• Fiziksel varlıklar kayıt formunun firmalara göre uyarlanabilmesi
  • Zimmetleme süreci için onay akışı işletilmesi
  • Zimmete konu fiziksel varlığın satın alınmasından tekrar satılması veya ıskartaya çıkartılması anına kadar olan tüm aşamaların geçmişe yönelik olarak izlenebilmesi
  • Doküman yönetim sistemi altyapısının kullanılması