Ortak Doküman Yönetimi, belgelerin oluşturulmasından, depolanmasından, erişilmesinden, paylaşılmasından, korunmasından ve imha edilmesinden sorumlu olan bir dizi süreç ve uygulamadır. Bu yönetim sistemi, iş birliğini artırmayı, belge güvenliğini sağlamayı ve verimliliği artırmayı hedefler.