Evet, mümkündür. ERP, insan kaynakları, kalite yönetim sistemi vb. herhangi bir uygulamanın veri tabanına bağlanarak bu verilerden raporlar ve dashboard ekranları üretmek kolaydır. Bu şekilde CRM içine üretilen verilerle diğer uygulamalardaki veriler birleştirilerek harika çıktılar elde edilebilir.