Satış fırsatlarına bağlı proje yönetimi, bir şirketin belirli bir müşteri veya müşteri segmentiyle ilgili bir satış fırsatı yakaladığında, bu fırsatın değerlendirilmesi, planlanması, uygulanması ve takip edilmesi sürecidir. Bu yönetim yaklaşımı, bir satış fırsatının sadece bir tekil satış süreci olmanın ötesinde bir projeye dönüştüğü durumları ele alır.