Mağaza içinde tanıtımları, numune dağıtımları, etkinlikler, fuarlar, konferanslar, hedefli doğrudan satış promosyonları, deneyimsel pazarlama, saha araştırmaları, saha denetimleri, yüz yüze müşteri görüşmeleri, webinarlar, eğitim ve bilgilendirme aktiviteleri önde gelen saha pazarlama faaliyetleri arasında yer almaktadır.