Tedarikçi İlişkileri Yönetimi (Supplier Relationship Management – SRM), bir işletmenin tedarik zinciri içindeki tedarikçileriyle olan ilişkilerini stratejik ve etkili bir şekilde yönetme sürecidir. Bu süreç, tedarikçilerin seçimi, değerlendirmesi, yönetimi ve geliştirilmesi ile ilgili faaliyetleri içerir. Tedarikçi İlişkileri Yönetimi, tedarikçilerle olan iletişimi geliştirmeyi, iş birliği içinde çalışmayı ve karşılıklı fayda sağlayacak uzun vadeli ilişkilerin oluşturulmasını hedefler.