Zimmet Yönetimi Çözümümüzün sağladığı faydaları şu şekilde özetleyebiliriz:

Varlık İzleme: İşletmenizin tüm varlıklarını kaydetme ve izleme yeteneği sağlar.

Zimmet Atama: Her varlığın sorumlusu veya kullanıcısı belirlenir ve zimmetlenir. Bu şekilde varlıklarınızın zayi olma riski azalır.

Yasal Koruma: Varlıklarınızın sorumlularını belirleyerek, kullanıcı kaynaklı bir zarar oluşması durumunda yasal olarak rücu etme imkanını kolaylaştırır.

Zimmet Geri Alma: Bir varlığın kullanımı sona erdiğinde veya bir kişi şirketten ayrıldığında, zimmetin geri alınmasını sağlar.

Raporlama ve Analiz: Varlıkların kullanımı hakkında raporlar oluşturur ve verileri analiz eder, böylece organizasyonlar daha iyi kararlar almanızı sağlar.

Güvenlik: Varlıkların izinsiz kullanımını önlemek için güvenlik kontrolleri sağlar.

Bakım ve Tamir: Varlıkların bakım ve tamir süreçlerini izler ve yönetir.

İş Sürekliliği: Varlıkların eksiksiz ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlayarak iş sürekliliğini destekler.