Çözümümüzün temel faydalarını şu başlıklar halinde özetleyebiliriz:

  • Dijital kanallardan form yoluyla lead toplamak ve bunları satış fırsatlarına dönüştürmek
  • Sosyal medya kanallarına bırakılan müşteri yorumlarını cevaplamak
  • Belirlenen hedef kitleye yönelik E-posta pazarlamaları yapmak