Çözümümüzün faydalarını şu şekilde özetleyebiliriz:

  • Karmaşık ve birden fazla süreci bütünleşik olarak izlemek ve yönetmek
  • Farklı birimlerin iş birliği ve koordinasyonunu koordine etmek
  • Satış siparişlerini zamanında teslim etmek, satın alma siparişlerini zamanında teslim almak
  • Sürecin ilerlemesini 360° izlemek ve aksayan noktalar için hızlı aksiyonlar almak
  • Süreç verimliliğini optimize etmek
  • ERP ile entegre uçtan uca bir satış, sipariş, satın alma süreci oluşturmak