Birçok faydası içinde öne çıkanlar şunlardır:

  • Veri tutarsızlıkları ortadan kalkar.
  • İki uygulama arasında manuel veri aktarımlarının yaratacağı zaman kayıpları ve hatalı işlemler son bulur.
  • İş süreçleri hızlanır.
  • Eksik veya güncel olmayan bilgilerin yarattığı riskler azalır.
  • Raporlama ve analizlerin güncelliği ile karar verme süreçleri iyileşir.
  • Müşteri hizmetlerinde iletişim aksaklıkları düzelir.
  • Her iki uygulamanın tamamlayıcı çözümleri daha etkili iş sonuçları üretir.
  • Kullanıcıların uygulamalara olan güvenleri ve kullanma motivasyonları artar.
  • Çalışan mutluluğu ve üretkenliği artar.