Ürün veya hizmet satışlarının ifası veya teslimi bir veya birden fazla satın alma operasyonuna bağlı olan şirketler için çözümümüz idealdir. Sofistike, çok aşamalı, süreç ve birim yoğun bir satış operasyonu olduğundan manuel yönetilmesi beraberinde birçok aksaklığı getirebilir. Kaliteli bir yazılım çözümüne ihtiyaç açıktır.