Çözümümüz perakende şirketlerinin mağaza denetimlerine özel olarak tasarlandı. Denetim başlıklarının ve check-listlerin her denetim için yeni baştan belirlenebilmesi şirketler için denetim sürecini çok dinamik ve esnek yapmaktadır.

ERM CRM platformunun planlama, takvim entegrasyonu, iş akış sihirbazı, doküman yönetimi, iş ve görev takibi, raporlama araçları, dashboard ekranlarının bütünleşik çalışması çözümümüzün katma değerini yükseltmektedir.

Denetim sonuçlarının metrik ölçütlere yani puanlara dönüştürülmesi, denetim raporlarının sistem tarafından otomatik oluşturulması, görsel dokümanların denetim raporlarına ek yapılması çözümümüzü değerli kılan başka güçlü özelliklerdir.

Ayrıca, yazılım çözümümüzde sadece denetim sonuçları girilip analiz edilmiyor bunun ötesinde denetim bulguları mağaza sorumluları ve diğer yetkililerle birlikte ekip halinde çözüme kavuşturuluyor.  Bu şekilde denetim süreci uçtan uca ekip işbirliğini harekete geçirerek uçtan uca izlenip yönetilebiliyor.