Toplantı yönetimi yazılımımızın güçlü yönleri şunlardır:

  • Microsoft Outlook ve Google Takvim ile çift yönlü entegrasyonun olması ve tüm toplantı planlarının bu uygulamalar üzerinden organize edilebilmesi
  • Toplantı gündeminin katılımcılarla birlikte dinamik bir şekilde belirlenebilmesi
  • Toplantı çıktıları için ERM CRM içinden görevlendirme yapılması ve sonuçlarının takip edilmesi
  • Tüm toplantı aktivitelerinin, karar ve aksiyonlarının arşivinin tutulması, raporlanabilmesi ve analiz edilmesi
  • Toplantı öncesinde ve sonrasında tüm sürecin otomatik bildirim ve hatırlatmalarla yönetilmesi
  • Toplantı verimliliğinin anketler yoluyla ölçülmesi