Hayır. Tam tersine mevcut uygulamanızın iş çıktılarını daha güçlü hale getirir.