Açılan bir ihaleye teklif verme sürecini yönetmenizi sağlayan çözümümüzün şirketlere sağladığı temel faydalar şunlardır:

  • İhale detaylarının kaydedilmesi ve analiz edilmesi
  • Hazır iş akışların şirket iş yapma tarzınıza uyarlanması
  • İhaleye teklif verme sürecinin birden fazla onay iş akışı ile (teminat mektubu elde etme süreci, teklif hazırlama süreci, belge hazırlama süreci) 360 derece yönetilmesi
  • Aktivite, iş ve görev takibi, süreç takip otomasyonu gibi ERM CRM çözümleri ile ihale yönetim sürecinin etkin bir şekilde yönetilmesi
  • Dashboard ekranları üzerinden ihalelerin ilerleme durumlarının takip edilmesi
  • Erişim yetkilendirmesine dayılı güvenlikli doküman yönetim sistemi
  • İhale kazanıldıktan sonraki sürecin de ihaleyle ilişkili olarak takip edilebilmesi