zamanında ve yerinde yönetmesini sağlar.

CRM satış çözümlerimizi özel ve farklı yapan temel özellikler şunlardır:

 • Çok fazla çözüm seçeneğinin olması
 • ERM CRM’in kapsamlı çözümleriyle tek bir platform üzerinde bütünleşik çalışması
 • Günlük uygulamalarınıza ve yaygın kullanılan ERP yazılımlarına kolaylıkla entegre olması
 • Firmanızın özel ihtiyaçlarına göre hızlıca uyarlanabilmesi ve size özel süreçlerin tasarlanabilmesi
 • Dashboard, raporlama ve veri izleme altyapısının gelişmiş olması
 • Kullanımının kolay olması
 • 20+ yıldır her sektörden her büyüklükte firmada çalışıyor olması ve sürekli geri bildirimlerle fonksiyonel derinliğinin artırılması

Evet, çözümlerimiz kullanıma hazırdır. Yapacağımız sadece şirket ihtiyaçlarınıza göre CRM satış çözümlerimizi kısa süre içinde size uyarlayıp özelleştirmektir.

Satış Fırsatları Yönetimi

Bir müşteri adayını (muhtemel fırsat veya lead) belirlemeniz ile onunla satış anlaşmasını yapmanız veya satışı kaybetmeniz arasındaki kritik aşama sizin “fırsatınızdır”.  Satış fırsatını bir satış anlaşmasına dönüştürmek için satış ekibiniz ürün veya hizmetlerinizi tanıtmak, satışa karan veren doğru kişilerle etkileşim kurmak, paydaşları sürece dahil etmek, sunumlar ve demolar yapmak, teklifler vermek gibi bir dizi aktivitelere yoğun mesai harcarlar.

Satış fırsatları yönetimi, potansiyel müşteri adaylarını (muhtemel fırsat -leads) ve potansiyel müşterileri (fırsat) gelir kazandıracak şekilde aktif müşteriye dönüştürme sürecidir. Basitçe söylemek gerekirse, bir müşteri adayı satış hattında ilerlediğinde bir fırsat haline gelir. Fırsat yönetimi, satış hunisine (sales funnel) girip kazanca dönüşme potansiyeline sahip tüm olası satış fırsatlarını izleme sürecidir.

Fırsatlar işinizi büyütmek için çok değerlidir ve doğru şekilde yönetilirse satışlarınız ve kârlılığınız artar. Satış kapatmak, kazanan bir satış ekibinden daha fazlasını gerektirir. Bunun için fırsatlarınızı etkili bir şekilde yönettiğinizden ve ekiplerinizi doğru araçlarla donattığınızda emin olmanız gerekir. Özellikle aynı anda birçok fırsatı yönetme durumundaysanız fırsat yolculuğunun her aşamasına hakim olmak, gecikmelere ve müşteri memnuniyetsizliklere yol açmamak ve satışları rakiplerinize kaptırmamak için güçlü bir çözüme ihtiyacınız vardır.

 • Fırsatları izlemenize ve onları kazanan anlaşmalara dönüştürmenize destek olur.
 • Tüm satış sürecini görünür hale getirir, satış hattınızı baştan sona izlemenizi sağlar.
 • Ekiplerin en önemli fırsatlara odaklanmasını sağlar.
 • Satış döngünüzü aşamalara ayırmanıza her adımda önemli olan potansiyel müşterilere öncelik vermenize imkan sağlar.
 • Satış temsilcilerinin satış verimliliğini en üst düzeye çıkarmak için trendleri ve fırsatları belirlemesine yardımcı olur.
 • Müşteri davranışı ve satış sonuçlarına ilişkin değerli bilgiler sağlar.
 • Satış operasyonlarını otomatikleştirerek satış ekiplerine zaman kazandırır.

Fırsat kaydı sayfasını işinize özel olarak kapsamlı bir şekilde özelleştirebilirsiniz. Bu şekilde satış fırsatlarıyla ilgili daha derin raporlama ve analiz altyapısı oluşturursunuz. Satış fırsatlarınıza şirketinizin ihtiyaçlarına göre istediğiniz kadar iş akışı eklemleyebilirsiniz. Böylece, satış süreçlerinizin çeşitliliğini büyük bir esneklikle CRM platformumuza taşıyıp yönetme konforuna kavuşursunuz.

Bunun yanında ERM CRM platformunun bütünleşik yapısıyla satış fırsatları yönetimi çözümünü kullanırken diğer CRM fonksiyon ve süreçlerinin sinerjisinden yararlanırsınız. Örneğin, teklif otomasyonu, görev yönetimi ve sözleşme yönetimi çözümleri satış fırsatlarının yönetiminde en sık kullanılan ve harika sonuçlar üreten bütünleşik fonksiyonlardır. Tüm CRM fonksiyonları birbirlerinin destekleyip güçlendirmekte ve kendi bireysel katma değerlerini aşan olağanüstü bir sinerji üretmektedir.

“Satış fırsatları tahmin diyagramı” aracımızı kullanarak görsel olarak satış fırsatlarınızın gelire dönüşme potansiyelini analiz edebilirsiniz.

Gelişmiş dashboard sihirbazımız, izleme, raporlama altyapımız sayesinde satış fırsatlarınıza ilişkin tüm süreçleri ve gelişmeleri şirketinize özel olarak tasarlayıp tek bir yerden izleyebilirsiniz.

Satışlarını ve müşterilerini artırmak, gelirlerini büyütmek isteyen her şirket için harika bir çözümdür. Özellikle sahada geniş bir satış ekibi olan veya dinamik satış fırsatlarına sahip olan şirketler için zaruri bir ihtiyaçtır.

ERM CRM çözümlerimiz hazır çözümler olup kısa sürede şirketlerin ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilir ve hemen uygulamaya alınabilir.

Teklif Hazırlama Programı

Teklif yönetimi veya teklif otomasyonu şirketlerin müşterilere veya potansiyel müşterilere sunacakları tekliflerin oluşturulması, onaylanması, gönderilmesi, takip edilmesi ve analiz edilmesi sürecini ifade eder.

 • Teklif hazırlama ve sunma sürecini otomatikleştirir, manuel ve tekrar eden işleri basitleştirir, zamandan ve kaynaklardan tasarruf edersiniz.
 • Teklif hazırlama sürecini uçta uca yönetir, takip eder ve 360 derece izleyebilirsiniz.
 • Teklif hazırlama sürecinizi dijitalleştirerek tek bir platform üzerinden yönetirsiniz.
 • Daha hızlı teklifler hazırlayarak satış döngünüzü azaltırsınız.
 • Daha doğru ve hatasız teklifler hazırlayarak ticari risklerinizi azaltırsınız.
 • Profesyonel, görsel açıdan etkileyici kurumsal teklifler hazırlayarak müşteri deneyimini iyileştirirsiniz.
 • Müşteri kartı, fırsat ve teklifleri bütünleşik olarak kaydeder ve tek bir yerden takip edersiniz.
 • ERP programlarıyla teklif hazırlama programımızın iki yönlü entegrasyonunun sinerjisinden yararlanırsınız.
 • Farklı teklif tipleri hazırlayabilir, aynı teklifin alternatif versiyonlarını hızlıca üretebilirsiniz.
 • Teklifleriniz üzerinde ekip halinde çalışır, revizyonları birlikte yönetir ve teklif içeriklerinizin daha nitelikli ve müşteri odaklı olmasını sağlarsınız.
 • Daha iyi müşteri deneyimi sağlayarak satış kapama oranınızı iyileştirirsiniz.
 • Takip edilmediği ve zamanında müşteriye dönülmediği için kaçan fırsatları ortadan kaldırırsınız.
 • Tekliflerinize karşı müşteri ilgisini ve tekliflerinizin satışa dönüşme performansını analiz edersiniz.

CRM platformumuz içinde yer alan “teklif hazırlama programının” en güçlü yönü fonksiyonel derinlik açısından son derece kapsamlı ve şirket ihtiyaçlarına göre kolaylıkla uyarlanabilir olmasıdır. Çözümümüz yüzlerce projeden damıtılan tecrübelerle 20+ yıllık bir uzmanlığın birikimiyle geliştirildi ve hazır bir ürün haline getirildi. Teklif hazırlama programımızın sunduğu bazı fonksiyonlar onun daha popüler hale gelmesine katkıda bulundu. Öne çıkan fonksiyonlar şunlardır:

 • Teklif hazırlama sürecini dijitalleştirme
 • Teklif hazırlama sürecinde onay akışlarıyla ekip iş birliğine imkan tanıma
 • Her türlü içerik, derinlik ve görsellikte (kapak sayfası, teklif özeti, ürün görselleri, ürün teknik özellikleri vs.) teklif şablonları hazırlama ve hızlıca üretme
 • Farklı dillerde ve farklı para birimlerinde teklifler hazırlama
 • Proforma formatında teklifler hazırlama
 • Oluşturulan tekliflerin hazır entegrasyonlar sayesinde Mikro, Netsis, Logo Tiger gibi muhasebe programlarına kolaylıkla aktarma
 • Geçmiş teklifleri, tekliflerin tarihçelerini, revizyon aşamalarını ve e-posta ile gönderme süreçlerini kolaylıkla izleyebilme
 • Daha önce oluşturulmuş benzer tekliflerden hızlı ve kolayca yeni teklifler hazırlama
 • Teklifleri ekiyle birlikte PC veya cep telefonunuzdan tanımlı e-postalara otomatik gönderebilme
 • Hazırlanan teklifleri hemen siparişe dönüştürebilme

Satışlarını ve müşterilerini artırmak, gelirlerini büyütmek isteyen her şirket için teklif hazırlama programımız harika bir çözümdür. Özellikle teklif frekansı yüksek, farklı teklif tiplerine sahip ve teklif hazırlama süreçleri uzun olan şirketler için zaruri bir ihtiyaçtır.

Teklif hazırlama programımız hazır bir çözüm olup kısa sürede işletmelerin ihtiyaçlarına göre uyarlanıp hemen uygulamaya alınabilir.

Satış Sözleşmeleri Yönetimi

Satış sözleşmeleri yönetimi, bir şirketin satış sözleşmelerinin oluşturulması, müzakere edilmesi, imzalanması, uygulanması ve izlenmesi için kullandığı bir süreçtir. Satış sözleşmeleri yönetimi, şirketlerin satış performanslarını iyileştirmek ve daha fazla satış elde etmek için kullanabilecekleri güçlü bir araçtır. Sözleşme yönetimi bazen tek bir kişi tarafından, bazen de profesyonellerden oluşan bir ekip tarafından gerçekleştirilir.

 • Sözleşme oluşturma sürelerinizi kısaltır.
 • Sözleşme hatalarınızı azaltır.
 • Ürün konfigürasyonu sayesinde sözleşme içine ürün bilgilerinizi hızlı ve doğru bir şekilde kaydetmenizi sağlar.
 • Profesyonel ve görsel açıdan zengin sözleşmeler hazırlamanızı sağlar.
 • Sözleşmelerinizi kurumsal ve standart hale getirir.
 • Sözleşmeleriniz üzerinde çalışanlarınızın ekip halinde eş zamanlı çalışmasını sağlar.
 • Sözleşme onay akışlarını işletir ve onay sürelerini kısaltır.
 • Sözleşmelerinizi uçtan uca yönetmenizi sağlar.
 • Sözleşmenin geçirdiği tüm aşamaları ve tüm sürümlerini kaydetmenizi ve geçmişe yönelik izlemenizi sağlar.
 • Kritik sözleşme tarihlerinde size hatırlatmalarda bulunur.
 • Merkezi dijital arşivleme yapar. Sözleşme dokümanlarınıza her yerden yetki dahilinde erişmenizi sağlar.
 • Sözleşmeye ilişkin ticari ve hukuki risklerinizi azaltır. Müşteri güvenini güçlendirir.
 • Sözleşme performansınızı ölçme ve değerlendirme araçları sunar.
 • CRM’in tüm çözümleriyle bütünleşik çalıştığından bunların sunduğu faydalardan yararlanmanızı sağlar.

“Sözleşme kütüphaneleri”, “sözleşme şablonları”, “ürün konfigürasyon entegrasyonu” altyapıları sayesinde sözleşmelerinizi hızlı ve hatasız bir şekilde profesyonel bir tarzda oluşturmanızı sağlar. Sözleşmeleriniz için onay akışlarını işleterek ekip halinde çalışmanızı destekler. Sözleşme sürecini ve kritik sözleşme tarihlerini izleme ve takip etmenizi kolaylaştırır. Doküman Yönetimi altyapısı sayesinde tüm sözleşme sürümlerinize tarihçe ve revizeleriyle birlikte 7/24 her yerden kolaylıkla erişmenizi sağlar.

ERM Satış Sözleşmeleri Yönetimi, hem teklif otomasyonu hem de sipariş yönetimi çözümleriyle entegre çalıştığından tekliflerinizi kolaylıkla sözleşmeye, sözleşmelerinizi de kolaylıkla siparişe dönüştürebilirsiniz.

ERM Satış Sözleşmeleri Yönetimi, hukuki işlemlerinizin verimliliğini artırır. Daha iyi iş sonuçları üretmek için sözleşme yönetimini bütünsel olarak ele alır. Basit tasarımı, sofistike özellikleri ve ölçeklendirme esnekliği, onu her büyüklükteki işletme için cazip bir çözüm haline getirir.

Çözümümüz hazır olup kısa sürede ihtiyaçlarınıza göre uyarlanıp hemen uygulamaya alınabilir.

Kötü sözleşme yönetimi ile ilgili en yaygın riskler şunlardır:

 • Sözleşme oluşturma ve onay aşamalarında gecikmeler
 • Tedarikçiler ve müşterilerle ilişkilerin bozulması
 • Sözleşmeleri başarılı bir şekilde müzakere edememe
 • Sözleşmeden doğan vade tarihlerinin ve yükümlülüklerin kaçırılması
 • Sözleşme şartlarının uygun şekilde güncellenmemesi
 • Yasal düzenlemelere uyulmaması
 • Sözleşmelerin kaybolması
 • Şirketiniz içinde birden fazla yerde sözleşmelerin birden fazla tutarsız versiyonunu oluşturma
 • İstem dışı sözleşme yenilemeleri
 • Yetkisiz kişilerin sözleşmelere erişimine izin verilmesi

ERM Satış Sözleşmeleri Yönetimi çözümümüzle tüm bu riskleri yönetip en az düzeye indirebilirsiniz.

Bayi İlişkileri Yönetimi

Kanal satışları, bir şirketin kendi satış ekibi yerine satıcılar, bayiler, distribütörler veya acenteler gibi üçüncü taraf iş ortakları aracılığıyla ürün veya hizmet satma sürecini ifade eder. Birçok işletme tarafından pazar penetrasyonlarını genişletmek ve satışları artırmak için kullanılan yaygın ve güçlü bir satış stratejisidir.

Bayi ilişkileri yönetimi, bir işletmenin bayileri, distribütörleri, acenteleri ve diğer iş ortaklarıyla olan ilişkilerini ve iş birliğini düzenli bir şekilde yönetme sürecidir. Bu süreç, şirketlerin bayi ağlarını daha verimli ve etkili bir şekilde yönetmelerine ve satışlarını artırmalarına yardımcı olur.

Bayi İlişkileri Yönetimi çözümü, işletmelerin bayi (iş ortağı) ilişkilerini ve etkileşimlerini yönetmelerine yardımcı olan bir araçtır. İşletmelerin satış ve pazarlama faaliyetleri konusunda bayileriyle iş birliği yapmasına, bayi performansını izlemesine ve geliştirmesine imkan tanır.

Bayilerinizi veya iş ortaklarınızı kendi organizasyonunuzun bir parçasıymış gibi ERM CRM platformuna dahil edebilmek ve onları profesyonel işletme yönetim araçlarıyla donatabilmek çözümümüzün en popüler ve güçlü yanıdır. Tüm bayi operasyonlarınızı sofistike ama kullanımı kolay web tabanlı ERM CRM platformu üzerinden yönettiğinizde karşılıklı iş verimliliğiniz artıyor, satışlarınız büyüyor, işletme hayatının karmaşıklığı kolaylaşıyor, ilişkileriniz güçleniyor.

Bayi ilişkileri yönetimi çözümümüz 750 kullanıcı ve 100’e yakın yurt içi ve yurt dışı bayi ile uçtan uca bir çözüm olarak ve ERP sistemi (Netsis ve Mas) ile entegre edilerek Bürotime Ofis Mobilyalarında hayata geçirildi. Hazır bir çözüm olup şirketinizin iş dinamiklerine özel olarak konfigüre edilip uygun uyarlamalar yapılınca hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.

Bayi, distribütör, acente ağına sahip veya iş ortaklıkları yoluyla ürün ve hizmetlerini müşterileriyle buluşturmak isteyen her şirket için uygun bir çözümdür.

Satış İçin KPI Yönetimi

Satış ekipleri için KPI (Key Performance Indicators – Anahtar Performans Göstergeleri) yönetimi, bir organizasyonun satış hedeflerine ulaşma sürecini ölçme ve iyileştirme stratejisidir. KPI yönetimi, yöneticilere stratejik bir rehberlik sunar ve organizasyonun genel başarı hedeflerine ulaşmasına yönelik sağlam bir temel oluşturur. Bu yönetim, belirlenen hedeflere ulaşmak adına satış performansını ölçer ve objektif göstergelerle değerlendirerek yönetmeyi içerir. Satış ekipleri için KPI’lar genellikle satış hacmi, müşteri kazanım oranları, müşteri memnuniyeti, gelir artışı, ziyaret hedefleri, satış dönüşüm oranları gibi kritik metrikleri içerir.

Satış için KPI (Anahtar Performans Göstergeleri) yönetimi, satış stratejilerini optimize etmek, güçlü ve zayıf yönleri belirlemek, eğitim ihtiyaçlarını saptamak ve genel satış süreçlerini sürekli iyileştirmek için kullanılır. Bu, satış ekiplerinin hedeflere odaklanmasını, veri odaklı kararlar almasını ve etkili bir şekilde performanslarını ölçmesini sağlar.

KPI’lar, müşteri memnuniyetini ölçerek satış süreçlerinin müşteri odaklı olmasını sağlar. Müşteri iletişimi ve dönüşüm oranlarını değerlendirerek satış süreçlerini optimize eder.

