Çözümleriniz kullanıma hazır mıdır?  

Evet, çözümlerimiz kullanıma hazırdır. Yapacağımız sadece şirket ihtiyaçlarınıza göre temel CRM çözümlerimizi kısa süre içinde size uyarlayıp özelleştirmektir.

Temel CRM çözümlerinizi farklı kılan nedir?

Temel CRM çözümlerimizi özel ve farklı yapan temel özellikler şunlardır: Çok fazla çözüm seçeneğinin olması ERM CRM’in kapsamlı çözümleriyle tek bir platform üzerinde bütünleşik çalışması Günlük uygulamalarınıza ve yaygın kullanılan ERP yazılımlarına kolaylıkla entegre olması Firmanızın özel ihtiyaçlarına göre hızlıca

Temel CRM çözümlerinizin avantajları nelerdir?

Temel CRM çözümlerimizin işletmenize sağladığı katkıları şu şekilde özetleyebiliriz: Müşteri verilerini düzenler ve merkezileştirir. İş verimliliğinizi artırır. Müşteri iletişiminizi geliştirir. İş görevlerinizi düzenler ve etkili takip etmenizi sağlar Zaman yönetiminizi iyileştirir. Dokümantasyonu kolaylaştırır. Toplantı verimliliğinizi artırır. Proje izleme ve yönetme

Temel CRM çözümlerinden neyi kastediyorsunuz?

“Temel CRM” sınıflandırması diğer CRM programlarında çok rastlanmayan bir uygulamadır. Sektöründen ve büyüklüğünden bağımsız olarak her işletmenin kurulur kurulmaz icra edeceği ortak faaliyetleri vardır. Örneğin, her işletmenin müşterisi vardır ve müşterileriyle iletişim etkinliklerinde bulunur. İşletme sahibinin kendi ve çalışanlarının iş