Etkinlik yönetimi, bir etkinliğin oluşturulması ve yürütülmesi sürecidir. Bu süreç, planlamanın en başından etkinlik sonrası strateji belirlemeye kadar uzanır. Bunlar büyük veya küçük ölçekli etkinlikler olabilir ve iş kongreleri, eğitim seminerleri, endüstri konferansları, ticari fuarlar, törenler, partiler, konserler, festivaller, webinarlar, toplantılar ve basın konferanslarını içerebilir.