Önde gelen avantajlarını özetlersek:

  • Kurumsal e-posta yazışmalarınızı tek bir uygulama içinden yapar ve yönetirsiniz.
  • Kurumsal e-postalarınızı kullanarak dilediğiniz CRM çözüm süreçlerini tetikleyebilir ve e-postaları bu süreçlerin bütünleşik bir parçası haline getirebilirsiniz. CRM programı kullanmadan önce e-posta kutunuzda sadece tek başına bir değer ifade eden mesaj içeriğiniz şimdi sinerjinin gücüyle onlarca fonksiyonun bütünleşik bir unsuru olma imkanına kavuşur.
  • Önemli kurumsal e-posta yazışmalarınızı merkezi bir veri tabanında saklarsınız. Bunlara tek bir yerden sorgular ve kolayca erişirsiniz.
  • Kurumsal e-posta yazışmalarınızı güvenle korursunuz.
  • Kurumsal e-postalarınızı müşterilerle ve iş süreçlerinizle ilişkili olarak geçmişe yönelik olarak izleyebilirsiniz.
  • Sık kullandığınız e-postalarla ilgili şablonlar oluşturarak her seferinde benzer mesaj içeriği hazırlamakla uğraşmazsınız.
  • E-posta yazışmalarında zamandan ve maliyetlerden tasarruf eder, önemli müşteri yazışmalarının kaybolma riskini sıfırlayarak ticari risklerinizi ortadan kaldırırsınız.