Bu çözüm şirketteki herkesin kullanacağı temel bir fonksiyondur. Herkes kendi iş listesini bu çözüm yardımıyla etkili bir şekilde yönetir. Şirkette herkes aynı anda hem görev tamamlayan hem de görev atayan pozisyondadır. Ayrıca, temel işletme yönetimi için gerekli bir CRM çözümü olduğundan her büyüklükte ve her sektörden şirket bu çözüme ihtiyaç duyar ve kullanır.