CRM satış çözümlerimizi özel ve farklı yapan temel özellikler şunlardır:

  • Çok fazla çözüm seçeneğinin olması
  • ERM CRM’in kapsamlı çözümleriyle tek bir platform üzerinde bütünleşik çalışması
  • Günlük uygulamalarınıza ve yaygın kullanılan ERP yazılımlarına kolaylıkla entegre olması
  • Firmanızın özel ihtiyaçlarına göre hızlıca uyarlanabilmesi ve size özel süreçlerin tasarlanabilmesi
  • Dashboard, raporlama ve veri izleme altyapısının gelişmiş olması
  • Kullanımının kolay olması
  • 20+ yıldır her sektörden her büyüklükte firmada çalışıyor olması ve sürekli geri bildirimlerle fonksiyonel derinliğinin artırılması