Pazarlama kampanyaları yönetimi; işletmelerin belirli bir hedefe ulaşmak için kampanyalar planlama, yürütme, takip etme ve analiz/optimize etme sürecidir.

Bu süreç, belirli bir süre içinde gerçekleştirilen pazarlama faaliyetlerini içerir ve genellikle belirli bir ürün, hizmet veya teklifi tanıtmayı, müşteri ilgisini artırmayı, marka bilinirliliğini sağlamayı ve satışları teşvik etmeyi amaçlar.