Satış için KPI (Anahtar Performans Göstergeleri) yönetimi, satış stratejilerini optimize etmek, güçlü ve zayıf yönleri belirlemek, eğitim ihtiyaçlarını saptamak ve genel satış süreçlerini sürekli iyileştirmek için kullanılır. Bu, satış ekiplerinin hedeflere odaklanmasını, veri odaklı kararlar almasını ve etkili bir şekilde performanslarını ölçmesini sağlar.

KPI’lar, müşteri memnuniyetini ölçerek satış süreçlerinin müşteri odaklı olmasını sağlar. Müşteri iletişimi ve dönüşüm oranlarını değerlendirerek satış süreçlerini optimize eder.