Dilediğiniz kapsamda ve türde satış hedeflerinizi ve kurallarını iş ihtiyaçlarınıza özel bir şekilde tanımlayabilir ve dinamik bir şekilde güncelleyebilirsiniz. Hedef gerçekleşmeleri için sadece ERM CRM içinde oluşan verileri değil, ERP ve diğer uygulamalarınızdan da veri çekebilirsiniz. Bu şekilde KPI yönetimi çözümümüzü merkezi bir hedef takip platformuna dönüştürebilirsiniz. Esneklik, kapsam derinliği, entegrasyon yeteneği ve bütünsel performans analiz araçları KPI yönetimi çözümümüzü şirketler ve satış birimleri için son derece cazip ve katma değerli kılmaktadır.

Satış ekiplerini ve bayilerini hedef ve performans bazlı yöneten şirketler için ideal bir çözümdür.

Altyapısı hazırdır. Özel bir kod yazmaya gerek yoktur. Sadece şirketlerin iş dinamiklerine özel olarak hedef tanımlama ekranının, hedef kural setlerinin, entegrasyon noktalarının, dashboard ve rapor sayfalarının uyarlanması gerekir.

Satış Siparişleri Yönetimi

Satış siparişleri yönetimi, bir müşterinin bir ürün veya hizmet için verdiği siparişin alınmasından, işlemeden ve teslim edilmesine kadar olan tüm aşamaları kapsayan bir süreç olup genellikle diğer iş süreçleriyle entegre edilerek işletmenin genel satış performansını iyileştirmeyi hedefler.

Satış siparişleri yönetimi çözümü, satış siparişleri yönetimini otomatikleştiren ve kolaylaştıran bir yazılım uygulamasıdır. Sipariş alma, işleme, teslim etme, süreci izleme, raporlama ve analiz gibi fonksiyonlar içerir. Katma değeri yüksek satış sipariş yönetim çözümlerinde CRM ile ERP uygulamalarının entegrasyonu kritik bir rol oynar.

Satış siparişleri yönetimi çözümümüzün şirketlere sağladığı temel faydaları şu şekilde özetleyebiliriz: 

 • Kolay, hızlı, zamanında ve doğru sipariş kaydı oluşturma
 • Satış politikalarına uygun sipariş oluşturulması ve kontrolü
 • Uçtan uca satış siparişi yönetimi
 • Servis ve satın alma süreçleriyle entegrasyon
 • Stok ve envanter kontrolü
 • Siparişlerin hızlı teslim edilmesi
 • Müşteri memnuniyeti artışı
 • Otomatize edilmiş süreçlerle operasyonel verimlilik
 • Manuel işlemlerde azalma ve satışa odaklanma
 • Maliyet ve zamandan tasarruf
 • Satış ekiplerinin motivasyon artışı
 • Doğru analiz, etkili süreç takip ve kapsamlı raporlama
 • Piyasa koşullarına ve müşteri taleplerine hızlı adaptasyon
 • Müşteri ilişkilerinin güçlendirilmesi
 • Rekabetçi avantaj elde edilmesi
 • ERP uygulamalarına entegrasyon yeteneği

Satış siparişleri yönetimi çözümümüzün güçlü yönlerinin özeti:

 • Türkiye’de yaygın kullanılan ERP uygulamalarına hazır ve çift yönlü entegrasyon
 • ERM CRM’in 50’den fazla çözümüyle entegre çalışması.
 • Teklif, fırsat, servis, sipariş satın alma çözümleriyle bütünleşik olması
 • Sipariş sürecinin dijitalleştirilerek uçtan uca yönetilmesi
 • Hızlı, kolay, kapsamlı, doğru ve onaylı sipariş oluşturma yetenekleri
 • Şirketlerin iş dinamiklerine kolayca uyarlanabilmesi
 • Özel formların ve iş akışların tasarlanabilmesi
 • CRM içinden tahsilat planlarının oluşturularak ödeme takiplerinin yapılabilmesi
 • Kapsamlı izleme ve raporlama altyapısı
 • KPI yönetimiyle entegre edilebilmesi
 • Kullanım kolaylığı ve estetik ara yüzleri

Yoğun sipariş alan, sahada satış ekipleri olan, sipariş süreçleri satın alma ve servis adımlarını da içeren şirketler için çözümümüzün katma değeri oldukça yüksek ve kapsamı son derece geniştir.

Ürün İade Yönetimi

Ürün iade yönetimi müşterilerin aldıkları ürünleri iade etmek istemeleri durumunda, iade sürecini başlatma, izleme ve sonlandırma aşamalarını kapsar.

Ürün iade yönetimi süreci şu aşamalardan oluşur:

 • İade taleplerinin alınması
 • İade talebinin değerlendirilmesi
 • İade işleminin onaylanması veya reddedilmesi
 • İade edilen ürünün depoya alınması veya yerinde tamiri
 • Para iadesi yapılması veya yeni ürün gönderilmesi

Ürün iade yönetimi çözümümüzün şirketler için önde gelen faydaları şunlardır:

 • İade sürecini etkili, verimli ve zahmetsizce yönetmeyi sağlar.
 • Farklı birimler arasındaki koordinasyonu kolaylaştırır.
 • İade nedenlerini anlamak için analiz araçları sunar.
 • Satış ekiplerinin satışa odaklanmasını kolaylaştırır.
 • Müşteri memnuniyetini artırır ve müşteri ilişkilerini güçlendirir.
 • İade işleminin onaylı yapılmasıyla şirketlere hukuki ve finansal güvence sağlar.
 • İade sürecinin verilerle yönetilmesine ve sürekli iyileştirilmesine katkıda bulunur.

Sipariş yönetimi, teknik servis yönetimi, aktivite ve görev yönetimi çözümleriyle bütünleşik olarak kullanılması ürün iade yönetimi çözümümüzü rakip ürünlerden farklılaştırmaktadır. Ayrıca, iş akışının şirketinizin iade dinamiklerine uygun olarak uyarlanabilmesi, aynı anda birden fazla iş akışının tetiklenebilmesi çözümümüzün güçlü özelliklerindendir.

Müşterilerine ürün ve cihaz satın tüm şirketler için uygun bir çözümdür. Özellikle makine türünden tamir ve servis gerektiren ürünlerin iadesi karmaşık bir süreç olduğunda bu tür ürünler satan şirketlerin ihtiyaçlarına daha çok cevap vermektedir.

İhale Takip Yönetimi

İhaleye teklif veren firma açısından ihale yönetimi, bir mal veya hizmetin alımı veya bir projenin yürütülmesi için düzenlenen ihale sürecinin stratejik bir şekilde yönetilmesini içerir.

Temelde şu adımları içerir:

 1. İhaleyi Belirleme
 2. İhale Şartnamesini ve Dokümanlarını İnceleme
 3. Teklif Hazırlama
 4. Belgelerin Hazırlanması
 5. Teklifin Sunumu
 6. İhalede Müzakere ve İzleme
 7. Kazanılan İhalenin Yönetimi

Açılan bir ihaleye teklif verme sürecini yönetmenizi sağlayan çözümümüzün şirketlere sağladığı temel faydalar şunlardır:

 • İhale detaylarının kaydedilmesi ve analiz edilmesi
 • Hazır iş akışların şirket iş yapma tarzınıza uyarlanması
 • İhaleye teklif verme sürecinin birden fazla onay iş akışı ile (teminat mektubu elde etme süreci, teklif hazırlama süreci, belge hazırlama süreci) 360 derece yönetilmesi
 • Aktivite, iş ve görev takibi, süreç takip otomasyonu gibi ERM CRM çözümleri ile ihale yönetim sürecinin etkin bir şekilde yönetilmesi
 • Dashboard ekranları üzerinden ihalelerin ilerleme durumlarının takip edilmesi
 • Erişim yetkilendirmesine dayılı güvenlikli doküman yönetim sistemi
 • İhale kazanıldıktan sonraki sürecin de ihaleyle ilişkili olarak takip edilebilmesi

Oluşturulan ihale fırsatlarına birden fazla onay iş akışı tasarlayıp bağlayabilmek önemli bir farklılığımızdır. Ayrıca, ERM CRM’in aktivite, plan, takvim, görev, kurumsal e-posta, süreç takip otomasyonu, proje yönetimi, teklif ve sözleşme yönetimi vb. çözümlerini bütünleşik olarak ihale takip sürecinin yönetilmesinde istihdam etmek, sofistike ve uzun bir sürecin etkili bir şekilde yönetilmesini oldukça kolaylaştırmaktadır.

Yoğun bir şekilde ihalelere katılan ve teklif veren şirketler için ihale takip yönetimi çözümümüz temel bir ihtiyaçtır. İş dünyasında, detaylara dikkat edilmemesinden, zaman planlarına uyulmamasından, yetersiz dokümantasyon ve teklif içeriğinden dolayı kaybedilen ihaleler az yaşanan bir durum değildir.

Satış Sonrası Proje Yönetimi

Satış fırsatlarına bağlı proje yönetimi, bir şirketin belirli bir müşteri veya müşteri segmentiyle ilgili bir satış fırsatı yakaladığında, bu fırsatın değerlendirilmesi, planlanması, uygulanması ve takip edilmesi sürecidir. Bu yönetim yaklaşımı, bir satış fırsatının sadece bir tekil satış süreci olmanın ötesinde bir projeye dönüştüğü durumları ele alır.

Bir satış fırsatı kazanıldıktan sonra müşteriye olan taahhütlerin yerine getirilmesi birçok aşamadan ve çoklu işlerden oluşuyorsa bunun de bir sistem üzerinden takip edilmesi ve proje mantığı içinde yönetilmesi gerekir. Satış sonrası proje yönetimi çözümümüz bu karmaşık operasyonları zamandan ve maliyetlerden tasarruf ederek verimli bir şekilde, ekip iş birliğini harekete geçirerek, eş güdüm halinde, uçtan uca yönetmenizi sağlar.

Ana fırsata bağlı çoklu alt fırsatları eş güdüm halinde bir zaman planına bağlı olarak yönetmeyi kolaylaştırması, çözümümüzün en popüler ve güçlü yönüdür. Birçok CRM yazılımında bu ölçüde karmaşık ve uzun operasyonları yönetebilecek altyapı hazır değildir.

Bir satışı kazandıktan sonra birden fazla sipariş ve teklif işlemi içeren ve bir proje bağlamında yönetilen işlere sahip olan şirketler için çözümümüz idealdir. Çözümümüz hazır olup şirket ihtiyaçlarına göre kısa sürede uyarlanabilir.

Satış Sonrası Servis Yönetimi

Satış sonrası servis yönetimi, bir ürün veya hizmetin satışını gerçekleştirdikten sonra bu satışın bir devamı olarak sağlanan kurulum, montaj, devreye alma, uyarlama, eğitim, süpervizörlük ve diğer hizmet faaliyetlerini içeren bir süreçtir.

Bu faydaları ana başlıklar halinde özetleyelim:

 • Satışın ayrılmaz bir devamı niteliğindeki işleri etkili bir şekilde yönetme
 • Satış ve servis sürecini bir bütün halinde 360° izleme
 • Zamandan ve maliyetlerden tasarruf etme
 • Süreci hızlandırarak müşteri memnuniyeti sağlama
 • Operasyonel karmaşayı azaltma
 • Satış ve servis ekiplerinin etkili koordinasyonunu sağlama
 • Hataların, aksayan süreçlerin, geciken görevlerin önüne geçme
 • Süreç performansını analiz etme ve iyileştirme

Satış ve servis yönetimi gibi iki devasa CRM operasyonunu birbirinin devamı şekilde zahmetsizce yönetmeyi kolaylaştırması ve farklı birimlerin aynı süreç içinde iş birliği halinde şeffaf bir şekilde çalışmasına zemin hazırlaması, çözümümüzün en güçlü ve farklı olduğu yönleridir.

Satışlarını bir hizmetin takip ettiği şirketler için çözümümüz idealdir. Bir şirket makine satışının devamı niteliğinde kurulum ve eğitim servisleri veriyorsa veya bir yazılım satışını takiben uyarlama, geliştirme ve eğitim faaliyetleri yapıyorsa satış sonrası servis yönetimi çözümümüze ihtiyacı olacaktır. Örnekler çoğaltılabilir. Tüm bu süreçlerin word, excel ve e-posta yazışmalarıyla manuel takip edilmesi ve kurumsal bir tarihçeden yoksun bırakılması son derece verimsiz bir yöntemdir ve sürdürülebilir değildir.

Satış Sonrası Satın Alma Yönetimi

Çözümümüzün faydalarını şu şekilde özetleyebiliriz:

 • Karmaşık ve birden fazla süreci bütünleşik olarak izlemek ve yönetmek
 • Farklı birimlerin iş birliği ve koordinasyonunu koordine etmek
 • Satış siparişlerini zamanında teslim etmek, satın alma siparişlerini zamanında teslim almak
 • Sürecin ilerlemesini 360° izlemek ve aksayan noktalar için hızlı aksiyonlar almak
 • Süreç verimliliğini optimize etmek
 • ERP ile entegre uçtan uca bir satış, sipariş, satın alma süreci oluşturmak

Hayır. Tam kapsamlı satın alma operasyonları ERP uygulamalarının ana görevidir. ERM CRM içinde sadece satış siparişine bağlı olarak satın alma onay adımları yönetilir. Çünkü CRM’in ana fonksiyonu ilişki yönetimidir. Depo teslimleri, ürün teslimleri, fatura, ödeme, sevkiyat işlemleri ERP uygulaması içinde kaydedilir ve yönetilir.

ERP uygulamalarıyla entegre bir şekilde satış fırsatları veya satış siparişlerinin devamı niteliğindeki çoklu satın alma yönetimini zahmetsizce, farklı birimlerin iş birliğiyle icra etmesi çözümümüzü benzersiz ve farklı kılmaktadır.

Ürün veya hizmet satışlarının ifası veya teslimi bir veya birden fazla satın alma operasyonuna bağlı olan şirketler için çözümümüz idealdir. Sofistike, çok aşamalı, süreç ve birim yoğun bir satış operasyonu olduğundan manuel yönetilmesi beraberinde birçok aksaklığı getirebilir. Kaliteli bir yazılım çözümüne ihtiyaç açıktır.

Satış Sonrası Fason Üretimi Takibi

Satış sonrası fason üretimi takip çözümümüzün avantajları özetle şu şekildedir:

 • ERP sistemi ile entegre bir şekilde satış, sipariş ve fason üretim için satın alma süreçleri oluşturabilirsiniz.
 • Karmaşık ve birden fazla süreci aynı anda yönetebilirsiniz.
 • Süreç verimliliğini optimize edersiniz.
 • Farklı departmanların iş birliğini etkin bir şekilde koordine edebilirsiniz.
 • Satış siparişlerinizi zamanında teslim etmek için ERM CRM’in imkanlarından yararlanırsınız.
 • Sürecin her aşamasını 360° izleyerek olası aksaklıklara hızlı müdahale edebilirsiniz.

Hayır. Tam kapsamlı satın alma ve üretim operasyonları ERP uygulamalarının ana görevidir. ERM CRM içinde sadece satış siparişine bağlı olarak fason üretim için satın alma onay adımları yönetilir.

Çözümümüz, satış fırsatları veya satış siparişlerinin ardından gerçekleşen çoklu tedarikçilere fason üretim yaptırma süreçlerini, ERP uygulamalarıyla entegre bir şekilde kolayca takip etme imkanı sunarak öne çıkmaktadır.

Ürün satışlarının sonrasında müşteriye teslimat için bir veya birden fazla fason üretim yaptırmak gerekli ise çözümümüz bu süreci takip etmek için çok uygundur. Bu karmaşık ve çok aşamalı satış operasyonları manuel yönetildiğinde birçok sorunu beraberinde getirebilir. Kaliteli bir yazılım temel bir ihtiyaçtır.

Servis İçin CRM Çözümleri

Servis İçin CRM

Servis için CRM çözümleri, işletmelerin müşteri hizmetleri, teknik destek ve servis yönetimi süreçlerini daha düzenli ve verimli hale getirmek için tasarlanmış yazılım ve araçlardır.

CRM servis çözümlerimizin işletmenize sağladığı katkıları şu şekilde özetleyebiliriz:

 • Teknik servis yönetimi ile servis süreçlerinizi daha güçlü bir şekilde yönetin.
 • Yetkili servis yönetimi sayesinde hakkediş sürecini düzenleyin, yetkili servislerle olan ilişkilerinizi güçlendirin.
 • Servis sözleşme otomasyonu ile sözleşme odaklı bir servis mimarisi inşa edin.
 • SLA yönetimi ile hizmet seviyelerini izleyin ve anında müdahale edin.
 • Malzeme yönetimi ile envanteri daha iyi kontrol edin ve stok yönetimini optimize edin.
 • Cihaz yönetimi ile müşteri cihazlarını daha iyi takip edin ve bakım planlarını kolaylaştırın.
 • Arızalı cihaz tamir yönetimi ile hızlı müdahale sağlayarak müşteri memnuniyetini artırın.
 • Cihaz kiralama yönetimi ile müşterilere kiralık cihazlar sunarak hizmet yelpazenizi genişletin.
 • Periyodik bakım yönetimi ile cihazların düzenli bakımını yapın ve işlerin aksamamasını sağlayın.
 • Memnuniyet anket yönetimi ile müşteri geri bildirimlerini toplayarak hizmet kalitenizi iyileştirin.
 • Servis ürün yönetimi ile ürün ağaç yapınızı güncel ve tutarlı hale getirin.
 • Servis formu yönetimi ile servis taleplerini hızlı ve profesyonelce yönetin.
 • Servis faturalama yönetimi ile fatura süreçlerini otomatize edip hızlandırın.
 • Servis ekibi yönetimi ile personelinizin iş yükünü dengeleyin ve görevleri daha verimli bir şekilde dağıtın.
 • Yardım masası ve destek ile müşteri taleplerine hızlı yanıt vererek müşteri memnuniyetini artırın.

