Tele-marketing, e-posta pazarlama, SMS pazarlama, mektup gönderimi, etkinlik pazarlama, numune ve katalog gönderimi başta olmak üzere sosyal mecralarda icra edilen kampanyalar da dahil her türlü pazarlama kampanyalarının yönetimini destekler.