İhaleye teklif veren firma açısından ihale yönetimi, bir mal veya hizmetin alımı veya bir projenin yürütülmesi için düzenlenen ihale sürecinin stratejik bir şekilde yönetilmesini içerir.

Temelde şu adımları içerir:

  1. İhaleyi Belirleme
  2. İhale Şartnamesini ve Dokümanlarını İnceleme
  3. Teklif Hazırlama
  4. Belgelerin Hazırlanması
  5. Teklifin Sunumu
  6. İhalede Müzakere ve İzleme
  7. Kazanılan İhalenin Yönetimi