CRM servis çözümlerimizi özel ve farklı yapan temel özellikler şunlardır:

 • Her biri birbirinden harika çok fazla çözüm seçeneğinin olması
 • ERM CRM’in kapsamlı çözümleriyle tek bir platform üzerinde bütünleşik çalışması
 • Günlük uygulamalarınıza ve yaygın kullanılan ERP yazılımlarına kolaylıkla entegre olması
 • Firmanızın özel ihtiyaçlarına göre hızlıca uyarlanabilmesi ve size özel süreçlerin tasarlanabilmesi
 • Dashboard, raporlama ve veri izleme altyapısının gelişmiş olması
 • Kullanımının kolay olması
 • 20+ yıldır her sektörden her büyüklükte firmada çalışıyor olması ve sürekli geri bildirimlerle fonksiyonel derinliğinin artırılması

Evet, çözümlerimiz kullanıma hazırdır. Yapacağımız sadece şirket ihtiyaçlarınıza göre CRM satış çözümlerimizi kısa süre içinde size uyarlayıp özelleştirmektir.

SLA Yönetimi

SLA (Service Level Agreement), hizmet seviyesi anlaşmasının kısaltmasıdır. Bir hizmet seviyesi anlaşması, bir hizmet sağlayıcının müşteriye sağladığı hizmetlerin niteliklerini, performans ölçütlerini ve taahhütlerini tanımlayan belgedir. Bir hizmet seviyesi anlaşması genellikle, bir şirketin performans sorunları durumunda sorumlu tutulabileceği çeşitli hizmet seviyesi hedeflerinden oluşur.

SLA yönetimi ise, bu anlaşmaların oluşturulması, izlenmesi, yönetilmesi ve uygulanmasını içeren bir süreçtir.

SLA Yönetimi’nin temel amacı, hem hizmet sağlayıcının hem de müşterinin karşılıklı beklentilerini ve taahhütlerini net bir şekilde belirlemek ve yönetmek suretiyle, hizmet sağlayıcısının hedeflerine ulaşmasını, müşterinin beklentilerini karşılamasını ve riskleri yönetmesini sağlamaktır.

Başarılı bir işletme, sadece ürün ve hizmet kalitesi ile değil, aynı zamanda söz verilen hizmet düzeyini eksiksiz bir şekilde yerine getirme kabiliyeti ile de ölçülür. SLA yönetimi güçlü bir CRM çözümüyle birlikte uygulandığında aşağıdaki faydalar ortaya çıkar:

 • Hizmet sağlayıcı ve müşterinin sunulacak hizmet düzeyi hakkında net bir anlayışa ve beklentiye sahip olmasını sağlar.
 • Hizmet sağlayıcılar kapsamı aşan hizmetler sunmak zorunda kalmaz.
 • Müşteri hizmetleri için uygun standartları belirler.
 • Kesinti süreleri azalır, hizmet kalitesi artar.
 • İki yönlü hesap verebilirlik sağlar.
 • Müşteri ve servis sağlayıcılar arasında tutarlı bir iletişim kanalı sunar. Anlaşmazlıklar en az düzeye iner.

Mesai içi ve dışı olmasına göre, saat bazlı, hafta içi, hafta sonu SLA müdahale süreleri tanımlanabilir. Haftalık, aylık veya yıllık bazda hizmet sağlayıcı tarafından ücretsiz olarak taahhüt edilen servis süreleri belirlenebilir. Bakım veya garanti kapsamındaki hizmet türleri varsa süre kısıtlamalarıyla birlikte sisteme işlenebilir.

Müşteri servis çağrılarının sayısı, tüm eşzamanlı görüşmeleri ve beklentileri yönetmeyi zorlaştırdığı seviyeye ulaşınca, bir SLA yönetim yazılımı yükü hafifletmek ve karmaşayı yönetmek için ihtiyaç haline gelir. Müşteri destek ekipleri, müşterilere zamanında destek verilmesini sağlamak için SLA yönetim araçlarından yararlanırlar. SLA yönetimi, satış sonrası müşterilere hizmet veren tüm şirketler için uygun bir çözümdür.

Servis Sözleşme Otomasyonu

Servis Sözleşme Otomasyonu, bir işletmenin müşterileriyle yaptığı servis veya hizmet sözleşmelerini yönetmek ve otomatikleştirmek için kullanılan bir çözümdür. Bu otomasyon, hizmet sözleşmelerinin oluşturulması, yönetilmesi, izlenmesi ve uygulanması süreçlerini daha düzenli ve şeffaf hale getirir.

 • Sözleşme sürelerini, hizmet zamanlamalarını ve yenileme tarihlerini otomatik olarak hatırlatır. Böylece, önemli tarihlerin kaçırılmasının önüne geçer.
 • Hizmetlerin otomatik olarak faturalandırılması, gelirin hızlı bir şekilde elde edilmesini ve zamanında ödemeyi sağlar. Aynı zamanda doğru ve detaylı faturalandırma sağlayarak uyuşmazlıkları azaltır.
 • Hizmetlerin düzenli ve zamanında sunulması, müşteri memnuniyetini artırır, ticari riskleri azaltır.
 • Otomatik hatırlatmalar ve iletişim, müşteri ilişkilerini güçlendirir.
 • Otomasyon sayesinde sözleşmelerin ve hizmetlerin uyumlu bir şekilde yönetilmesini ve takip edilmesini sağlar.
 • Müşterilere süreçler hakkında düzenli iletişim sağlar, bu da şeffaflığı artırır ve müşteri memnuniyetini yükseltir.
 • Otomasyon sayesinde işletmeler, daha etkili hizmet sunumu ve daha iyi müşteri deneyimi ile rakiplerine göre avantaj elde eder.

Tüm bu faydalar bir araya geldiğinde, Servis Sözleşme Otomasyonu işletmelerin hizmet yönetimini daha verimli, düzenli, satış ve müşteri odaklı hale getirir.

Sözleşme kaydından alınan ana veriler, servis yönetiminin odak noktasını sözleşmeye yönlendirmektedir. Bu yüzden, teknik servis yönetimi çözümünü destekleyen ve onunla entegre çalışan en güçlü çözümlerden birisidir. Güçlü otomasyon araçlarına sahip olması ve ERM CRM platformunun tüm çözümlerini kullanarak katma değerini katlaması diğer bir popüler özelliğidir.

Servis Sözleşme Otomasyon Çözümümüzün uyarlanma yeteneği harikadır. Her türlü servis sözleşmesi için çözümümüz uygundur. Önleyici bakım, koruyucu bakım, periyodik bakım, yazılım bakım, destek, garanti, cihaz ve makine kiralama, süreli servisler, servis birim fiyat vb. sözleşmeler için yüksek katma değer sunar.

Servis Sözleşme Otomasyonu, işletmelerin müşterileriyle yaptığı hizmet veya servis sözleşmelerinin yönetimini kolaylaştırmak için tasarlanmış bir süreçtir. Ana hatlarıyla şu fonksiyonları sunar:

 • Sözleşme Oluşturma
 • Sözleşme Takibi ve Yönetimi
 • Hizmet Planlama ve Görev Oluşturma
 • Hizmet Takibi ve Kaydı
 • Faturalandırma Döngülerini Hatırlatma
 • Müşteri İletişimi
 • Raporlama ve Analiz
 • Hizmet Sona Eriyor veya Yenileniyor Hatırlatmaları

Yetkili Servis Yönetimi

Yetkili Servis Yönetimi, bir işletmenin yetkili servis ağını düzenlemek ve yönetmek için kullanılan bir iş süreci ve yazılım çözümüdür. Bu yönetim, işletmelerin teknik servis hizmetlerini daha etkili, verimli ve müşteri odaklı bir şekilde sunmalarına yardımcı olur.

Yetkili servis yönetimi ERM CRM gibi güçlü ve köklü bir yazılım ile desteklendiğinde aşağıdaki temel faydalar ortaya çıkar:

 • Verimlilik artışı
 • İş süreçlerinin sadeleşmesi
 • Müşteri memnuniyeti ve sadakatinde artışı
 • Etkili stok ve malzeme yönetimi
 • Raporlama ve analiz kolaylığı
 • Yetkili servislerle daha güçlü iş birliği, iletişim ve koordinasyon
 • Eğitim ve belgelendirme yönetimi
 • Hızlı hakkediş işlemleri
 • Servis kalitesinde iyileşme
 • Maliyet ve zaman tasarrufu
 • Rekabet üstünlüğü
 • Daha iyi yönetim kararları
 • Daha etkili planlama
 • Dokümantasyon ve izlenebilirlik
 • Etkili servis sözleşmeleri yönetimi
 • Hızlı Müdahale

Yetkili servislerinizi ERM CRM içinde bir birim olarak tanımlayıp onları ERM CRM platformunun harika çözümleriyle donatmak ve zaman – mekan fark etmeksizin tüm operasyonları merkezi bir teknolojik uygulama üzerinden aynı tutarlılık ile yönetmek çözümümüzün en güçlü ve popüler yanıdır. Teknik servis operasyonları üzerinde size tam kontrol sağlarken yetkili servislerinize profesyonel ve standart bir tarzda iş yapma araçları sunar. Takip, izleme ve yönetme kolaylığı ile muazzam bir verimlik üretir.

Satış sonrası hizmet ve ürün desteğine önem veren, markasının arkasında duran, müşteri odaklı bir vizyona sahip sahada yetkili servisleri olan her şirket için ideal bir çözümdür.

Teknik Servis Yönetimi

Teknik Servis Yönetimi, bir işletmenin ürün veya hizmetlerinin teknik destek, bakım, onarım ve servis taleplerinin etkin bir şekilde yönetilmesini ifade eder. Bu süreç, müşterilerin ürünlerinde veya hizmetlerinde yaşadığı sorunları çözmek, teknik destek sağlamak ve kaliteli hizmet sunmak amacıyla tasarlanmıştır.

Teknik servis yönetimi çözümü, teknik servis ekiplerinin müşterilere daha iyi hizmet sunmasına yardımcı olmak için tasarlanmış bir yazılım uygulamasıdır. Bu çözüm, müşteri taleplerini yönetmek, servis çağrılarını takip etmek, yedek parça ve ekipman siparişlerini vermek ve servis formları ve raporları oluşturmak için gerekli olan fonksiyonları ve hizmetleri sağlar.

Teknik servis yönetimi çözümümüz çok katmanlı, çok kapsamlı ve fonksiyonel derinliği çok fazla olan büyük bir ekosistemi andırmaktadır. Küçük bir firmadan yüzlerce yetkili servise sahip büyük bir holdinge kadar her büyüklükte firmanın ihtiyacını karşılayabilecek esneklik ve çeşitliliğe sahiptir. En etkileyici yönlerinden biri de şirketlerin bu çözümler matrisinden kendi ihtiyaçlarına özel çözüm süreçlerini bir araya getirerek kendi özgün teknik servis yönetimlerini oluşturabilmesidir.

ERM CRM platformunun hepsi bir arada bütünleşik diğer çözümleri de bu ekosisteme katıldığında ve bunun üzerine bir de Türkiye’nin en yaygın ERP sistemleriyle çift yönlü entegrasyonlar devreye girdiğinde ortaya muhteşem bir sinerji ve katma değer çıkmaktadır.

Çözümümüz Türkiye’nin en yaygın ERP uygulamaları arasında yer alan SAP, Logo Tiger, Netsis, Mikro Yazlım ve IFS ile çift yönlü hazır entegrasyonlara sahiptir.

Teknik Servis Yönetimi çözümü, ürün veya hizmet satan ve satış sonrasında teknik destek sağlayan tüm şirketler için uygundur. Bununla birlikte, çok sayıda teknik servis talebi alan şirketler, servis sözleşmeleri olan şirketler, değişik teknolojik ürünler veya hizmetler sunan şirketler tarafından daha çok tercih edilmektedir.

Servis Malzemeleri Yönetimi

Servis malzemeleri yönetimi, bir firmanın servis ve onarım faaliyetlerinde kullanılan yedek parça, sarf malzemesi gibi tüm malzemelerin tedarik, stoklama ve dağıtım süreçlerini kapsayan bir disiplindir. Bu disiplinin temel amacı, doğru malzemeyi, doğru zamanda, doğru yerde ve doğru fiyata temin ederek servis operasyonlarının kesintisiz bir şekilde devam etmesini sağlamaktır.

Servis malzemeleri yönetimi, malzeme taleplerinin belirlenmesi, envanterin takibi, stok seviyelerinin optimizasyonu, tedarikçi ilişkilerinin yönetimi ve malzeme temini gibi faaliyetleri kapsar. Bu sayede, işletmeler servis süreçlerini daha verimli bir şekilde yürütebilir ve müşteri memnuniyetini artırabilir.

Servis malzemeleri yönetimi esasında temel bir ERP konusudur. CRM programlarının ana işi değildir. Bu yüzden servis malzemeleri yönetiminde bizim odak noktamız satış sonrası verilen servis ve destek hizmetlerinin fiyatlama ve maliyetlerinin doğru hesaplanması, teknik servis hak edişlerinin doğru çıkartılması, stok kontrollerinin yapılması yani servis operasyonlarının doğru ve verimli yönetilmesi için bir ana veri yönetimidir. Servis malzemelerini tedarik etme, stoklama ve dağıtma CRM programımızın öncelikli fonksiyonları değildir.

Bu faydaları başlıklar halinde şu şekilde özetleyebiliriz.

 • Daha hızlı hizmet
 • Maliyet tasarrufu
 • Servis operasyonlarının zahmetsizce planlanması
 • Satış sonrası servis operasyonlarının optimizasyonu
 • Hızlı, hatasız fiyatlama ve fatura etme
 • Servis malzemesi stok bilgisine anlık erişim
 • Veri bütünlüğü
 • Analitik yeteneklerin güçlenmesi
 • Müşteri memnuniyeti ve rekabet avantajı

Servis operasyonlarında kullanılan yedek parça ve sarf malzemeleri bilgisinin entegratör modülümüz aracılığıyla ERP yazılımından anlık olarak güncellenmesi en temel farklılıktır. Bunun yanında yol ve işçilik gibi servis kalemlerini de sistemde malzeme gibi tanımlayarak servis maliyetleri ve hak edişleri hatasız ve hızlı bir şekilde hesaplayabilirsiniz.

Cihaz Takip Yönetimi

Müşterideki cihazların yönetimi, bir işletmenin müşterilerine sattığı veya kiraladığı çeşitli cihazların kayıtlarını tutması, bakımlarını takip etmesi, onarımlarını kaydetmesi, garanti sürelerini izlemesi ve sarf malzeme değişimlerini takip etmesi gibi işlemleri kapsar.

Müşterideki cihazların takibi, onların verimli bir şekilde çalışmasını sağlamak, periyodik bakımlarını yapmak, arıza durumlarını minimize etmek, garanti sürelerini takip etmek ve müşteri memnuniyetini artırmak için önemlidir.

Cihaz takip yönetimi çözümümüzün şirketlere sağladığı faydaların başlıklar halinde şu şekilde özetleyebiliriz:

 • Müşterilerdeki cihazların envanterini detaylı bir şekilde kayıt altına almak
 • Cihazlarla ilgili yapılan tüm işlemleri (şikâyet çağrısı, bakım, onarım, yedek parça – sarf malzeme değişimi) bir tarihçede izlemek
 • Cihazların periyodik bakımlarını takip etmek
 • Cihazlarla ilişkili servis sözleşmelerini, kullanım kılavuzlarını, bakım talimatlarını ve teknik bilgileri anında görüntülemek
 • Cihazların garanti sürelerini etkili bir şekilde izlemek
 • Cihazlarla ilgili servis maliyetlerini analiz etmek
 • Cihazların kalite sorunlarıyla ilgili bir veri tabanına sahip olmak

Müşteride kurulu cihaz merkezde olacak şekilde o cihazla ilişkili her türlü operasyonu entegre bir şekilde kolayca icra etmek ve bu işlemleri tek bir yerden zahmetsizce izlemek cihaz takip çözümümüzü farklı ve popüler kılmaktadır. Ayrıca bir cihaz özelinde oluşturulan teklif, sipariş, satış, kurulum ve satış sonrası tüm servis işlemlerini uçtan uca bütünleşik olarak adım adım yerine getirmek ERM CRM platformunun güçlü yeteneklerindendir.

Müşteride kurulu ve çalışan cihazlara yönelik teknik servis veren bir şirketseniz çözümümüz tam size göredir. Bu cihazları sizin satmış olmanız veya kiraya vermiş olmanız gerekmez. Teknik servis veriyor olmanız yeterlidir.

Arızalı Cihaz Tamir Yönetimi

Arızalı cihaz tamir yönetimi, müşterideki arızalı cihazların yerinde veya teknik serviste tamiri için müşteri, saha ve teknik servis ekiplerinin koordinasyonunu içeren süreç yönetimidir.

Arızalı cihaz tamir yönetimi genel olarak şu işlem adımlarını içerir:

 • Müşterideki cihazlarla ilgili arıza çağrısının iletilmesi ve servis çağrı kaydı açılması,
 • Cihazın yerinde veya serviste mi tamir edileceğinin belirlenmesi
 • Cihaz yerinde tamir edilecekse bir teknisyenin görevlendirilmesi
 • Serviste tamir edilecekse cihazın servise kargo edilmesi veya gönderilmesi
 • Arıza sorunun tespit edilmesi
 • Varsa yedek parça ve malzemelerin tedarik edilmesi,
 • Tamir maliyeti çıkarılması ve ücretli tamir edilecekse müşteriden onay alınması
 • Tamiratın yapılması
 • Cihazın geri gönderilmesi – müşteriye teslim edilmesi
 • ERP sistemine sipariş açılması
 • Müşteriden geri bildirim alınması
 • Sürecin analiz edilmesi

Arızalı cihaz tamir yönetimi çözümümüzün (programımızın) sağladığı ana faydalar şunlardır:

 • Hızlı tamir ve düzgün iletişim ile müşteri memnuniyetini artırma
 • Süreci otomatize ederek ve izleyerek iş akışını iyileştirme ve verimliliği artırma
 • Arızaları hızlı bir şekilde kaydetme ve yönetme
 • Etkin envanter yönetimi ve planlanmış bakım ile maliyetleri azaltma
 • İşletmenin tamir süreçlerini ve performansını izleyerek veri analizi, gelecekteki iyileştirmeler için iç görüler sunma
 • Teknisyenlerin ve süreçteki tüm yetkililerin performansını izleme ve geliştirme

Cihaz yönetimi, malzeme yönetimi, ERP uygulamalarıyla entegrasyon, iş akış tasarımı, süreç takip otomasyonu, dashboard gibi kapsamlı çözümler ve fonksiyonlar sayesinde arızalı cihazların tamir süreci kolayca yönetilebilir ve izlenebilir. Bu yönüyle piyasadaki rakip çözümlerden ciddi ölçüde farklılaşmaktadır.

