Hayır. Tam kapsamlı satın alma ve üretim operasyonları ERP uygulamalarının ana görevidir. ERM CRM içinde sadece satış siparişine bağlı olarak fason üretim için satın alma onay adımları yönetilir.