Ana fırsata bağlı çoklu alt fırsatları eş güdüm halinde bir zaman planına bağlı olarak yönetmeyi kolaylaştırması, çözümümüzün en popüler ve güçlü yönüdür. Birçok CRM yazılımında bu ölçüde karmaşık ve uzun operasyonları yönetebilecek altyapı hazır değildir.