Dashboard tasarım sihirbazımızla tasarlanan ekranların şirketlere faydalarını şu şekilde özetleyebiliriz:

  • Şirketin mevcut performansı hakkında anlık görünüm sunar.
  • Grafikler, tablolar ve görsel göstergeler kullanılarak karmaşık verilerin kolayca ve özet bir şekilde anlaşılmasını sağlar.
  • Hedef ve performansların izlenmesini kolaylaştırır.
  • Kullanıcılar, birden fazla kaynaktan veri toplamakla uğraşmadan, ihtiyaç duydukları tüm bilgilere tek bir ekrandan hızlıca erişebilir.
  • Zaman içindeki performansı izlemek ve trendleri belirlemek için birden fazla veri kümesini karşılaştırma imkanı sağlar.
  • Ekiplerin ortak hedeflere ulaşmak için iş birliğini kolaylaştırır.
  • Karar vericilere geliştirilmesi gereken alanlarla ilgili güçlü ön görüler sunar.
  • Aksiyon alınmayı bekleyen işlerin toplu halde görünümünü sunar ve hızlı eyleme geçmeyi sağlar.