WhatsApp entegrasyonumuzun en popüler yönü potansiyel ve aktif müşterilerinizle olan her türlü iletişiminizin CRM platformunda da saklı tutulması ve kullanıcı ile müşteri arasında kalan bir sohbet olmamasıdır. Özetle çalışanlarınızın müşterilerinizle olan iletişiminin kurumsallaşması, kalıcı hale gelmesi, geriye dönük izlenebilmesi ve analiz edilebilmesidir.