Satış siparişleri yönetimi çözümümüzün güçlü yönlerinin özeti:

 • Türkiye’de yaygın kullanılan ERP uygulamalarına hazır ve çift yönlü entegrasyon
 • ERM CRM’in 50’den fazla çözümüyle entegre çalışması.
 • Teklif, fırsat, servis, sipariş satın alma çözümleriyle bütünleşik olması
 • Sipariş sürecinin dijitalleştirilerek uçtan uca yönetilmesi
 • Hızlı, kolay, kapsamlı, doğru ve onaylı sipariş oluşturma yetenekleri
 • Şirketlerin iş dinamiklerine kolayca uyarlanabilmesi
 • Özel formların ve iş akışların tasarlanabilmesi
 • CRM içinden tahsilat planlarının oluşturularak ödeme takiplerinin yapılabilmesi
 • Kapsamlı izleme ve raporlama altyapısı
 • KPI yönetimiyle entegre edilebilmesi
 • Kullanım kolaylığı ve estetik ara yüzleri