Tahsilat veya alacak yönetimi, bir işletmenin satış sonrası müşterilerinden alacaklı olduğu miktarı zamanında planlı bir şekilde tahsil etme sürecini ifade eder. Bu süreç, işletmelerin müşterilerinden tahsil edilmesi gereken alacakları izlemelerini, yönetmelerini ve tahsilat süreçlerini optimize etmelerini sağlar.

Tahsilat yönetiminin temel amacı, işletmelerin likiditesini artırmak, nakit akışını düzenlemek ve finansal istikrarlarını korumaktır. Bu süreç, müşterilere yapılan satışların karşılığında beklenen ödemelerin zamanında ve eksiksiz olarak alınmasını sağlamayı ve sürdürülebilir büyümeyi hedefler.

Tahsilat yönetimi genellikle aşağıdaki unsurları içerir:

  • Tahsilat politikalarının belirlenmesi
  • Fatura ve tahsilat takibi
  • Ödeme hatırlatmaları
  • Gecikmiş ödemelerin incelenmesi ve çözüm politikaları
  • Müşteri ilişkileri yönetimi