Teknik servis hizmeti veren her şirket için uygundur. Özellikle arızalı cihazları atölye veya merkezi bir servis lokasyonuna getirip tamir eden, onaran şirketler için temel bir ihtiyaçtır.

Cihaz Bakım Yönetimi

Cihaz bakım yönetimi, bir şirketteki tüm cihazların optimum performansla çalışmasını ve ömrünü uzatmasını sağlamak için uygulanan bir dizi prosedür ve uygulamadır. Bu yönetim, cihazların düzenli olarak kontrol edilmesini, onarılmasını ve bakımı yapılmasını içerir.

Cihaz bakım yönetiminin şirketlere faydaları:

 • Verimliliği artırmak
 • Maliyetlerden tasarruf etmek
 • Cihazların arıza süresini en aza indirmek ve iş sürekliliğini sağlamak
 • Cihazların ömrünü uzatmak
 • Güvenliği ve uyumluluğu sağlamak
 • Cihazların çevresel etkileri azaltmak

Cihaz bakım yönetimi çözümümüzün şirketlere faydalarını şu şekilde özetleyebiliriz:

 • Periyodik bakım sözleşme kurallarının bir yazılıma kaydedilmesi
 • Müşterideki cihazlar için gelecekteki periyodik bakım çağrılarının otomatik oluşturulması ve ERM CRM’in takip altyapısıyla atlanmadan yerine getirilmesi
 • Cihazların bakım geçmişlerinin ve geleceklerinin tek bir yerden kolayca izlenmesi
 • ERP sistemleriyle entegrasyondan dolayı bakım faturaları için sipariş kayıtlarının otomatik oluşması
 • Artan süreç verimliliği ve hızından dolayı müşteri memnuniyetinin artması
 • Bakım süreçlerindeki verimlilik artışından dolayı maliyet tasarrufları sağlanması

Sözleşme, ERP entegrasyonu, iş takip otomasyonu çözümleriyle birlikte kullanılmasından dolayı bütüncül ve uçtan uca cihaz bakım yönetimi mümkün olmaktadır. Bakımların zamanında yapılması, bakım maliyetlerinin kolay hesaplanması ve hızlı faturalanması çözümümüzün sağladığı çarpıcı faydaların başında gelmektedir.

Müşterilerdeki cihazlara düzenli bakım servisi sağlayan firmalar için cihaz bakım yönetimi çözümümüz idealdir.

Evet, kullanabilirsiniz. Ancak, çözümümüz temelde müşterideki cihazların teknik bakım servisleri için tasarlanmıştır.

Cihaz Kiralama Yönetimi

Şirketlerin cihazları kiralamak suretiyle müşterilerinin kullanıma sunduğu durumda cihaz kiralama yönetimi süreci başlar. Bu yönetim sistemi, cihazların kiralanması, kurulumu, bakımı, takibi ve geri dönüşümü gibi adımları içerir. Kiralama süreci genellikle belirli bir süre için yapılır ve işletmelerin ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş sözleşmelerle düzenlenir. Bu süreçte, kiralama sözleşmelerinin yönetimi, cihazların kullanım durumunun izlenmesi, ödemelerin takibi ve kiralanmış cihazların sona erdiğinde iade veya yenilenmesi gibi işlemler de yer alır.

Cihaz kiralayan şirketlerin temel avantajları:

 • Esneklik sağlar.
 • Maliyetleri düşürür.
 • Cihaz risklerini azaltır.
 • Teknoloji güncellemelerini kolaylaştırır.
 • Bakım yükümlülüklerini azaltır.

Cihaz kiralama yönetimi çözümümüz, işletmelerin cihaz kiralama süreçlerini etkin bir şekilde yönetmelerine yardımcı olan bir yazılımdır. Çözümümüz, cihazların kiralanması, kurulumu, bakımı, izlenmesi ve raporlanması gibi adımları kolaylaştırır ve otomatikleştirir. Şirketlere sağladığı katkıları şu şekilde özetleyebiliriz:

 • Verimlilik Artışı
 • Ödemelerin Takibi ve Maliyetlerin Kontrolü
 • Cihaz Takibi
 • Artan Müşteri Memnuniyeti
 • Esneklik ve Özelleştirme
 • Uyarı ve Hatırlatmalar
 • Rekabet Avantajı

Cihaz kiralama operasyonlarının tamamına cevap verebilecek bir kapsam ve çeşitlilikte olması çözümüzü popüler yapmaktadır.

Müşterilerine cihaz satmak yerine kiralama yapan şirketler için çözümümüz son derece idealdir. Bir kiralama şirketinin birçok müşterisinde birçok cihazı çalışır durumdadır ve bu cihazlara ilişkin taahhütlerini ve operasyonlarını ancak güçlü bir yazılım çözümüyle takip edip yerine getirebilir.

Hak Ediş Yönetimi

Yetkili servisler için hak ediş yönetimi, bir şirketin, yetkili servis sağlayıcılarına, verdiği hizmetlerin karşılığında (hak ediş) ödeme yapma sürecini içerir.

Hak ediş yönetim süreci genelde şu başlıklardan oluşur:

 • Sağlanacak teknik servis kapsamını belirleme
 • Hak ediş hesaplama
 • Fatura oluşturma
 • Ödeme yapma

ERM CRM platformunun Teknik Servis Programı başlığı altında yer alan Hak Ediş Yönetimi çözümünün şirketlere sağladığı faydalar genel olarak şu şekildedir:

 • Manuel hesaplama ve dokümantasyon ihtiyacını ortadan kaldırarak zamandan ve emekten tasarruf sağlar.
 • Süreçleri otomatikleştirerek hata riskini azaltır ve tutarlılık sağlar.
 • Verimliliği artırarak işgücü maliyetlerini düşürür.
 • Hatalardan kaynaklı gecikme ve maliyet risklerini azaltır.
 • Profesyonel ve kurumsal hak ediş mutabakat formlarının otomatik alınmasını sağlar.
 • Hak edişlerin doğru ve zamanında ödenmesini sağlayarak hem nakit akışını optimize eder, hem de teknik servislerinizin memnuniyetini ve bağlılığını artırır.
 • Tüm proje paydaşlarına hak edişlerle ilgili şeffaf bir görünüm sağlar.
 • Hak ediş hesaplamalarının ve ödemelerinin izlenmesini ve kontrolünü kolaylaştırır. Süreçteki karmaşıklığı ortadan kaldırır.
 • Hak edişlerle ilgili anlaşmazlıkları ve gecikmeleri azaltır.
 • Teknik servis hizmetleri için daha güvenilir ve sağlam iş birliği ortamı sağlar.
 • Verimli ve şeffaf bir hak ediş yönetimi sistemi, şirketlere rekabette stratejik bir avantaj sağlar.
 • Daha iyi risk yönetimi ve daha doğru fiyatlandırma imkânı sunar.
 • Raporlama ve analizleri kolaylaştırarak daha hızlı ve doğru karar vermeye yardımcı olur.

ERM CRM’in entegre çözümleri sayesinde hak ediş hesaplama sürecinin karmaşıklığını ortadan kaldırması, imzalı servis formlarıyla destekli otomatik hak ediş hesaplaması ve pdf formatında ayrıntılı mutabakat çıktıları sağlaması çözümümüzü popüler ve cazip kılmaktadır.

Satış sonrası veya doğrudan teknik servis hizmeti veren şirketlerin sahada anlaşmalı olduğu yetkili servisleri varsa, hak ediş yönetimi çözümümüz yüksek katma değer sunar.

Servis Formu Hazırlama

Evet, tablet veya herhangi bir mobil cihaz üzerinden servis formlarına müşterinin dijital imzasını alabilirsiniz.

Evet, her türlü detayda bu bilgileri işleyebilirsiniz.

Evet, bu konuyla ilgili hazır bir fonksiyonumuz vardır.

Evet, mümkündür.

Teknik servis programının tüm alt bileşenleriyle tutarlı ve bütünleşik çalışması servis formu hazırlama çözümümüzün katma değerini çok büyütmektedir. Ayrıca, malzeme yönetimi ve detaylı maliyetlendirme araçları sayesinde şirketlerin her türlü servis formu ihtiyacına cevap vermektedir.

Servis hizmeti veren her şirket için uygundur. Bunun yanında özellikle sahada teknik çalışanları veya yetkili teknik servis ağı olan firmalar için temel bir ihtiyaçtır.

Servis Fatura Otomasyonu

Servis fatura otomasyonu, bir işletmenin sunduğu teknik servis hizmetlerinin faturalandırma sürecini otomatikleştiren bir sistem veya yazılım çözümüdür. Bu otomasyon, teknik servis işletmelerinin müşterilere sunduğu hizmetlerin faturalandırılması sürecini kolaylaştırır ve daha verimli hale getirir.

Hayır. ERM CRM içinden otomatik olarak kesilecek fatura tutarı ve bilgilerini belirleyip ERP sisteminize hazır sipariş kaydı oluşturuyorsunuz. Fatura kesme ve tahsilat operasyonlarını ERP uygulamanız içinden yönetiyorsunuz.

Bu faydaları şu başlıklar altında özetleyebiliriz:

 • Hak ediş ve servis fatura tutarlarını doğru ve otomatik hesaplama
 • Birden fazla servis işlemini birleştirerek tek bir fatura kesebilme
 • Servis faturalama süreçlerine harcanan zamandan tasarruf etme
 • Faturalamaya esas tutarları belgelendirme ve bu kayıtları tutma
 • Geç veya yanlış kesilen faturalardan dolayı oluşan müşteri memnuniyetsizliğini ortadan kaldırma
 • Eskiden excelde yapılan ve kurumsallıktan uzak işlemlere son verme

Özetle, servis fatura otomasyonu çözümümüzle operasyonel verimliliğinizi artırır, finansal ve yasal risklerinizi azaltır, müşterilerinizin veya teknik servis iş ortaklarınızın memnuniyet artırır, rakiplerinize göre rekabet avantajı elde edersiniz.

ERM CRM platformu her türlü teknik servis operasyonunu yönetmek için kapsamlı ve ERP uygulamalarıyla entegre çalışan malzeme yönetimi altyapısına sahiptir. Ayrıca, şirketinizin ihtiyacına göre servis çağrı ve form kayıtlarını özelleştirebilirsiniz. ERM CRM’in esnek ve zengin fonksiyon yapısıyla bu 2 özelliği birleştirince ortaya harika bir fatura otomasyon çözümü çıkmaktadır.

Türkiye’de yaygın olarak kullanılan Logo, Netsis, Mikro, Uyumsoft, SAP, IFS gibi ERP uygulamalarıyla hazır ve güçlü entegrasyona sahiptir. Bu sayede servis operasyonlarının siparişe dönüştürülüp ERP sistemine aktarılması ve orada faturaya dönüştürülmesi kolaylaşmaktadır.

Çözümümüz, sahada teknik servis çalışanları veya yetkili teknik servis ağı olan firmaların hayatını son derece kolaylaştırmaktadır.

Memnuniyet Anketleri

Müşteri memnuniyetini ölçmek;

 • Müşteri ihtiyaçlarını anlamak,
 • Ürün ve hizmet kalitesini iyileştirmek,
 • Müşteri bağlılığını artırmak,
 • Marka imajını güçlendirmek,
 • Müşteri kayıplarını önlemek,
 • İşletme performansını iyileştirmek

için çok önemlidir.

Birçok faydası içinden önde gelenleri şunlardır:

 • Müşteri memnuniyetinin objektif olarak ölçülmesi
 • Müşteri geri bildirimlerinin toplanması
 • Ürün ve hizmetlerin iyileştirmeleri
 • Çalışanların hizmet kalitesinin değerlendirilmesi
 • Müşteri bağlılığının artırılması
 • Rekabet avantajı elde edilmesi
 • Marka imajının güçlendirilmesi

Esnek anket formları tasarlayabilir ve bunların müşterilerinize gönderim kurallarını önceden belirleyebilirsiniz. Şirketinize özel memnuniyet anket sürecini tasarlayabilirsiniz. Sonuçları dashboad ve hazır grafikler üzerinden etkili bir şekilde analiz edebilirsiniz.

Müşteri hizmetleri personeliniz telefon yoluyla müşteriye ulaşarak sistemdeki hazır anketleri soru cevap yoluyla kendisi doldurabilir. Bunun dışında sıkça kullanılan yöntem ise müşteriye gönderilen bir e-posta veya SMS mesajı içine anket linkini sistem otomatik olarak yerleştirir ve müşteriler self-servis olarak anketleri doldurur.

Yardım Masası ve Destek

Yardım Masası ve Destek çözümü, bir kuruluşun müşterilerine veya çalışanlarına teknik destek sağlamasına yardımcı olan bir yazılım uygulamasıdır. Bu tür çözümler, genellikle bir organizasyonun müşteri hizmetleri veya IT desteği gibi alanlarda hizmet sunmak için müşterilerin destek taleplerini kaydetmek, izlemek, yönlendirmek ve çözmek amacıyla kullanılır.

Yardım masası ve destek çözümleri genellikle aşağıdakileri içeren bir dizi özellik sunar:

 • Destek çağrısı (ticket) oluşturma ve takibi
 • Bilgi tabanı (knowledge-base) yönetimi (problem çözüm kütüphanesi)
 • Canlı sohbet ve e-posta desteği
 • Uzaktan erişim ve kontrol

Bu tür çözümler genellikle çeşitli iletişim kanallarını entegre ederek, hızlı yanıt verme, sorunları izleme ve raporlama gibi özellikler sunarlar.

Çözümümüzün şirketlere faydalarını şu başlıklar halinde özetleyebiliriz:

 • Müşteri destek taleplerine daha hızlı yardım ve çözüm
 • Müşteri kaybını önleme ve memnuniyeti artırma
 • Destek süreçlerinin ve çalışan performansının izlenebilirliği
 • Süreç optimizasyonu
 • Kapsamlı problem çözüm kütüphanesi

Yardım masası ve destek çözümümüzün farklılıklarını şöyle listeyebiliriz:

 • Yardım ve destek süreci şirket ve müşterinin ihtiyaçlarına göre esnek bir şekilde tasarlanabilir.
 • Müşterilere bir destek e-posta adresi bildirilir ve bu e-postaya gönderilen destek talepleri ERM CRM içinden kolaylıkla takip edilip çağrıya (ticket) dönüştürülür.
 • Web ve mobil altyapısıyla müşteriler her yerden 7/24 erişip destek çağrısı açabilir, destek alabilir.
 • Açılan çağrılar (tickets) hem çözüm içinden hem de e-posta yazışmaları üzerinden kolaylıkla takip edilebilir.
 • Çözüm bekleyen destek çağrılarının özetleri görsel Dashboard ekranlarından kolaylıkla izlenebilir ve aksayan noktalarla ilgili hızlı aksiyonlar alınabilir.
 • Süreç takip otomasyonu ve hatırlatma araçlarıyla destek çağrılarının çözüm hızı artırılır.
 • Memnuniyet anket özelliği, problem çözüm kütüphanesi, ortak doküman yönetimi, gelişmiş raporlama ve analiz araçları çözümümüzün katma değerini yükseltmektedir.

Özellikle gelişmiş müşteri hizmetleri birimi bulunan, müşterilerinden sık şikayet ve destek çağrısı alan, IT hizmetleri alanında faaliyet gösteren, yazılım destek süreçleri olan şirketler için çözümümüz temel bir ihtiyaçtır.

Problem Çözüm Kütüphanesi

Problem çözüm kütüphanesi, bir organizasyonun karşılaştığı ortak sorunlara çözümler sunan bilgi tabanlı (knowledge-base) bir kaynak veya sistemdir. Bu kütüphane, belirli bir işletme veya sektörde sıkça karşılaşılan problemleri ve bu problemlere yönelik etkili çözüm yöntemlerini içerir.

Problem çözüm kütüphanesi, genellikle müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerini daha verimli hale getirmek için kullanılır. Bu kütüphane, çeşitli endüstrilere ve işletme ihtiyaçlarına yönelik önceden yapılandırılmış çözümleri içerir ve karşılaşılan yeni problemler ve geliştirilen çözümlerle sürekli geliştirilir. Kullanıcılar, bu kütüphane – veri tabanından belirli bir iş problemine veya sürecine yönelik hazır çözümleri seçebilir ve uygulayabilir.

Problem çözüm kütüphanesi – veri tabanının faydalarını şu şekilde özetleyebiliriz:

 • Hızlı Çözüm Bulma
 • Deneyim ve Bilgi Paylaşımı
 • Verimlilik Artışı
 • Kalite ve Müşteri Memnuniyeti
 • Çalışan Motivasyonunda Artış
 • Yeniden Problem Çıkma Olasılığını Azaltma
 • Eğitim ve Gelişim İmkânı

Problem çözüm kütüphaneleri, yazılım geliştirme, mühendislik, teknik servis, müşteri hizmetleri ve diğer birçok alanda kullanılabilir.

ERM CRM’in ortak doküman yönetimi çözümüyle ortaklaşa kullanıldığında problem çözüm kütüphanesi çözümümüzün katma değeri daha da artar. Geçmişteki problemlere ilişkin görsel dokümanları da çözümlere ilişkili olarak kaydetmek mümkündür.

Entegrasyon Çözümleri

Entegrasyonlar

ERP (Kurumsal Kaynak Planlama) ve CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) uygulamaları farklı ihtiyaçları karşılayan iki farklı tür yazılımdır ve her ikisinin de kendi benzersiz işlevleri vardır. Bu 2 alanı birleştirmeye çalışan büyük yazılımlar çoğunlukla başarısız olmuşlardır. Bunun en önemli nedeni her iki uygulamanın farklı iş süreçlerine, farklı kullanıcı gruplarına ve farklı veri türlerine odaklanmalarıdır.

ERP yazılımları, envanter yönetimi, tedarik zinciri, finansal muhasebe gibi geniş iş operasyonlarını içerirken, CRM programları, ilişki yönetimine öncelik verip müşteri, tedarikçi, iş ortağı ilişkilerini geliştirme, pazarlama aktivitelerini organize etme, satışları artırma ve satış sonrası hizmetleri optimize etme odaklıdır.

