Muhtemel fırsat (lead) yönetimi genelde 7 aşamadan oluşur:

  1. Lead’ler (muhtemel fırsat) yaratma
  2. Kalifiye leadleri ayırma ve segmente etme
  3. Lead’ler ile ilgilenme ve ilişkiyi besleme
  4. Leadleri önceliklendirme ve puanlama
  5. Belli puanın üzerindeki leadleri uygun satış ekibine tahsis etme
  6. Lead’leri dönüştürme (satış kapatma)
  7. Müşteriye dönüşen leadleri izleme ve ilişkiyi kalıcı kılma