Ürün numune yönetimi çözümünüz hangi şirketler için daha uygundur?

Çözümümüz, ürün geliştirmeye önem veren AR-GE odaklı şirketler için ve müşterinin satın alma kararında ürün numunelerini denemenin önemli olduğu sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler için temel bir ihtiyaçtır.

Ürün numune yönetimi çözümünüzün temel faydaları nelerdir?

Çözümümüzün şirketlere sağladığı faydaları şu başlıklar altında özetleyebiliriz: Hızlı ve doğru numune dağıtımı Satış fırsatlarının artırılması Pazarlama stratejilerinin geliştirilmesi Ürün geliştirme sürecinde AR-GE departmanlarına geri bildirim sağlama Müşteri ilişkilerinin güçlendirilmesi Müşterilerden ürün numuneleriyle ilgili geri bildirimlerin toplanması

Ürün numune yönetimi nedir?

Ürün numune yönetimi, bir işletmenin ürettiği veya satmak istediği ürünlerden örneklerin (numunelerin) toplanması, yönetilmesi, takibi ve dağıtılmasını içeren süreçtir. Bu süreç, genellikle pazarlama, satış, Ar-Ge veya kalite kontrol departmanları gibi çeşitli işlevler arasında gerçekleşebilir.