Bu yüzden işletmeler için en rasyonel olanı ihtiyaçlarına uygun ayrı CRM ve ERP yazılımları kullanıp bunları entegre ederek daha verimli kullanmaktır.

ERP ve CRM’nin farklı odakları ve kullanım senaryoları vardır. Birbirleriyle rakip değil tamamlayıcı ürünlerdir. Entegre edilmediklerinde bu uygulamalardan sağlanan faydalar azalacak, yazılım kaynaklarının verimliliği düşecektir. Kullanıcı deneyimi açısından birbirleriyle konuşan uygulamaları veri tutarsızlığı yaşamadan kullanmak son derece konforludur.

Hazır olmaları, çift yönlü olmaları, kurulum gerektirmeden konfigürasyon ayarları yaparak hemen kullanılmaya başlanmalarıdır.

ERM CRM’in Google uygulamalarıyla entegrasyonu sayesinde aşağıdaki faydalar ortaya çıkar:

 • Veri tutarlılığını artırır, verilerin güncel ve doğru kalmasını sağlar.
 • Toplantıları, randevuları ve etkinlikleri daha verimli bir şekilde planlayıp takip etmenizi sağlar. Zaman yönetiminizi etkin ve verimli kılar.
 • Mobil ve web tabanlı uygulama ile müşteri bilgilerine ve iletişimlerine her zaman ve her yerden erişim sağlar.
 • Müşterilerle olan iletişimi kolaylaştırır. E-postaları doğrudan CRM içinde gönderme ve alabilme, müşterilerle daha hızlı ve etkili bir şekilde iletişim kurmanıza yardımcı olur.
 • Bütünleşmiş veriler, daha kapsamlı raporlar ve analizler oluşturmanıza olanak tanır.
 • Google Harita entegrasyonuyla müşterilerinizi, tedarikçileriniz, iş ortaklarınızı daha kolay bulabilir ve ziyaret edebilirsiniz.
 • Google Drive ile verilerinizi güvenli bir şekilde saklayıp paylaşabilirsiniz.
 • Bütünleşik bir sistem, ekip üyeleri arasında iş birliğini artırır. Ortak projeleri ve etkinlikleri daha kolay planlamanıza ve yönetmenize olanak tanır.
 • Entegrasyon size zaman kazandırır, manuel işlemleri azaltır, iş akışı verimliliğinizi artırır.

Netsis ile Entegrasyon

Entegrasyon çözümümüz hazır olup herhangi bir kod yazmadan 1 günden daha az bir süre içinde hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.

ERM CRM ile Netsis arasında çift yönlü, gerçek zamanlı ve tüm verilerin paylaşımını içeren kapsamlı bir entegrasyonu ifade ediyoruz.

Her türlü veri türü çift yönlü olarak iki uygulama arasında aktarılır ve güncellenir. Örneğin, müşteri, ürün, fiyat, malzeme, cihaz, cari ekstreler, sipariş, fatura, ödeme, tahsilat bilgileri çift yönlü aktarılır. Gerçek zamanlı stok, bakiye, risk bilgilerine bakılabilir. Anlık raporlama ve analiz yapılabilir.

7+ yıldır onlarca müşterimizde sorunsuz bir şekilde yüksek performans ile çalışmaktadır.

Birçok faydası içinde öne çıkanlar şunlardır:

 • Veri tutarsızlıkları ortadan kalkar.
 • İki uygulama arasında manuel veri aktarımlarının yaratacağı zaman kayıpları ve hatalı işlemler son bulur.
 • İş süreçleri hızlanır.
 • Eksik veya güncel olmayan bilgilerin yarattığı riskler azalır.
 • Raporlama ve analizlerin güncelliği ile karar verme süreçleri iyileşir.
 • Müşteri hizmetlerinde iletişim aksaklıkları düzelir.
 • Her iki uygulamanın tamamlayıcı çözümleri daha etkili iş sonuçları üretir.
 • Kullanıcıların uygulamalara olan güvenleri ve kullanma motivasyonları artar.
 • Çalışan mutluluğu ve üretkenliği artar.

Logo ile Entegrasyon

Entegrasyon çözümümüz hazır olup herhangi bir kod yazmadan 1 günden daha az bir süre içinde hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.

ERM CRM ile Logo arasında çift yönlü, gerçek zamanlı ve tüm verilerin paylaşımını içeren bir entegrasyonu kastediyoruz.

Her türlü veri türü çift yönlü olarak iki uygulama arasında aktarılabilir ve güncellenebilir. Örneğin, müşteri, ürün, fiyat, malzeme, cihaz, cari ekstreler, sipariş, fatura, ödeme, tahsilat bilgileri çift yönlü aktarılır. Gerçek zamanlı stok, bakiye, risk bilgilerine bakılabilir. Anlık raporlama ve analiz yapılabilir.

ERM CRM çözümlerimiz 15+ yıldır Logo uygulaması kullanan onlarca müşterimizde sorunsuz bir şekilde yüksek performans ile çalışmaktadır.

İki uygulamanın entegrasyonu işletmeler için benzersiz faydalar ortaya çıkarır. Öne çıkan faydalar şu şekildedir: 

Veri Tutarsızlıkları Ortadan Kalkar: Entegrasyon, veri tutarsızlıklarını giderir ve işletme verilerinin bütünlüğünü sağlar.

Manuel Veri Aktarımlarının Zaman ve İşgücü Tasarrufu Sağlanır: İki uygulama arasındaki manuel veri aktarımlarına gerek kalmaz, bu da zaman kaybını önler ve hataları azaltır.

İş Süreçleri Hızlanır: Verilerin otomatik ve hızlı aktarımı, iş süreçlerini hızlandırır ve verimliliği artırır. 

Riskler Azalır: Eksik veya güncel olmayan bilgilerin neden olduğu riskler azalır ve işletmenin daha güvende olmasını sağlar.

Raporlama ve Karar Verme Yetkinliği İyileşir: Güncel verilere dayalı olarak daha iyi raporlar ve analizler elde edilir, bu da daha iyi kararlar almanıza yardımcı olur.

Müşteri Hizmetlerinde İletişim Kalitesi Artar: Müşteri hizmetlerinin müşteri bilgilerine daha hızlı ve doğru bir şekilde erişmesi, iletişimdeki aksaklıkları azaltır ve müşteri memnuniyetini artırır.

Tamamlayıcı Çözümlerin Etkin Kullanılır: İki uygulama, birbirini tamamlayarak iş sonuçlarını daha etkili hale getirir.

Kullanıcı Güveni ve Motivasyonu Artar: Kullanıcılar, güçlü entegrasyon sayesinde uygulamalara daha fazla güvenirler ve kullanma motivasyonları artar.

Çalışan Mutluluğu ve Üretkenliği Artar: İş süreçlerinin optimize olması, çalışanların daha mutlu ve üretken olmalarına katkı sağlar.

SAP ile Entegrasyon

SAP çözüm ortağınız firmayla yapacağımız entegrasyon çalışmasında, kapsama göre, entegrasyon tesis etme süresi değişmektedir.

ERM CRM ile SAP arasında çift yönlü, gerçek zamanlı ve ihtiyaç halinde tüm verilerin paylaşımını içeren tam teşekküllü bir entegrasyonu size sunuyoruz.

Her türlü veri türü çift yönlü olarak iki uygulama arasında aktarılabilir ve güncellenebilir. Örneğin, müşteri, ürün, fiyat, malzeme, cihaz, cari ekstreler, sipariş, fatura, ödeme, tahsilat bilgileri çift yönlü aktarılır. Anlık stok, bakiye, risk bilgilerine bakılabilir. Gerçek zamanlı raporlama ve analizler yapılabilir.

Evet, entegrasyon yaptığımız müşterilerimizde sorunsuz bir şekilde çalışmaktadır.

İki güçlü uygulamanın entegrasyonu işletmeler için büyük avantajlar sağlar. Öne çıkan faydalar şu şekildedir:

 • Veri tutarsızlıkları ortadan kalkar.
 • Manuel veri aktarımları son bulur.
 • Zamandan ve işgücünden tasarruf edilir.
 • İş süreçleri hızlanır ve optimize olur.
 • İş verimliliği yükselir.
 • Operasyonel ve ticari riskler azalır.
 • Raporlama ve karar verme gücü artar
 • Müşteri hizmetlerinde iletişim kalitesi artar
 • Tamamlayıcı teknolojik uygulamaların faydası katlanır.
 • Kullanıcı güveni ve motivasyonu artar.
 • Çalışan mutluluğu ve üretkenliği artar.

 

IFS ile Entegrasyon

Entegrasyon kapsamına göre bu süre değişir. IFS çözüm ortağınızla birlikte çalışmamız gerekecektir.

ERM CRM ile IFS arasında çift yönlü, gerçek zamanlı ve ihtiyaç duyulduğunda tüm verilerin paylaşımını içeren eksiksiz bir entegrasyonu size sağlıyoruz.

Her türlü veri türü çift yönlü olarak iki uygulama arasında aktarılabilir ve güncellenebilir. Örneğin, müşteri, ürün, fiyat, malzeme, cihaz, cari ekstreler, sipariş, fatura, ödeme, tahsilat bilgileri ve her türlü liste çift yönlü aktarılabilir. Anlık cari hesap, stok, bakiye, risk bilgilerine bakılabilir. Gerçek zamanlı raporlama ve analizler yapılabilir.

Evet entegrasyon çözümümüz yüksek performansla müşterilerimize değer katmaktadır.

 

Veri tutarsızlıkları giderilir ve işletme verileri bütünlüğünü korur. Manuel veri aktarımları sona erer, bu da zaman ve işgücü tasarrufu sağlar. İş süreçleri hızlanır ve optimize edilir, bu da iş verimliliğini artırır. Operasyonel ve ticari riskler azalırken, raporlama ve karar verme gücü artar. Müşteri hizmetlerinde iletişim kalitesi yükselir ve tamamlayıcı teknolojik uygulamaların faydaları katlanır. Kullanıcı güveni ve motivasyonu artar, çalışanlar daha mutlu ve daha üretken hale gelir. Özetle, bu iki güçlü ve kapsamlı uygulamanın entegrasyonu işletmelere büyük kazançlar sağlar.

Mikro ile Entegrasyon

Entegrasyon çözümümüz hazırdır. Herhangi bir kod yazmadan 1 günden daha az bir süre içinde entegrasyonu tamamlayabilir sonrasında hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.

ERM CRM ile Mikro arasında tam entegrasyon çift yönlü, gerçek zamanlı ve ihtiyaç duyulduğunda tüm verilerin paylaşımını içeren eksiksiz bir entegrasyonu içerir.

Her türlü veri türü ve veri listeleri çift yönlü olarak iki uygulama arasında aktarılabilir ve güncellenebilir. Örnek vermek gerekirse, müşteri, ürün, fiyat, malzeme, cihaz, cari ekstreler, sipariş, fatura, ödeme, tahsilat bilgileri ve listeler çift yönlü aktarılabilir. Anlık cari hesap, stok, bakiye, risk bilgilerine erişilebilir. Gerçek zamanlı raporlama ve analizler yapılabilir.

Evet entegrasyon çözümümüz yüksek performansla sorunsuz bir şekilde 15 yıldan fazla süredir müşterilerimizde çalışmaktadır. Yüksek bir müşteri memnuniyeti söz konusudur.

 

 • Veri tutarsızlıkları giderilir. Veri güncelliği korunur.
 • Maliyetler düşer, çünkü manuel işlemler ve hatalı veri girişi nedeniyle kaynak israfı azalır.
 • İş süreçleri hızlanır ve optimize edilir, bu da iş verimliliğini artırır.
 • Operasyonel ve ticari riskler azalır.
 • Müşteri hizmetlerinde iletişim kalitesi yükselir.
 • Tamamlayıcı teknolojik uygulamaların faydaları katlanır.
 • Kullanıcı güveni ve motivasyonu artar, çalışanlar daha mutlu ve daha üretken hale gelir.
 • Veri güvenliği artar ve hassas bilgiler daha etkin bir şekilde korunur.
 • İşletme içi iş birliği teşvik edilir, departmanlar arasındaki iletişim ve veri paylaşımı kolaylaşır.
 • Müşteri memnuniyeti artar, çünkü daha hızlı yanıtlar ve doğru bilgilere erişim sağlanır.
 • Rekabet avantajı elde edilir, çünkü hızlı kararlar ve daha iyi müşteri ilişkileri mümkün olur.
 • Performans ölçümü ve analizler daha kolay hale gelir, bu da stratejik yönetim için daha fazla veri sağlar.

 

ETA ile Entegrasyon

Entegrasyon kapsamına göre bu süre değişkenlik arz eder. ETA çözüm ortağınızla birlikte çalışarak entegrasyonu sonuçlandırırız.

ERM CRM ile ETA arasında tam entegrasyon çift yönlü, gerçek zamanlı ve ihtiyaç duyulduğunda tüm verilerin paylaşımını içeren mükemmel bir entegrasyonu içerir.

Her türlü veri türü ve veri listeleri çift yönlü olarak iki uygulama arasında aktarılabilir ve güncellenebilir. Örnek vermek gerekirse, müşteri, ürün, fiyat, malzeme, cihaz, cari ekstreler, sipariş, fatura, ödeme, tahsilat bilgileri ve listeler çift yönlü aktarılabilir. Anlık cari hesap, stok, bakiye, risk bilgilerine erişilebilir. Gerçek zamanlı raporlama ve analizler yapılabilir.

Evet entegrasyonumuz sorunsuz bir şekilde çalışmaktadır.

Hayır. Tam tersine mevcut uygulamanızın iş çıktılarını daha güçlü hale getirir.

 • Veri tutarsızlıkları giderilir ve veri güncelliği korunur.
 • Maliyetler düşer, çünkü manuel işlemler ve hatalı veri girişi azalır.
 • İş süreçleri hızlanır ve optimize edilir, bu da iş verimliliğini artırır.
 • Operasyonel ve ticari riskler azalır.
 • Müşteri hizmetlerinde iletişim kalitesi yükselir.
 • Tamamlayıcı teknolojik uygulamaların faydaları katlanır.
 • Kullanıcı güveni ve motivasyonu artar.
 • Rekabet avantajı elde edilir.
 • Çalışanlar daha mutlu ve daha üretken hale gelir.
 • İşletme içi iş birliği teşvik edilir, departmanlar arasındaki iletişim ve veri paylaşımı kolaylaşır.
 • Performans ölçümü ve analizler daha kolay hale gelir, bu da stratejik yönetim için daha fazla veri sağlar.

Google ile Entegrasyon

Gmail, Google Takvim, Google Drive, Google Haritalar, Google Meet uygulamalarıyla entegredir.

Google entegrasyonu, CRM sisteminizi daha güçlü ve verimli hale getirir. Google uygulamaları, CRM çözümlerinizin işlevselliğini genişleterek, işinizi daha verimli ve üretken bir şekilde yönetmenize yardımcı olur. E-posta entegrasyonu ile müşteri iletişimlerinizi daha etkili bir şekilde takip edebilir, takvim ile randevu ve toplantılarınızı kolayca planlayabilir, Drive ile belgelerinizi güvenli bir şekilde depolayabilir ve Haritalar ile lokasyonları ve adresleri daha verimli bir şekilde düzenleyebilirsiniz.

Evet. İki yönlü güncel ve otomatik veri akışı sağlar.

Hayır. Entegrasyonumuz hazırdır. Hızlı konfigürasyon ve hesap ayarları yaparak hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.

 

Microsoft Ofis ile Entegrasyon

Outlook E-Posta, Outlook Takvim, Excel, Microsoft Teams uygulamalarıyla entegredir.

Microsoft Ofis entegrasyonu, CRM sisteminizi daha güçlü ve verimli hale getirir. Microsoft Ofis uygulamaları, CRM çözümlerimizi genişleterek işinizi daha etkili bir şekilde yönetmenize yardımcı olur. E-posta entegrasyonu ile müşteri iletişimlerinizi daha etkili bir şekilde takip edebilir, takvim ile randevu ve toplantılarınızı kolayca planlayabilir, Microsoft Teams ile görüntülü görüşme aktiviteleri düzenleyebilirsiniz. Excel ile veri aktarımını iki yönlü olarak gerçekleştirebilirsiniz. Bu sayede iş süreçlerinizi optimize eder ve iletişim verimliliğinizi güçlendirirsiniz.

Evet. İki yönlü güncel ve otomatik veri akışı sağlar.

Hayır. CRM entegrasyonumuz hazırdır. Hızlı konfigürasyon ve hesap ayarları yaparak hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.

Uyumsoft ile Entegrasyon

Entegrasyon kapsamına göre uyarlama süresi değişir. Uyumsoft çözüm ortağınızla birlikte çalışmamız gerekecektir.

ERM CRM ile Uyumsoft arasında entegrasyon çift yönlü, gerçek zamanlı olup ihtiyaç duyulduğunda tüm verilerin paylaşımını içerir.

Her türlü veri türü ve veri listeleri çift yönlü olarak ERM CRM ve Uyumsoft arasında anlık taşınır ve güncellenir. Örneğin, müşteri, lokasyon, ürün, fiyat, malzeme, cihaz, cari ekstreler, borç -alacak bilgileri, sipariş, fatura, ödeme, tahsilat bilgileri ve listeler çift yönlü aktarılabilir. Anlık cari hesap, stok, bakiye, risk bilgilerine erişilebilir. Gerçek zamanlı raporlama ve analizler yapılabilir.

Evet, Uyumsoft ile CRM çözümlerimizin entegrasyonu sorunsuz çalışmaktadır.

Hayır, aksine mevcut uygulamanızın iş çıktılarını daha güçlü ve değerli hale getirir.

ERM CRM ile Uyumsoft entegrasyonunun temel faydaları şunlardır:

 • Her iki uygulamanın çözümleri güçlenir.
 • Veri güncelliği korunur.
 • Veri tutarsızlıkları giderilir.
 • Manuel veri taşıma işlemleri ve hatalı veri girişleri azalır.
 • İş süreçleri hızlanır ve optimize edilir.
 • İş verimliliği artar.
 • Operasyon kaynaklı ve ticari riskler azalır.
 • Müşteri hizmetlerinde iletişim kalitesi yükselir.
 • Kullanıcıların uygulamalara olan güveni ve kullanma isteği artar.
 • Çalışanlar daha mutlu ve üretken hale gelir.
 • İşletme içi iş birliği teşvik edilir.
 • Departmanlar arasındaki iletişim ve veri paylaşımı kolaylaşır.
 • Performans ölçümü ve analizler daha kolay ve hızlı hale gelir.

