Bu faydaları ana başlıklar halinde özetleyelim:

  • Satışın ayrılmaz bir devamı niteliğindeki işleri etkili bir şekilde yönetme
  • Satış ve servis sürecini bir bütün halinde 360° izleme
  • Zamandan ve maliyetlerden tasarruf etme
  • Süreci hızlandırarak müşteri memnuniyeti sağlama
  • Operasyonel karmaşayı azaltma
  • Satış ve servis ekiplerinin etkili koordinasyonunu sağlama
  • Hataların, aksayan süreçlerin, geciken görevlerin önüne geçme
  • Süreç performansını analiz etme ve iyileştirme