Veri tutarsızlıkları giderilir ve işletme verileri bütünlüğünü korur. Manuel veri aktarımları sona erer, bu da zaman ve işgücü tasarrufu sağlar. İş süreçleri hızlanır ve optimize edilir, bu da iş verimliliğini artırır. Operasyonel ve ticari riskler azalırken, raporlama ve karar verme gücü artar. Müşteri hizmetlerinde iletişim kalitesi yükselir ve tamamlayıcı teknolojik uygulamaların faydaları katlanır. Kullanıcı güveni ve motivasyonu artar, çalışanlar daha mutlu ve daha üretken hale gelir. Özetle, bu iki güçlü ve kapsamlı uygulamanın entegrasyonu işletmelere büyük kazançlar sağlar.