Websiteniz İle Entegrasyon

CRM programlarında web siteleri ile entegrasyon, müşterilerin girdiği verilerin ve etkileşimlerin CRM yazılımına aktarılmasını sağlar.

Web sitesi ve CRM programı entegrasyonunun faydalarını özetlersek:

 • Veri girişini otomatikleştirerek zamandan tasarruf sağlar.
 • Veri tutarlılığını ve doğruluğunu artırır.
 • Müşteri profillerini ve etkileşimlerini daha iyi takip etmenizi sağlar.
 • Pazarlama ve satış kampanyalarının etkinliğini artırır.
 • Müşteri hizmetlerini iyileştirir.

En yaygın kullanılan teknik yöntemler şunlardır:

 1. API veya Web Servisi Entegrasyonu: Bu, iki program arasında veri alışverişi yapmak için en yaygın kullanılan yöntemdir.
 2. Eklentiler ve Modüller: Baz CRM programları, web sitenizle entegrasyon için eklentiler veya modüller sunar.
 3. Webhook’lar: Webhook’lar, belirli bir olay gerçekleştiğinde bir URL’ye HTTP isteği gönderen bir mekanizmadır. CRM programlarında, web formunun gönderilmesi veya yeni bir müşteri kaydı gibi belirli olaylarda webhook’lar tetiklenebilir.
 4. Entegrasyon Platformları: Bazı entegrasyon platformları, CRM ve web sitesi arasında veri aktarımını kolaylaştırmak için kullanılır.
 5. HTML Kod Yerleştirme: Formlar ile CRM programlarını entegre etmek için yazılmış hazır html kodun ilgili sayfaya yerleştirilmesiyle (embeded) gerçekleşir.
 6. Özel Kodlama: Yazılımcılar, özel kodlama kullanarak web sitenizi CRM programınızla entegre edebilirler.

Web sitenizdeki formları ERM CRM’e entegre etmek ve otomatik veri akışını sağlamak için bizim hazır web servislerimizi kullanabilirsiniz. Hazır web servislerimizi web sitenizi geliştiren yazılımcılara sunuyoruz. Gerekli form entegrasyonunu sizin yazılımcılar gerçekleştiriyor.

ERM CRM web tabanlı bir uygulamadır. Bayileriniz veya müşterilerinize özel ERM CRM’de bir portal – panel tasarlayıp bunu web sitenize entegre edebilirsiniz. Bayileriniz veya müşterileriniz onlara tahsis ettiğiniz kullanıcı adı ve şifreyle web sitenizden kendi özel ERM CRM paneline bağlanarak işlem yapabilirler.

WhatsApp İle Entegrasyon

CRM programlarında WhatsApp entegrasyonu, müşterilerinizle WhatsApp üzerinden iletişim kurmanızı ve bu iletişimi CRM programınızla senkronize etmenizi sağlar.

Bu entegrasyon sayesinde:

 • Müşterileriniz, sizinle WhatsApp üzerinden iletişime geçebilir, sorular sorabilir, destek taleplerinde bulunabilir ve sipariş verebilir.
 • Müşterilerinize mesajlar, resimler, videolar ve dosyalar gönderebilirsiniz.
 • Müşterilerinizden gelen mesajları ve dosyaları CRM programınızda saklayabilir ve takip edebilirsiniz.
 • Müşterilerinize, WhatsApp üzerinden özel teklifler ve promosyonlar gönderebilirsiniz. Toplu duyurular yapabilirsiniz.
 • Potansiyel müşterilerle (lead) iletişime geçebilirsiniz.
 • Müşteri memnuniyetini anketler ve geri bildirim formları ile ölçebilirsiniz.

 Özetle, bu entegrasyon ile müşteri memnuniyetini artırır, iletişimini kolaylaştırır ve satışlarınızı büyütebilirsiniz.

 

Avantajları:

 • Kullanımı Kolay: WhatsApp, kullanımı kolay bir arayüze sahiptir ve her yaştan insan tarafından kullanılabilir.
 • Yüksek Okunma Oranı: İnsanlar tanımadıkları kişi ve kurumlardan gelen e-posta ve SMS’leri açmadan silerken bu oran Whatsapp mesajları için daha düşüktür.
 • Grup Sohbetleri: WhatsApp, birden fazla kişiyle aynı anda sohbet etmenize olanak tanıyan grup sohbetleri sunar.
 • Multimedya Desteği: WhatsApp, metin mesajlarının yanı sıra resim, video, ses ve belge göndermenize de olanak tanır.
 • Konum Paylaşımı: WhatsApp, konumunuzu diğer kişilerle paylaşmanıza olanak tanır.
 • Dosya Paylaşımı: WhatsApp, 100 MB’a kadar dosya paylaşmanıza olanak tanır.
 • Güvenli: WhatsApp, uçtan uca şifreleme ile korunur.

Dezavantajları:

 • Resmi Olmayan: WhatsApp, resmi olmayan bir iletişim kanalı olarak kabul edilir.
 • Bilgi Güvenliği: WhatsApp, e-posta gibi kanallara göre daha az güvenlidir.
 • Grup Sohbetleri: Grup sohbetleri, çok sayıda mesajla kaotik hale gelebilir.

 

ERM olarak Whatsapp entegrasyonunda 3. taraf tedarikçilerle çalışıyoruz. Size önerdiğimiz bir tedarikçi ile paket ve fiyat konusunda anlaşıp sözleşme imzalıyorsunuz. İşletmenize tahsis edilen hesap giriş bilgilerini bize ilettikten sonra biz hazır entegrasyonu sizin kullanımınıza açıyoruz. Bu yönüyle WhatsApp entegrasyonunun e-posta ve SMS entegrasyonundan bir farkı bulunmuyor. E-posta ve SMS entegrasyonlarında da siz asıl hizmeti üçüncü taraf tedarikçi firmalardan alıyorsunuz.

ERM CRM içinde bulunan WhatsApp widgeti üzerinden 3. Taraf tedarikçinin WhatsApp yönetim paneline bağlanarak panel üzerinden tüm operasyonlarınızı yönetiyorsunuz.

Evet. ERM CRM içinden müşterinizle bir WhatsApp etkileşimini tetikleyebilirsiniz. Aynı şekilde gelen ve giden tüm Whatsapp yazışmalarını ve ekli dosyaları ERM CRM içinden takip edebilirsiniz. Bununla birlikte operasyonun asıl yürütüldüğü ortam 3. taraf tedarikçimizin özel olarak geliştirdiği WhatsApp portalidir.

Evet. 3. taraf tedarikçimizden ihtiyacınıza uygun paketi aylık bazda kiralama yoluyla satın alıyor ve ödemeyi tedarikçimize yapıyorsunuz. Bize entegrasyondan dolayı ilave bir ücret ödemiyorsunuz.

Müşterileriyle WhatsApp üzerinden yoğun bir şekilde iletişim kuran bunun için ekipleri olan şirketler için uygundur. Böyle özel bir ekibiniz yok ise fiyat- kazanç oranı fizbl olmayabilir.

WhatsApp entegrasyonumuzun en popüler yönü potansiyel ve aktif müşterilerinizle olan her türlü iletişiminizin CRM platformunda da saklı tutulması ve kullanıcı ile müşteri arasında kalan bir sohbet olmamasıdır. Özetle çalışanlarınızın müşterilerinizle olan iletişiminin kurumsallaşması, kalıcı hale gelmesi, geriye dönük izlenebilmesi ve analiz edilebilmesidir.

Santral İle Entegrasyon

CRM programını santral ile entegre etmek, işletmelerin müşteri deneyimini iyileştirmesine ve verimliliği artırmasına yardımcı olur. Bu entegrasyon sayesinde, gelen ve giden aramalar otomatik olarak CRM sistemine kaydedilir ve müşteri profilleriyle ilişkilendirilir. Satış ekipleri müşteri aramalarını daha verimli bir şekilde yönetebilir, önemli bilgileri kaydedebilir ve müşteri ilişkilerini daha iyi yönetebilir.

Evet, altyapısı hazırdır. Yapmamız gereken kullandığınız santralin API veya web servis entegrasyon bilgileriyle santralinizi ERM CRM’e bağlamaktır.

Hayır. Biz size bir santral önermiyor veya santral altyapısı sunmuyoruz. Sizin satın aldığınız veya kiraladığınız mevcut santralinizi ERM CRM platformuna bağlıyoruz.

CRM veri tabanı ve fonksiyonlarıyla santralin yeteneklerini bir araya getirdiğimizde ortaya hayatı kolaylaştıran ve güzelleştiren harika çözümler çıkmaktadır.

Tüm Çözümler & Popüler Özellikler

Tüm CRM Çözümleri

CRM çözümlerimiz şu an için yerinde (müşteri sunucularında) çalışıyor. 2023 Mayıs ayında Biruni Teknokent tarafından onaylanan projemizin çalışmaları kapsamında, 2024 yılının ilk çeyreğinde müşterilerimize bulut seçeneği de sunacağız.

Kendi lokasyonunuzdaki bir sunucu üzerine kurabileceğimiz gibi kiralama yaptığınız sanal sunucu üzerinde de çalıştırabiliriz. 2024 ilk çeyreğinde Erm CRM çözümlerini bulut tabanlı bir yapıya taşıyoruz. O zaman isteyen müşterilerimiz kendi taraflarında herhangi bir sunucu yatırımı yapmadan çözümlerimizi hemen kullanmaya başlayabilirler.

Erm CRM çözümlerini farklı kılan özellikler şunlardır:

Özelleştirilebilirlik: Erm CRM çözümleri, kullanıcıların kendi CRM modüllerini tasarlayabilmesine olanak tanır. Seçilebilir hazır çözüm ve süreçler sayesinde müşteriler, ihtiyaçlarına uygun özelleştirilmiş CRM çözümleri oluşturabilirler. Bu çözümler, tek bir platform üzerinde entegre bir şekilde çalışır.

Tecrübe ve Rehberlik: 20+ yıllık CRM alanındaki deneyimimizle müşterilerimize yol gösteriyoruz. Sadece güçlü çözümler sunmakla kalmıyor, aynı zamanda geniş kapsamlı CRM proje geliştirme uzmanlığına sahibiz. Bu sayede CRM projeleriniz başarılı olma yolunda daha güçlüdür.

Entegrasyon Yeteneği: Erm CRM, Türkiye’nin en yaygın ERP uygulamalarıyla çift yönlü hazır entegrasyonlar sunar. Bu entegrasyonlar hazır ve güçlüdür, bu da demek oluyor ki CRM çözümleri ve ERP fonksiyonları hızla birleştirilip kullanılabilir. Bu, muazzam bir sinerji ve iş verimliliği yaratır.

ERM CRM modüler bir yapıya sahiptir. 100’den fazla hazır çözümünü, süreçlerini ve özelliklerini şirket ihtiyacınıza göre bir araya getirerek, kendi çözümünüzü hızlı ve kolay bir şekilde uyarlayarak oluşturabilirsiniz. Bu, adeta Lego parçalarını bir araya getirir gibidir.

Evet, kullanıcıların masaüstü uygulamalarında herhangi bir kurulum yapmasına gerek yoktur. Tüm kullanıcılar çevrimiçi oldukları her yerden ve her zaman Erm CRM çözümlerine erişebilirler.

3 kullanıcılı bir KOBİ’den 10 bin kullanıcılı büyük işletmelere kadar ERM CRM çözümleri her büyüklükte şirket ve her sektör için uygundur. ERM CRM çözümlerinin ölçeklenebilme yeteneği oldukça güçlüdür. Ayrıca, stres testlerinden başarıyla geçmiş olup yoğun kullanımlara karşı herhangi bir performans sorunu yaratmayacak ölçüde sağlam teknolojik altyapıya sahiptir.

ERM CRM çözümlerinin en önemli farklılığı şirketlerin özel ihtiyaçlarına göre seçilebilir ve tasarlanabilir olmasıdır. Şirketler ihtiyaç duydukları çözümleri seçerler ve seçtikleri çözümler kadar ödeme yaparlar. Bununla birlikte, bazı çözümler vardır ki etkili çalışabilmeleri ve güçlü iş çıktıları üretebilmeleri için diğer çözümlerle entegre çalışırlar. Bu durumlarda müşterilerimize bu tür çözümleri birlikte satın almalarını önemle tavsiye ederiz.

Kesinlikle. Müşterilerimize desteğimiz çözümlerimizi satın aldıktan sonra kesintisiz bir şekilde devam eder. Ürünlerimiz ve çözümlerimizin 20+ yıldır arkasındayız. Müşterilerimiz ERM CRM çözümlerinden kesintisiz yararlanmanın güvenini ve rahatlığını yaşarlar.

Popüler Özellikler

CRM çözümü genellikle kapsamlı yazılımı ve süreci ifade ederken, CRM özelliği, bu yazılımın içindeki belirli bir işlevselliği temsil eder. İşletmeler, ihtiyaçlarına göre CRM çözümlerini seçerken hangi özellikleri kullanacaklarını ve nasıl konfigüre edeceklerini dikkate alır.

ERM CRM özellikleri, her bir ERM CRM çözümünün derinliğini ve işlevselliğini artıran ve çıktılarını daha katma değerli hale getiren, işletmelere kendi çözümlerini inşa etmek için esneklik gücü veren yardımcı ve destekleyici araçlardır. Bazı özellikler (Örneğin Mobil CRM) tek başına size bir çözüm kadar yüksek katma değer sunar.

 

Mobil CRM Uygulamaları

Mobil CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) uygulaması, bir CRM sisteminin mobil cihazlarda (akıllı telefonlar ve tabletler) çalışan bir versiyonudur. Bu uygulamalar, genelde Android ve iOS tabanlı geliştirilir, uygulama pazarlarından (Play Store, Apple Store vb.) indirilerek kullanılır. İşletmelerin müşteri ilişkilerini, satış faaliyetlerini, pazarlama kampanyalarını, müşteri iletişimini ve diğer ilişkili işlemleri her yerden ve her an yönetmelerine olanak tanır.

iOS için Apple Store’da “smartClick CRM” yazarak; Android için Play Store’da “smartClick For Android” yazarak Mobil CRM uygulamamızı indirerek kullanabilirsiniz. Demo versiyonunu kullanmak için bizimle iletişime geçin.

Android uygulamamız native (platforma özgü geliştirme) özelliğine sahiptir. Aynı zamanda uygulama içinden web tarayıcı özelliğine geçiş de yapılabilir. iOS uygulamamız ise web tarayıcı içinde çalışmaktadır.

Hayır. ERM CRM platformunun tüm ekranları mobil duyarlı (responsive) olarak tasarlandı. Uygulama mağazalarından mobil uygulamalarımızı yüklemeden de web tarayıcınız üzerinden URL adresi, kullanıcı adı ve şifre bilgilerinizle CRM programımızı kullanabilirsiniz. Yalnız bunun için öncesinde bizimle CRM çözümlerimiz için kiralama veya satın alma anlaşması yapmanız gerekmektedir.

ERM CRM platformu, temel CRM uygulamalarından en sofistike CRM işlemlerine kadar birçok çözümü içinde barındırmaktadır. Akıllı telefonların ekran büyüklükleri dikkate alındığında tüm CRM operasyonlarının cep telefonlarından yürütmeye çalışmak kullanışlı olmayacaktır. Temel CRM uygulamalarını (Müşteri, fırsat, çağrı, temel teklif, aktivite yönetimi vb.) mobil uygulamalarımız içinden kolaylıkla yürütebilirsiniz. Ayrıca, dashboard ekranları üzerinden iş çıktılarınızın özetlerini rahatlıkla izleyebilirsiniz.

Müşteri Tekilliği Sihirbazı

Yazılım programlarında müşteri tekilliği, bir müşterinin bir veri tabanında yalnızca bir kez kaydedilmiş olması durumunu ifade eder. Müşteri tekilliği özelliği sağlayan CRM programları, aynı müşteriye ait farklı kayıtların birleştirilerek tek bir benzersiz kayıt oluşturulmasını sağlar.

Müşteri verileri CRM programlarının kalbidir. Tüm analiz çıktılarının merkezinde yer alır. Müşteri segmentasyonu, pazarlama, raporlama, analiz, strateji ve karar alma süreçlerinin ana veri hammaddesidir. Müşteri verilerinin tutarsız, dağınık, kirli, bütünlükten yoksun, doğruluğu şüpheli ve güncelliğini yitirmiş olması CRM’den beklenen avantajları azaltmaktadır.

Müşteri tekilliği, veri bütünlüğünü korumak, veri kalitesini artırmak ve işletmenin veri tabanındaki tutarsızlıkları önlemek için önemlidir. Tekil müşteri kayıtları, müşteriyle ilgili verilerin doğru ve güvenilir olmasını sağlar, böylece işletmeler müşterileri hakkında daha iyi bilgilere erişebilir ve daha etkili kararlar alabilir, daha tutarlı bir şekilde etkileşim kurabilir ve müşteri memnuniyetini artırabilirler.

Evet, müşterilerimize sunduğumuz benzersiz hizmetlerden biri de müşterimiz bizimle çalışmaya karar verdikten sonra elindeki müşteri datalarını “Müşteri Tekilliği Sihirbazımız” sayesinde kolayca tekilleştirmektir. Yani benzer kayıtları tespit edip yetkili bir kullanıcının kararlarıyla birleştirmektir.

Form Tasarım Sihirbazı

CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) programlarında form tasarım sihirbazı, kullanıcıların kolayca özelleştirilmiş veri giriş formları oluşturmasını sağlayan bir araçtır. Bu sihirbazlar genellikle kullanıcı dostu bir ara yüze sahiptir ve teknik bilgi (kod bilgisi) gerektirmeden form oluşturmayı mümkün kılar.

Hayır. Sihirbazımız kod bilgisi gerektirmeden hazır formları özelleştirmenizi ve yeni form alanları yaratmanızı mümkün kılar.

