SLA (Service Level Agreement), hizmet seviyesi anlaşmasının kısaltmasıdır. Bir hizmet seviyesi anlaşması, bir hizmet sağlayıcının müşteriye sağladığı hizmetlerin niteliklerini, performans ölçütlerini ve taahhütlerini tanımlayan belgedir. Bir hizmet seviyesi anlaşması genellikle, bir şirketin performans sorunları durumunda sorumlu tutulabileceği çeşitli hizmet seviyesi hedeflerinden oluşur.

SLA yönetimi ise, bu anlaşmaların oluşturulması, izlenmesi, yönetilmesi ve uygulanmasını içeren bir süreçtir.