Tahsilat yönetimi çözümümüz temel bir CRM uygulamasıdır. Hemen hemen her şirketin vadesi gelmemiş alacağı vardır. Tahsilat süreci olan her şirket için çözümümüz uygundur. Bunun yanında müşteri sayısı fazla, alacak döngüleri yoğun ve tahsilat sorunu belirgin olan firmalar için çözümümüz temel bir ihtiyaçtır.