Satış sonrası proje yönetimi çözümünüz hangi şirketler için daha uygundur?

Bir satışı kazandıktan sonra birden fazla sipariş ve teklif işlemi içeren ve bir proje bağlamında yönetilen işlere sahip olan şirketler için çözümümüz idealdir. Çözümümüz hazır olup şirket ihtiyaçlarına göre kısa sürede uyarlanabilir.

Satış sonrası proje yönetimi çözümünüzü farklı yapan nedir?

Ana fırsata bağlı çoklu alt fırsatları eş güdüm halinde bir zaman planına bağlı olarak yönetmeyi kolaylaştırması, çözümümüzün en popüler ve güçlü yönüdür. Birçok CRM yazılımında bu ölçüde karmaşık ve uzun operasyonları yönetebilecek altyapı hazır değildir.

Satış sonrası proje yönetimi çözümünüz şirketlere ne sağlar?

Bir satış fırsatı kazanıldıktan sonra müşteriye olan taahhütlerin yerine getirilmesi birçok aşamadan ve çoklu işlerden oluşuyorsa bunun de bir sistem üzerinden takip edilmesi ve proje mantığı içinde yönetilmesi gerekir. Satış sonrası proje yönetimi çözümümüz bu karmaşık operasyonları zamandan ve maliyetlerden

Satış fırsatlarına bağlı proje yönetimi nedir?

Satış fırsatlarına bağlı proje yönetimi, bir şirketin belirli bir müşteri veya müşteri segmentiyle ilgili bir satış fırsatı yakaladığında, bu fırsatın değerlendirilmesi, planlanması, uygulanması ve takip edilmesi sürecidir. Bu yönetim yaklaşımı, bir satış fırsatının sadece bir tekil satış süreci olmanın ötesinde