Oluşturulan ihale fırsatlarına birden fazla onay iş akışı tasarlayıp bağlayabilmek önemli bir farklılığımızdır. Ayrıca, ERM CRM’in aktivite, plan, takvim, görev, kurumsal e-posta, süreç takip otomasyonu, proje yönetimi, teklif ve sözleşme yönetimi vb. çözümlerini bütünleşik olarak ihale takip sürecinin yönetilmesinde istihdam etmek, sofistike ve uzun bir sürecin etkili bir şekilde yönetilmesini oldukça kolaylaştırmaktadır.