Kötü sözleşme yönetimi ile ilgili en yaygın riskler şunlardır:

  • Sözleşme oluşturma ve onay aşamalarında gecikmeler
  • Tedarikçiler ve müşterilerle ilişkilerin bozulması
  • Sözleşmeleri başarılı bir şekilde müzakere edememe
  • Sözleşmeden doğan vade tarihlerinin ve yükümlülüklerin kaçırılması
  • Sözleşme şartlarının uygun şekilde güncellenmemesi
  • Yasal düzenlemelere uyulmaması
  • Sözleşmelerin kaybolması
  • Şirketiniz içinde birden fazla yerde sözleşmelerin birden fazla tutarsız versiyonunu oluşturma
  • İstem dışı sözleşme yenilemeleri
  • Yetkisiz kişilerin sözleşmelere erişimine izin verilmesi

ERM Satış Sözleşmeleri Yönetimi çözümümüzle tüm bu riskleri yönetip en az düzeye indirebilirsiniz.