ERM CRM platformu iş hayatının en çok yaşanan pratikleri baz alınarak tasarlanmış olup hazır çözümler içeren standart bir yapıya sahiptir. Fakat her şirketin kendine özgü iş kuralları mevcuttur. Form tasarım sihirbazı sayesinde hazır çözümlerimiz ve veri giriş formlarımız şirketlerin tekil ihtiyaçları ve iş dinamiklerine göre hızlıca uyarlanabilir.

Evet mümkündür. Ancak bunu önermiyoruz. Çünkü CRM programı içindeki formlara yeni veri giriş alanları eklemek veya var olanları çıkarmak, yetkileri düzenlemek, alanların liste değerlerini güncellemek kritik bir işlemdir. Admin yetkisinde bir kullanıcı tarafından artısı eksisi hesap edilerek değişikliklerin yapılması gerekir. Aksi halde bir süre sonra kullanıcı deneyimi, veri analizi ve raporlamalarda ciddi kalite ve tutarlılık sorunlarıyla karşılaşılır.

Web Tabanlı CRM Programı

Web tabanlı CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) programı, kullanıcıların bir web tarayıcısı aracılığıyla erişebilecekleri ve kullanabilecekleri bir CRM yazılımıdır. Programı kullanmak için kullanıcıların bilgisayarlarına herhangi bir uygulama indirmelerine ya da yüklemelerine gerek yoktur. Kullanıcılar web tarayıcıların adres kısmına yazdıkları bir URL ile programa erişir, kullanıcı adı ve şifre girerek programı kullanmaya başlar.

Hayır. Web tabanlı ve bulut tabanlı terimleri genellikle karıştırılan ancak farklı anlamları olan kavramlardır. İşte bu terimlerin farklılıkları:

Web Tabanlı (Web-based): Bir yazılımın web tarayıcısı aracılığıyla erişilebilir ve kullanılabilir olması anlamına gelir. Web tabanlı bir yazılım, bir web sunucusunda barındırılır ve kullanıcılar internet bağlantısı olan herhangi bir cihazdan (bilgisayar, tablet, akıllı telefon vb.) bu yazılıma erişebilirler. Web tabanlı yazılımlar, kullanıcıların bir uygulamayı yüklemelerine veya yerel olarak çalıştırmalarına gerek olmadan, sadece bir URL’ye erişerek kullanabilecekleri yazılımlardır.

Bulut Tabanlı (Cloud-based): Bir yazılımın bulut bilişim altyapısı üzerinde barındırıldığı ve kullanıcılara internet aracılığıyla sunulduğu anlamına gelir. Bulut tabanlı yazılımlar, bir servis sağlayıcının sunucularında barındırılır ve kullanıcılar abonelik tabanlı olarak (aylık veya yıllık kira ödeyerek) bu hizmetlere erişirler. Bulut tabanlı yazılımların sağladığı hizmetler, çoğunlukla uzaktan erişim, veri yedekleme, güvenlik, ölçeklenebilirlik ve güncelleme kolaylığı gibi avantajları içerir.

Özetle, web tabanlı bir yazılım, erişim yöntemi olarak web tarayıcısını kullanırken, bulut tabanlı bir yazılım, altyapı olarak bulut bilişim teknolojisini kullanarak hizmet verir.

ERM CRM programı web tabanlı olup aynı zamanda talep eden müşteriler için bulut altyapısında kiralama yöntemiyle de hizmet vermektedir.

CRM programımız şu an piyasada yaygın olarak kullanılmakta tüm tarayıcılarda (Google Chrome, Microsoft Edge, Safari, Mozilla Firefox, Opera vb.) güvenli bir şekilde çalışmaktadır.

Web tabanlı programlarında veri güvenliği daha bir önem arz etmektedir. Çünkü uygulamaya dünyanın her yerinden erişmek mümkün. Giriş aşamasında iki aşamalı doğrulama (two-factor authentication) özelliğini kullanıcılar aktif edebilirler. Güçlü şifre kontrolü ve yanlış şifre girişlerinde kullanıcı hesaplarının bloke edilmesi gibi ilave önlemler de mevcuttur.

Şunu da belirtmek isteriz ki CRM programımız çok sofistike sızdırmazlık testlerinden başarıyla geçti.

Bulut Tabanlı CRM Programı

Hayır. Web tabanlı ve bulut tabanlı terimleri genellikle karıştırılan ancak farklı anlamları olan kavramlardır. İşte bu terimlerin farklılıkları:

Web Tabanlı (Web-based): Bir yazılımın web tarayıcısı aracılığıyla erişilebilir ve kullanılabilir olması anlamına gelir. Web tabanlı bir yazılım, bir web sunucusunda barındırılır ve kullanıcılar internet bağlantısı olan herhangi bir cihazdan (bilgisayar, tablet, akıllı telefon vb.) bu yazılıma erişebilirler. Web tabanlı yazılımlar, kullanıcıların bir uygulamayı yüklemelerine veya yerel olarak çalıştırmalarına gerek olmadan, sadece bir URL’ye erişerek kullanabilecekleri yazılımlardır.

Bulut Tabanlı (Cloud-based): Bir yazılımın bulut bilişim altyapısı üzerinde barındırıldığı ve kullanıcılara internet aracılığıyla sunulduğu anlamına gelir. Bulut tabanlı yazılımlar, bir servis sağlayıcının sunucularında barındırılır ve kullanıcılar abonelik tabanlı olarak (aylık veya yıllık kira ödeyerek) bu hizmetlere erişirler. Bulut tabanlı yazılımların sağladığı hizmetler, çoğunlukla uzaktan erişim, veri yedekleme, güvenlik, ölçeklenebilirlik ve güncelleme kolaylığı gibi avantajları içerir.

Özetle, web tabanlı bir yazılım, erişim yöntemi olarak web tarayıcısını kullanırken, bulut tabanlı bir yazılım, altyapı olarak bulut bilişim teknolojisini kullanarak hizmet verir.

ERM CRM programı web tabanlı olup aynı zamanda talep eden müşteriler için bulut altyapısında kiralama yöntemiyle de hizmet vermektedir.

Bulut tabanlı CRM programı, bir hizmet sağlayıcının sunucularında barındırılan ve internet aracılığıyla erişilen bir CRM yazılımıdır.

Bulut tabanlı CRM programlarının şirketlere avantajlarını şu şekilde özetleyebiliriz:

Kurulum kolaylığı: Kurulum gerektirmez. Kullanıcılar, bir web tarayıcısı aracılığıyla yazılıma kaydolabilir ve hemen kullanmaya başlayabilir.

Kolay erişim: Kullanıcılar, herhangi bir internet bağlantısı olan herhangi bir cihazdan her zaman programa erişebilirler.

Daha düşük başlangıç maliyetleri: Genellikle abonelik tabanlı olarak sunulurlar, bu nedenle başlangıç maliyetleri düşüktür.

Güncellemeler ve bakım: Yazılım sağlayıcısı güncellemeleri ve bakımı yönetir, böylece kullanıcılar güncel ve güvenli bir sistemde kalır.

Güvenlik: Yazılım ve veriler en gelişmiş ve güncel güvenlik teknolojileriyle korunur ve düzenli yedekleme alınır.

Ölçeklenebilirlik: Şirket büyüdükçe veya küçüldükçe, yazılım kolayca ölçeklenebilir.

 

Şirket içi (on-premise) ve bulut tabanlı (cloud-based) yazılımlar arasındaki temel fark, yazılımın barındırıldığı altyapıdır. İşte bu iki model arasındaki farkların açıklaması:

Şirket İçi (On-Premise):

 • Şirket içi yazılımlar, işletmenin kendi veri merkezinde veya yerel sunucularda barındırılır.
 • Yazılım lisansları genellikle bir kez satın alınır ve sabit bir altyapı maliyeti gerektirir.
 • Yazılımın yönetimi, güncellemeleri ve bakımı tamamen işletmenin sorumluluğundadır.
 • Veriler işletmenin kontrolü altındadır ve genellikle şirket içinde saklanır.

Bulut Tabanlı (Cloud-based):

 • Bulut tabanlı yazılımlar, bir hizmet sağlayıcının sunucularında barındırılır ve internet aracılığıyla erişilir.
 • Genellikle abonelik modeliyle sunulur, yani kullanıcılar hizmet için aylık veya yıllık bir abonelik ücreti öderler.
 • Yazılım sağlayıcısı güncellemeleri, bakımı ve güvenliği yönetir ve kullanıcılar yazılımı herhangi bir cihazdan, herhangi bir yerden erişebilir.
 • Veriler genellikle sağlayıcının veri merkezlerinde barındırılır ve sağlayıcı tarafından güvenlik ve yedekleme hizmetleri sağlanır.

Bu iki model arasında seçim yapılırken, işletmenin ölçeği, bütçesi, güvenlik ihtiyaçları ve esneklik gereksinimleri gibi faktörler dikkate alınmalıdır. Şirket içi yazılımlar, daha fazla kontrol ve özelleştirme sağlarken, bulut tabanlı yazılımlar genellikle daha hızlı uygulanabilir ve daha esnek ölçeklenebilirlik sunar.

 

Her iki modelde de çalışabilir. Müşteri, ihtiyacına göre yazılımın lisanslarını satın alabilir (şirket içi model) veya lisanslarını yıllık olarak kiralayabilir (bulut tabanlı model).

Her iki modelde de kullanıcı başına (seçilen çözüm ve modüllere göre) lisanslama söz konusudur.

Şirket içi satın alma modelinde fiyatlama:

Şirket içi satın alma modelinde müşteri belli sayıda kullanıcı lisansı satın alır ve yazılımı ömür boyu kullanım hakkı kazanır. Yazılımın kaynak kodları ve fikri mülkiyet hakkı ERM Bilişime aittir. Ayrıca, bu modelde müşteri programdan kaynaklanan hatalara karşı yıllık bakım ve destek hizmeti satın alır. Müşteri yazılımı kendi sunucularında (şirketinde veya tedarikçi firmada) barındırır. Yazılımın güvenliği ve verilerin yedeklemesi müşterinin sorumluluğundadır.

Bulut tabanlı kiralama modelinde fiyatlama:

Bulut tabanlı kiralama modelinde ise müşteri belli sayıda kullanıcı lisansını yıllık kiralar. Yazılımın kaynak kodları ve fikri mülkiyet hakkı ERM Bilişime aittir. Yıl sonunda müşteri dilerse tekrar kiralamaktan vazgeçebilir. Burada abonelik tarzı kirala – kullan modeli geçerlidir. Bakım bedeli kira fiyatına dahildir müşteri ayrıca ödeme yapmaz. Yazılımın sunucularda barındırılması, bakımı, güvenliği, verilerin yedeklenmesi ERM Bilişimin sorumluluğundadır.

Bulut tabanlı CRM programımızda, veri güvenliğini ve gizliliğini en üst düzeyde sağlıyoruz. Türkiye’nin önde gelen bulut bilişim firması Bulutistan’ın profesyonel altyapı hizmetlerinden yararlanıyoruz. Güvenlik duvarları, DDoS atak önleme, anti-virüs programları, şifreleme ve sürekli güncellenen güvenlik önlemleriyle verilerinizi koruyoruz. Ayrıca, düzenli yedeklemeler ve felaket kurtarma planlarıyla veri bütünlüğünü sağlıyoruz. Programa login olurken güçlü şifreleme algoritmaları, iki faktörlü doğrulama (two-factor authentication), hatalı şifre girişlerinde recaptcha ve bloke etme gibi önlemleri uyguluyoruz.

 

Dashboard Tasarım Sihirbazı

Dashboard (gösterge paneli, kontrol paneli), anahtar metrikler hakkında bir bakışta hızlı bir fikir sahibi olmak için raporları tek bir sayfada düzenlemenin etkili bir yoludur. Yazılım programlarının katma değerli olması için oldukça önemlidir.

 

CRM programlarında dashboard ekranları, kullanıcıların en önemli verilere tek bir bakışta erişebilmelerini sağlayan özelleştirilebilir görsel göstergeler ve grafikler içeren raporlardır. Bu ekranlar, üst yönetim, satış ve satış sonrası destek birimleri başta olmak üzere şirket kullanıcılarına, kritik önem taşıyan KPI’ları (anahtar performans göstergeleri) ve trendleri raporları organize ederek özet halinde gösterir.

Dashboard tasarım sihirbazımızla tasarlanan ekranların şirketlere faydalarını şu şekilde özetleyebiliriz:

 • Şirketin mevcut performansı hakkında anlık görünüm sunar.
 • Grafikler, tablolar ve görsel göstergeler kullanılarak karmaşık verilerin kolayca ve özet bir şekilde anlaşılmasını sağlar.
 • Hedef ve performansların izlenmesini kolaylaştırır.
 • Kullanıcılar, birden fazla kaynaktan veri toplamakla uğraşmadan, ihtiyaç duydukları tüm bilgilere tek bir ekrandan hızlıca erişebilir.
 • Zaman içindeki performansı izlemek ve trendleri belirlemek için birden fazla veri kümesini karşılaştırma imkanı sağlar.
 • Ekiplerin ortak hedeflere ulaşmak için iş birliğini kolaylaştırır.
 • Karar vericilere geliştirilmesi gereken alanlarla ilgili güçlü ön görüler sunar.
 • Aksiyon alınmayı bekleyen işlerin toplu halde görünümünü sunar ve hızlı eyleme geçmeyi sağlar.

Dashboard tasarım sihirbazıyla şirketteki farklı rollerde olan kullanıcılara özel dilediğiniz kadar dashboard ekranları tasarlayabilirsiniz. Ayrıca, güçlü raporlama araçlarına sahip olan ERM CRM ile oluşturulan tüm raporları hızlı bir şekilde dashboard ekranlarında görsel paneller halinde özet halde sunabilirsiniz.

ERM CRM’in en güçlü özelliklerden biri de sadece CRM içindeki verileri değil herhangi bir uygulamadaki veri kaynaklarını raporlara ve dashboard ekranlarına dönüştürme yeteneğidir. Bu yönüyle ERM CRM platformu şirketinizin içinde bir business intelligence (iş zekası) gibi de kullanılabilir. ERP, insan kaynakları, depo yönetim sistemi vb. veri kaynaklarındaki verileri CRM verileriyle birleştirip özel bir dashboard ekranı tasarlayabilir ve şirketinizin genel gidişatını tek bir yerden gözlemleyebilirsiniz.

Evet, mümkündür. ERP, insan kaynakları, kalite yönetim sistemi vb. herhangi bir uygulamanın veri tabanına bağlanarak bu verilerden raporlar ve dashboard ekranları üretmek kolaydır. Bu şekilde CRM içine üretilen verilerle diğer uygulamalardaki veriler birleştirilerek harika çıktılar elde edilebilir.

İş Akışı Tasarım Sihirbazı

CRM programlarında iş akış tasarım sihirbazı, kullanıcıların işletme süreçlerini otomatize etmek için özelleştirilmiş iş akışları oluşturmalarını sağlayan bir araçtır. Bu sihirbazlar, genellikle kullanıcı dostu bir ara yüze sahiptir ve teknik bilgi gerektirmeden iş akışlarını tasarlamanın yanı sıra, işletmenin özel ihtiyaçlarına uygun olarak özelleştirilmiş iş akışlarını oluşturmayı mümkün kılar.

Tüm CRM programlarının standart süreçleri ve ekranları vardır. Ancak bu standart süreçler her şirketin iş ihtiyaçlarını tam anlamıyla karşılamaz. ERM CRM’in iş akışı tasarım sihirbazıyla standartları ve sınırları aşar CRM programını iş dinamiklerinize göre genişletip özelleştirebilirsiniz. Bu sayede kendi özel çözümlerinizi inşa edebilirsiniz. İş akışı tasarım sihirbazıyla tüm CRM modüllerinin ve çözümlerinin katma değerini katlayabilirsiniz.

İş akışı sihirbazımız, herhangi bir kısıt olmadan dilediğiniz kuralları ekleyerek iş süreçlerinizi esnek bir şekilde tasarlamanıza imkan verir. Tasarladığınız şirketinize özel bu iş akışlarını ERM CRM’in herhangi bir operasyon ekranına kolayca entegre edebilirsiniz. İş akış sihirbazımız, bir sihir gibi dokunduğu her ekranda harikalar yaratır.

İzleme Ekranları

CRM programlarındaki izleme ekranları, kullanıcıların belirli işlemleri, müşterileri, fırsatları, aktiviteleri, ürünleri, çağrıları veya diğer kayıtları izlemek ve bunlarla ilgili bilgileri görmek için kullanılır. Bu ekranlar, kullanıcıların belirli bir grup kaydı liste şeklinde izlemesini ve üzerinde çalışmasını sağlar. Genelde liste ve detay mantığına göre çalışır. Yani sütunlarda belirli bir kaydın bazı bilgileri getirilir. Tüm kayda görmek için bağlantıya tıklanarak asıl ekrana yani detaya ulaşılır.

Kullanıcılar izleme ekranlarının sütunlarını ve filtreleme alanlarını ihtiyaçlarına göre özelleştirebilirler. Standart bir izleme listesinden diledikleri kadar varyant üretip aynı ekran içinden çağırabilirler. Ayrıca, fırsat, teklif, aktivite, çağrı kayıtları gibi temel izleme ekranlarının sağ bölümü müşteri paneli olarak konumlandırılmıştır. Bu panel sayesinde müşteri ile ilişkili tüm kayıtları özet bir şekilde sorgulayıp getirebilirler. Bu kullanım kolaylığı, öncelikli bilgilere hızla erişim özelliğiyle izleme ekranlarını harika sonuçlar yaratır.

Evet, mümkündür. Filtreleme sonuçlarına göre sorgusu getirilen kayıtları excele kolaylıkla aktarabilirsiniz.

ERM CRM içinden bir form yoluyla oluşturulan tüm kayıtları izleme ekranlarında listeleyip filtreleyebilirsiniz.

İzleme ekranları ve rapor ekranları, farklı kullanım senaryolarına ve ihtiyaçlara yönelik olarak tasarlanmıştır. İzleme ekranları, anlık bilgileri izlemek ve operasyonel süreçleri yönetmek için kullanılırken, rapor ekranları daha kapsamlı analiz ve raporlama ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılır.

