Bu faydaları şu başlıklar altında özetleyebiliriz:

  • Hak ediş ve servis fatura tutarlarını doğru ve otomatik hesaplama
  • Birden fazla servis işlemini birleştirerek tek bir fatura kesebilme
  • Servis faturalama süreçlerine harcanan zamandan tasarruf etme
  • Faturalamaya esas tutarları belgelendirme ve bu kayıtları tutma
  • Geç veya yanlış kesilen faturalardan dolayı oluşan müşteri memnuniyetsizliğini ortadan kaldırma
  • Eskiden excelde yapılan ve kurumsallıktan uzak işlemlere son verme

Özetle, servis fatura otomasyonu çözümümüzle operasyonel verimliliğinizi artırır, finansal ve yasal risklerinizi azaltır, müşterilerinizin veya teknik servis iş ortaklarınızın memnuniyet artırır, rakiplerinize göre rekabet avantajı elde edersiniz.