Proje yönetimi, kararlaştırılan parametreler dahilinde proje kabul kriterlerine göre belirli proje hedeflerine ulaşmak için süreçlerin, yöntemlerin, becerilerin, bilginin ve deneyimin uygulanmasıdır. Proje yönetimi, sınırlı bir zaman çizelgesi ve bütçe ile sınırlandırılmış nihai çıktılara sahiptir. Zaman, maliyet ve kalite her projenin yapı taşlarıdır. Bir iş sürecini iyileştirmek için yazılım geliştirmek, bir otoyol inşa etmek, yeni bir ürün tasarlamak, yeni bir organizasyon oluşturmak- bunların hepsi proje örnekleridir.