Bu faydaları şu şekilde özetleyebiliriz:

  • Düzenli ve Kontrollü Süreçler
  • Verimlilik ve Zaman Tasarrufu
  • Hata Azaltma
  • İletişim ve İşbirliğini Güçlendirme
  • Dokümantasyon ve Takip
  • Maliyet ve Kaynak Verimliliği