Bu farklara biraz daha detaylı bakalım:

Anlık Bilgi İzleme vs. Özet Raporlama: İzleme ekranları, genellikle kullanıcıların belirli bir zamanda güncel durumu görmelerine olanak tanır. Anlık olarak belirli kayıtları izleyebilirler. Rapor ekranları ise genellikle belirli bir dönem veya periyodik olarak toplanan verilerin özetini sunar. Bu, belirli bir zaman dilimindeki veya belirli bir kriter grubundaki performansı incelemek için kullanılır.

Esneklik ve Anlık Değişimler: İzleme ekranları, kullanıcının hızlıca değişen durumları izlemesine olanak tanır ve genellikle daha esnek ve dinamik bir yapıya sahiptir. Raporlar ise genellikle daha sabit ve belirli bir formata sahiptir, ancak genellikle derinlemesine analiz ve karar verme sürecine yardımcı olacak daha kapsamlı verilere odaklanır.

İşlevsellik ve Detay Seviyesi: İzleme ekranları genellikle belirli bir kayıt veya işlem seviyesinde detaylı bilgiler sunar. Örneğin, belirli bir müşterinin veya satış fırsatının durumunu izleyebilirler. Rapor ekranları ise genellikle birden fazla kaydın veya işlemin özet bilgilerini sunar ve genellikle karar verme sürecinde kullanılır.

Kullanım Amaçları: İzleme ekranları, günlük operasyonel faaliyetleri izlemek, hızlı kararlar almak ve anlık durumu görmek için kullanılırken, rapor ekranları daha genel analiz ve raporlama ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılır. Raporlar genellikle yönetim raporları, performans izleme veya stratejik planlama gibi amaçlarla kullanılır.

Raporlama ve Analiz Araçları

İzleme ekranları ve rapor ekranları, farklı kullanım senaryolarına ve ihtiyaçlara yönelik olarak tasarlanmıştır. İzleme ekranları, anlık bilgileri izlemek ve operasyonel süreçleri yönetmek için kullanılırken, rapor ekranları daha kapsamlı analiz ve raporlama ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılır.

Bu farklara biraz daha detaylı bakalım:

Anlık Bilgi İzleme vs. Özet Raporlama: İzleme ekranları, genellikle kullanıcıların belirli bir zamanda güncel durumu görmelerine olanak tanır. Anlık olarak belirli kayıtları izleyebilirler. Rapor ekranları ise genellikle belirli bir dönem veya periyodik olarak toplanan verilerin özetini sunar. Bu, belirli bir zaman dilimindeki veya belirli bir kriter grubundaki performansı incelemek için kullanılır.

Esneklik ve Anlık Değişimler: İzleme ekranları, kullanıcının hızlıca değişen durumları izlemesine olanak tanır ve genellikle daha esnek ve dinamik bir yapıya sahiptir. Raporlar ise genellikle daha sabit ve belirli bir formata sahiptir, ancak genellikle derinlemesine analiz ve karar verme sürecine yardımcı olacak daha kapsamlı verilere odaklanır.

İşlevsellik ve Detay Seviyesi: İzleme ekranları genellikle belirli bir kayıt veya işlem seviyesinde detaylı bilgiler sunar. Örneğin, belirli bir müşterinin veya satış fırsatının durumunu izleyebilirler. Rapor ekranları ise genellikle birden fazla kaydın veya işlemin özet bilgilerini sunar ve genellikle karar verme sürecinde kullanılır.

Kullanım Amaçları: İzleme ekranları, günlük operasyonel faaliyetleri izlemek, hızlı kararlar almak ve anlık durumu görmek için kullanılırken, rapor ekranları daha genel analiz ve raporlama ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılır. Raporlar genellikle yönetim raporları, performans izleme veya stratejik planlama gibi amaçlarla kullanılır.

CRM programlarındaki rapor tasarlama sihirbazları, kod yazmaya gerek duymadan kullanıcıların özelleştirilmiş raporlar oluşturmasını kolaylaştıran araçlardır. Bu sihirbazlar, kullanıcıların belirli veri setlerinden istedikleri bilgileri seçmelerine, filtrelemelerine, gruplamalarına ve biçimlendirmelerine olanak tanır.

Bu faydaları kısaca özetlersek: 

 • Rapor oluşturmayı kolaylaştırır. Kod bilmeye gerek yoktur.
 • Bir rapordan, filtre ve sütun değerlerini farklılaştırarak birçok farklı rapor varyantı oluşturabilirsiniz.
 • İşinize özel sınırsız sayıda raporlar oluşturmanıza imkan tanır.
 • Karmaşık raporları hızlı oluşturarak zamandan tasarruf edersiniz.
 • Raporlardan dilediğiniz kadar dashboard (kontrol, gösterge paneli) oluşturarak raporlarınızı daha özet ve görsel açıdan çekici hale getirirsiniz.
 • CRM dışındaki veri kaynaklarına da bağlanabilirsiniz. Bu şekilde platformdan bağımsız raporlar geliştirebilirsiniz.
 • Gruplama, toplama, özet ve filtre sorgulama yetenekleriyle kullanıcıların verileri daha anlamlı bir şekilde analiz etmelerine ve yorumlamalarına olanak tanır.

Özelleştirilmiş sınırsız sayıda raporu hızlı tasarlamanızı kolaylaştırır. Bir rapordan farklı varyantlar üretmenize imkan tanır. CRM dışı veri kaynaklarınıza da bağlanarak CRM verilerinizle diğer iş uygulamalarınızdaki verileri birleştirip platform bağımsız harika raporlar geliştirebilirsiniz. Bu yönüyle ERM CRM platformunu bir iş zekası gibi (business intelligence) olarak kullanabilirsiniz.

Evet, kendi rapor tasarım sihirbazımızı kullanarak ERM CRM içinde 500’ün üzerinde hazır raporu müşterilerimiz için geliştirdik. Bunun yanında Logo, Mikro ve Netsis ERP uygulamalarıyla entegrasyon modülümüz içinde sık kullanılan onlarca hazır rapor hazırladık.

Yetkilendirme Ayarları

CRM programlarındaki yetkilendirme ayarları, kullanıcıların belirli verilere, işlevlere veya modüllere erişimini kontrol etmeye yarar. Bu ayarlar, kullanıcıların işletmenin verilerine sınırlı veya tam erişim sağlayarak güvenliği artırırken, veri gizliliğini ve bütünlüğünü korur. Böylece, hangi kullanıcıların hangi verilere erişebileceğini, neleri değiştirebileceğini ve hangi eylemleri gerçekleştirebileceğini belirlemenizi sağlar.

Yetkilendirme ayarları ayrıca kullanıcı rolleri ve izinleri oluşturmayı, düzenlemeyi ve yönetmeyi sağlar, böylece her kullanıcının işlevselliği iş gereksinimlerine uygun olarak özelleştirilebilir.

ERM CRM platformunun en güçlü ve harika özelliklerinden biri de yetkilendirme ayarlarıdır. ERM CRM programında organizasyon şemanız üzerinden unvan, rol hatta lokasyon bazlı yetkilendirme yapabilirsiniz. Herhangi bir ekranın bir alan detayına kadar yetki kuralları oluşturabilirsiniz. Her kullanıcının kullandığı ekranları kullanıcıya özgü tasarlayarak sadeleştirebilirsiniz.

Bayilerinizi ERM CRM programında organizasyonunuzun bir parçası gibi tanımladıktan sonra yetkilendirme menüsünden göreceği ekranları, raporları, listeleri ve yetki kısıtlarını ayarlayabilirsiniz. Bu şekilde şirketinizin yasal bir parçası olmamasına rağmen bayilerinizi ERM CRM’in tüm güçlü çözümleriyle donatmış olursunuz.

Kapsamlı yetkilendirme ayarı modülümüzle yetkisiz kullanıcıların verilere erişimini engelliyoruz. Organizasyon içinde her kullanıcı sadece kendi işiyle ilgili verileri görebilmektedir.

Hatırlatmalar & Bildirimler

Bildirim, bir olay veya durum gerçekleştiğinde otomatik olarak tetiklenen bir mesajdır. Hatırlatma ise, kullanıcıların önceden belirlenmiş bir zamanda bir görevi veya etkinliği tamamlamaları için uyarı gönderen bir mesajdır. Bu şekilde, bildirimler genellikle olayları duyurmak ve dikkat çekmek için kullanılırken, hatırlatmalar kullanıcıların belirli işleri zamanında hatırlamasına ve tamamlamasına yardımcı olmak için kullanılır.

CRM programlarında hatırlatma ve bildirim özelliği, kullanıcılara önemli iş veya etkinlikler hakkında bilgi vermek, zamanlama ve takip konusunda yardımcı olmak için kullanılır. Bu özellikler, yapılan işlemler için ilişkili tarafları bilgilendirmek, kullanıcıların unutmalarını önlemek ve önemli işleri zamanında tamamlamalarını sağlamak için tasarlanmıştır. Özellikle randevular, iş ve görev takibi, geleceğe yönelik planlar, satış fırsatları, satış teklifleri, servis çağrılarının takibi, müşteri takipleri gibi zamanlaması kritik olan işler için yoğun kullanılır.

Hatırlatma ve bildirim özelliği, CRM programlarının en kullanışlı özelliklerinden biridir. Doğru şekilde kullanıldığında, bu özellik işlerin gelişimi hakkında tarafları bilgilendirme, işleri zamanında tamamlama, manuel takiplerden kurtulma, ekip işbirliğini geliştirme, kritik işlemlerin aksamasını önleme gibi faydalar sağlar.

Yetkilendirme kurallarına göre ERM CRM’de işlem bildirimlerinin hangi kullanıcılara gönderileceğini belirleyebilirsiniz. SMS ve e-posta ile bilgilendirme yanında ERM CRM’e logon olduğunuzda hatırlatma gününde hatırlatmalarınız size bir pop-up ekranda gösterilir. Ayrıca, tüm ekranlarda işlemlere hatırlatma eklemek ve eklenen hatırlatmaları izlemek çok kolaydır.

Evet. ERM CRM programında SMS veya e-posta yoluyla bildirim veya hatırlatma gönderebilirsiniz. Bunu ilgili işlem ekranlarından ayarlayabilirsiniz.

Süreç takip otomasyonunda iş süreçleri genelinde belli olaylar meydana geldiğinde veya gelmediğinde önceden tanımlanmış eylemler tetiklenir. Hatırlatma özelliğinde ise kullanıcı işlem bazlı bir hatırlatma notu girerek gelecekte bir bildirimin gönderilmesini organize eder.

Süreç Takip Otomasyonu

CRM programlarında süreç takip otomasyonu, iş süreci içinde tekrarlayan görevleri otomatikleştirmek ve iş akışlarını optimize etmek için kullanılan bir özelliktir. Bu özellik, belirli bir iş süreci için tanımlanmış adımların otomatik olarak izlenmesini ve yönetilmesini sağlar. Süreç takip otomasyonu genellikle bir dizi kural ve koşula dayalı olarak çalışır ve belirli bir süreçte hangi adımların gerçekleştirileceğini belirlemek için kullanılır.

Süreç takip otomasyonunda iş süreçleri genelinde belli olaylar meydana geldiğinde veya gelmediğinde önceden tanımlanmış eylemler tetiklenir. Hatırlatma özelliğinde ise kullanıcı işlem bazlı bir hatırlatma notu girerek gelecekte bir bildirimin gönderilmesini organize eder.

Süreç takip otomasyonunun kural ve eylem tanımlama ekranını kullanarak belirlediğiniz ekranlar ve iş süreçleri için tanımlama yapıyorsunuz. Örneklerle daha anlaşılır yapalım: Satış teklifi verdikten 3 gün sonra geçen teklifler için bildirim SMS’i gönder. Vadesine 1 gün kalan bir iş planı için sorumlularına hatırlatma e-postası gönder. Müşteri kartında şu alana şu değer seçildiğinde otomatik görev kaydı oluştur. 6 aydan fazla üzerinden zaman geçtiği halde açıklan satış fırsatlarını otomatik kapat.

Süreç takip otomasyonumuzun kural ve eylem tanımlama ekranı oldukça gelişmiştir. İhtiyaçlarınıza ve işinizin dinamiklerine özel olarak çok esnek kurallar ve tetiklenecek eylem adımları tanımlayabilirsiniz.

Hazır Şablon Tasarımları

CRM programlarında “Hazır Şablon Tasarımları”, kullanıcıların kolayca profesyonel görünümlü belgeler oluşturabilmelerini sağlayan bir özelliktir. Bu özellik sayesinde kullanıcılar sık kullanılan teklifler, sözleşmeler, servis formları, raporlar, e-postalar ve daha fazlası gibi belgeler için önceden hazırlanmış şablonları hızlı bir şekilde kullanabilirler.

Hazır şablonlar genellikle profesyonel tasarımlara sahip olup, kullanıcıların zaman ve çaba harcamadan etkileyici belgeler oluşturmalarını sağlar. Bu özellik, kullanıcıların belge oluşturma sürecini hızlandırır, tutarlılık sağlar ve kurumsal kimliğe uygun belgelerin oluşturulmasını kolaylaştırır.

ERM CRM programında satış teklifi, servis formu, e-posta, sözleşme, etiket, mektup vb. belgeler için hazır şablonlarımız vardır.

 

Hazır şablon tasarımlarınızı şirketinizin ihtiyaçlarına göre özelleştirmemiz mümkündür. Hazır şablonlara kendi şirket tarzınızı yansıtabilirsiniz.

Kullanıcı Dostu Arayüzler

CRM programlarında kullanıcı dostu arayüzler, kullanıcıların programı daha kolay ve daha verimli bir şekilde kullanmalarını sağlar. Kullanıcı deneyimini ve memnuniyetini artırır.

Evet. Akıllı telefon ve tabletlerde de yine kullanıcılar kullanışlı ara yüzlerle karşılaşırlar.

2024 yılının başında ERM CRM platformunun tüm arayüzleri yepyeni ve güçlü bir temaya taşındı.

Bu konuda kullanıcı dostu ve güçlü bir tema altyapısı kullandık. Ayrıca ekran tasarımlarında profesyonel dış destek aldık.

Sağlam Güvenli ve Güncel Teknolojiler

CRM programlarında sağlam ve güvenli teknolojiler kullanıcıların verilerini korumak, sistemlerin güvenilirliğini sağlamak ve kesintisiz bir kullanıcı deneyimi sunmak için gereklidir. Ayrıca, teknolojisi eski (legacy system) bir CRM programı belli bir süre sonra müşterilerin yeni ihtiyaçlarını karşılamayacak ve demode kalacaktır. Müşterinin yaptığı yatırımın değeri de azalacaktır.

Kesinlikle. Java, Oracle tarafından yönetilen ve sürekli olarak güncellenen bir programlama ve yazılım geliştirme platformudur. Dünya çapında milyonlarca yazılımcı tarafından kullanılmaktadır. Bu da, dilin iyi test edilmiş ve güvenilir olduğu anlamına gelir. Java’nın arkasında, dilin güncel ve güvenli kalmasını sağlayan büyük bir yazılımcı topluluğu vardır.

Evet. Bizim ve müşterilerimiz tarafından yapılan kapsamlı sızdırmazlık testlerinden ERM CRM platformu başarıyla çıkmıştır.

Kesinlikle. Bulut tabanlı çözümlerimizi müşterilerimize sunarken Türkiye’nin önde gelen bulut bilişim firması Bulutistan’ın profesyonel altyapı hizmetlerinden yararlanıyoruz. Güvenlik duvarları, DDoS atak önleme, anti-virüs programları, şifreleme ve sürekli güncellenen güvenlik önlemleriyle verilerinizi koruyoruz. Ayrıca, düzenli yedeklemeler ve felaket kurtarma planlarıyla veri bütünlüğünü sağlıyoruz.

Hazır ve Uyarlanabilir Entegratör

Web servisleri (soap veya rest) veya veritabanı düzeyinde entegrasyon sağlayabiliriz.

Evet, hazırdır. Uyarlama yoluyla web servisleriyle diğer uygulamalar kolaylıkla ERM CRM platformuna bağlanabilir.

Entegrasyona açık olan her türlü uygulamayı ERM CRM platformuyla kolayca entegre edebiliriz.

Evet. Dış veri kaynaklarını da hem rapor hem de dashboardlar (gösterge panaoları) yoluyla ERM CRM içinde işleyip kullanıcılara hazır edebiliyoruz.

Logo, Mikro ve Netsis ile rapor ve listelerine kadar çift yönlü, tam ve hazır entegrasyonumuz mevcuttur. SAP, IFS, Uyumsoft, ETA yazılımlarıyla ise entegrasyon deneyimimiz ve projelerimiz bulunmaktadır.

Çoklu Dil Desteği

CRM programlarında çoklu dil desteği, yazılımın birden fazla dilde kullanılabilme özelliğini ifade eder. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, tercih ettikleri dilde CRM yazılımını kullanabilirler. Örneğin, bir CRM programı İngilizce, Türkçe, Almanca gibi farklı dillerde kullanılabilir. Çoklu dil desteği, kullanıcıların farklı dil gereksinimlerine uyum sağlayarak daha geniş bir kullanıcı kitlesine erişim sağlar ve kullanım kolaylığı sunar. Bu özellik genellikle uluslararası şirketler veya farklı dilde müşterilere hizmet veren işletmeler için önemlidir.

ERM CRM ara yüzleri ve ekranları şu anda Türkçe, İngilizce ve Almanca dilleri için hazırdır.

Evet. Tercüme editörümüz sayesinde ERM CRM programımız herhangi bir dünya dilene kolaylıkla uyarlanabilir.

 

CRM Çözümleri Platformu

Hepsi bir arada, kullanıcı dostu, hazır CRM çözümlerimizi kolayca inceleyin.

Başka sorularınız mı var?

Bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin. İhtiyaçlarınıza ve sorularınıza en iyi çözümleri bulmak için buradayız. 

Destekle Konuşun


Bir sorunuz, destek talebiniz veya öneriniz mi var? Bize yazın veya arayın, size yardım için her zaman buradayız.

Destek Talep Et

Satışla Konuşun


CRM Çözümlerimizi çalışır halde görmek için canlı demo isteyin, CRM uzmanımız sizinle iletişime geçsin.

Client Image
Canlı Demo İste

İş Ortağımız Olun


Kazandıran iş ortağı olma fırsatlarını öğrenmek için görüşme talep edin, detayları müzakere edelim.

testimonial author
Görüşme Talep Et

Çalışma saatleri hafta içi 9:00 – 18:00