Tasarım onay yönetimi, bir tasarımın geliştirilmesi ve uygulanması sırasında çeşitli paydaşların görüşlerini ve geri bildirimlerini toplamak için kullanılan ve proje süreci içerisinde tasarımın farklı aşamalarında yapılan değişikliklerin ve onayların yönetilmesini sağlayan bir süreçtir. Bu süreç, tasarımın kalitesini ve kullanılabilirliğini iyileştirmeye, tasarımın hedeflerine ulaşmasını sağlamaya ve tasarımın ilgili tüm paydaşlarla uyumlu olmasını sağlamaya yardımcı olur.

Tasarım onay yönetimi aşağıdaki unsurları içerir:

  • Paydaşların belirlenmesi
  • Geri bildirim toplama
  • Geri bildirimin analizi
  • Geri bildirimin tasarıma uygulanması
  • Onay süreci
  • Takip ve dokümantasyon