Şirket araçları yönetimi, bir işletmenin sahip olduğu veya kiraladığı araçların etkin bir şekilde planlanması, izlenmesi, bakımı ve yönetilmesidir. Bu süreç, araçların satın alınmasından veya kiralanmasından, bakımına ve satışına kadar tüm aşamaları kapsar. Bu yönetim süreci genellikle şunları içerir:

  • Araç Tahsisi ve Planlama
  • Takip ve İzleme
  • Bakım ve Servis Yönetimi
  • Yakıt ve Masraf Yönetimi
  • Yasal Uyum ve Sigorta İşlemleri
  • Verimlilik ve Performans Analizi