Çözümümüzün şirketlere sağladığı faydaları şu başlıklar altında özetleyebiliriz:

  • Hızlı ve doğru numune dağıtımı
  • Satış fırsatlarının artırılması
  • Pazarlama stratejilerinin geliştirilmesi
  • Ürün geliştirme sürecinde AR-GE departmanlarına geri bildirim sağlama
  • Müşteri ilişkilerinin güçlendirilmesi
  • Müşterilerden ürün numuneleriyle ilgili geri bildirimlerin toplanması