Pazarlaman kampanyalarının ana aşamaları genelde şu şekildedir.

  • Strateji ve Planlama
  • Hedef Kitle Belirleme
  • Kanal Seçimi
  • Takvim ve Zaman Çizelgesi
  • Mesaj ve İçerik
  • Yaratıcı İşler ve Tasarım
  • Uygulama
  • Takip ve İzleme
  • Optimizasyon