Problem çözüm kütüphanesi, bir organizasyonun karşılaştığı ortak sorunlara çözümler sunan bilgi tabanlı (knowledge-base) bir kaynak veya sistemdir. Bu kütüphane, belirli bir işletme veya sektörde sıkça karşılaşılan problemleri ve bu problemlere yönelik etkili çözüm yöntemlerini içerir.

Problem çözüm kütüphanesi, genellikle müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerini daha verimli hale getirmek için kullanılır. Bu kütüphane, çeşitli endüstrilere ve işletme ihtiyaçlarına yönelik önceden yapılandırılmış çözümleri içerir ve karşılaşılan yeni problemler ve geliştirilen çözümlerle sürekli geliştirilir. Kullanıcılar, bu kütüphane – veri tabanından belirli bir iş problemine veya sürecine yönelik hazır çözümleri seçebilir ve uygulayabilir.