Perakende mağaza denetimi bir mağaza kontrol listesine (check-list) dayalı olarak bir dizi operasyonel faktörün değerlendirilme sürecidir. Bu denetimler, mağaza operasyonlarının ve mağaza içi pazarlama – satış aktivitelerinin standartlara uygun olduklarından emin olmak, gerekli düzeltmeleri yapmak ve en iyi uygulamaları (best-practices) hayata geçirmek için yürütülür. Perakende mağaza denetimleri şirket içi personel tarafından veya şirket dışından dış kaynak kullanımı (outsourcing) yapılarak haberli veya habersiz olarak gerçekleştirilebilir. Hatta, perakende mağazalarında ürünleri teşhir edilen markalar, perakende şirketinin bilgisi olmadan da ürünlerinin teşhir edilme ve satış koşullarını denetleyebilir veya denetletebilirler.